Manuálne testovanie softvéru vs automatizované testovanie: výhody a nevýhody

Manuálne testovanie stojí na začiatku cesty každého IT testera. Až keď IT tester junior – študent zvládne vytvárať manuálne testy, môže pomaly presúvať svoju pozornosť k automatizovanému testovaniu.

Čo je to manuálne testovanie softvéru?

Manuálne testovanie je základné overovanie funkčnosti softvéru, programu alebo aplikácie, ktorého cieľom je odhaliť chyby ovplyvňujúce použiteľnosť. Za manuálne sa označuje kvôli tomu, že si vyžaduje ľudský vstup. Človek teda ručne preveruje funkčnosť softvéru a hľadá chyby.

IT tester využíva manuálne testovanie najmä pri novom kóde, s ktorým sa oboznamuje. Hovoríme o takzvanom exploratory testingu. Automatizovaný test je totiž nastavený podľa podmienok, ktoré IT tester zadefinuje pri vytváraní testovacieho prípadu. Aby tester vedel, čo má program na automatizované testovanie hľadať, musí sa najprv s aplikáciou a jej funkčnosťou oboznámiť. No a práve na to je vhodný manuálny test, pri ktorom sa program neriadi vopred zadanými podmienkami, ale požiadavkami testera v reálnom čase.

Typy testovania softvéru

Aj manuálne aj automatizované testovanie softvéru vieme rozdeliť do niekoľkých skupín alebo úrovní. Každá úroveň je špecifická a vhodná na odhaľovanie iných bugov alebo chýb.

Black box testovanie: testovanie softvéru bez nahliadnutia do jeho vnútorných štruktúr

White box testovanie: testovanie vnútorných štruktúr a fungovania aplikácie

Jednotkový test: testujú sa konkrétne jednotky a časti systému, častokrát automatizovane

Integračné testy: testovanie kombinácie modulov a skupín, hľadá sa zhoda

Akceptačné testovanie: test kvality produktu alebo služby

ruka it testera ukazujúca na softvérový kód na monitore
Na správu testov sa používajú rôzne nástroje.

Aké nástroje sa používajú na manuálne testovanie softvéru?

Ako sme písali už v článku o najpoužívanejších nástrojoch na testovanie softvéru a správu testov, väčšina programov na testovanie umožňuje vytvárať manuálne testy a aj ich automatizovať. Obľúbenými nástrojmi na manuálne testovanie sú, napríklad:

 • Selenium
 • Jira
 • TestLink
 • LoadRunner
 • Bugzilla

Manuálne testovanie vs. automatizované testovanie softvéru

Manuálne testovanie sa nedá nahradiť automatizovaným testovaním – aspoň nie úplne. Manuálny test je dokonca formou inputu, ktorý je potrebný pred zadefinovaním automatizovaného testu. Skúsený IT tester, ktorý pracuje na projekte vyžadujúcom si regresné testovanie na začiatku automatického testu vychádza zo skúseností manuálneho testovania. (Prečítaj si článok IT tester čo robí.)

Oba druhy testu majú svoj čas aj miesto, a oba majú aj svoje výhody a nevýhody:

Manuálne testovanie softvéru – výhody:

 • Je možné využiť ho na každý typ aplikácie
 • Poskytuje vysokú mieru flexibility a improvizácie
 • Pomôže v objavovaní nových chýb v aplikácii

Manuálne testovanie softvéru – nevýhody:

 • Vyžaduje si ľudský zásah pre vykonanie testu
 • Je časovo náročné
 • Stáva sa pre testera repetitívne
Budíky, pero a klávesnica na stole
Manuálne testovanie je časovo náročné.

Automatizované testovanie softvéru – výhody:

 • Obrovská pomoc pri regresnom testovaní
 • Minimalizovanie ľudských chýb (ak je test správne zadefinovaný)
 • Znižuje náklady na testovanie (z dlhodobého hľadiska)

Automatizované testovanie softvéru – nevýhody:

 • Vyžaduje si znalosť programovania pri zadefinovaní testu (napríklad JAVA)
 • Nájde v softvéri len testerom zadefinované chyby
 • Menšia miera flexibility a improvizácie, nevhodné na monkey testing

Stratégie continuous improvement a continuous delivery, ktorými sa riadime aj my v msg life Slovakia, si vyžadujú iný prístup k testovaniu. Neustále zdokonaľovanie systému znamená časté zmeny kódu. Manuálne zadávanie testu po každej zmene by bolo časovo extrémne náročné.

Pri správne nastavenom a zadefinovanom automatizovanom teste sa znižuje časová náročnosť, chybovosť, a tiež zaťaženie na IT testera.

Je rozdiel v plate IT testera manuálneho a automatizovaného?

IT tester má plat, ktorý zodpovedá jeho skúsenostiam a technológiám, ktoré používa. V prípade manuálneho testovania je IT tester platený aj za to, že sa testu venuje manuálne – na rozdiel od automatizované testovania.

Napriek tomu sú špecialisti na automatizované testovanie ohodnotení vyššie, ich náplň práce si totiž vyžaduje aj istú znalosť kódu, vďaka ktorej môžu vytvárať testovacie prípady na automatizované testovanie.

Iná náplň práce, rovnaké firemné benefity

V msg life Slovakia dbáme na to, aby boli naše IT testerské tímy spokojné s pracovným prostredím aj podmienkami. Aj keď sa náplň práce manuálnych IT testerov a špecialistov na automatizované testovanie líši, firemné benefity sú nastavené samozrejme pre všetkých. Či už je to príjemná atmosféra, fitness cetrum, masáže, firemné obedy, teambuildingové akcie a mnoho ďalších.

Dôležité je, že IT tester junior študent má možnosť vybrať si svoju cestu, či už to je pokročenie smerom k automatizovanému testovaniu, alebo k pozícii IT tester konzultanta pre klientov v poisťovníctve. Jedným z najväčších firemných benefitov je práve vzdelávanie, ktoré je možné aplikovať do praxe na projektoch.

Daj nám o sebe vedieť