Manuálne testovanie: 13 najlepších nástrojov na testovanie softvéru a spravovanie testov

V dnešnom rýchlom a neustále sa vyvíjajúcom svete vývoja softvéru je zabezpečenie kvality a spoľahlivosti aplikácie veľmi dôležité. Manuálne testovanie slúži ako základný aspekt celkového procesu zabezpečenia kvality, ktorý umožňuje testerom dôkladne vyhodnotiť softvérové systémy a odhaliť potenciálne chyby. Na podporu testerov v ich úsilí sa objavil široký sortiment nástrojov na manuálne testovanie, ktoré ponúkajú rozsiahlu škálu funkcií na zefektívnenie a optimalizáciu procesu testovania.

Ak uvažuješ nad tým, ako sa stať testerom a aké nástroje či postupy na to musíš ovládať, tento článok si rovno pridaj do záložiek. Dá ti totiž základný prehľad o jednej z kľúčových činností IT testera bez ohľadu na senioritu: o manuálnom testovaní a jeho nástrojoch.

Aký je rozdiel medzi manuálnym a automatizovaným testovaním?

Máloktorý IT tester junior – študent, ktorý sa u nás ocitne, rozumie hneď po nástupe, prečo sú manuálne testy dôležité, keď môžeme použiť automatizované testy. Po praktickej demonštrácii je to však vždy jasné.

Automatizované testy využívajú manuálne navrhnuté testovacie prípady, ktoré spúšťajú v určený čas, na určenú dobu, a následne posúvajú testerom výsledky na spracovanie. Keďže sa testovacie prípady pripravujú vopred, pri automatizovaných testoch nemusí sedieť človek – no IT tester automatizovaného testovania ich zadáva ako prvotný input.

Na začiatku teda stojí manuálny test, ktorý musí byť správne nastavený, aby boli výsledky automatizovaného testu relevantné. Manuálny test je základným kameňom, bez ktorého by pokročilejšie testovanie neprebehlo.

Ako sme vyberali nástroje na manuálne testovanie

Viaceré z nástrojov na manuálne testovanie, ktoré nájdeš v tomto zozname, nie sú výlučne určené na tento druh testovania – ponúkajú možnosť manuálneho aj automatizovaného testu. Je to logické, pretože, ako sme písali vyššie, bez manuálneho testu a úvodného nastavenia by neprebehol ani automatizovaný test.

Do zoznamu sme vybrali niektoré z najpoužívanejších nástrojov a na prvé priečky sme umiestnili tie, ktoré používame my sami. Nemusí to znamenať, že sú najlepšie pre všetkých, pretože každý testovací prípad má odlišné kritériá. Nám však vyhovujú niektoré aspekty, ako napríklad open-source alebo jednoduchosť v reportingu a komunikácia medzi developermi a testermi.

IT tester muž píše do laptopu
Náš výber top nástrojov na manuálne testovanie

Náš výber top nástrojov na manuálne testovanie

Jenkins

Jenkins je QA nástroj, ktorý používame aj v msg life Slovakia. Je open-source a ideálny pre continuous integration a continuous delivery prístup (CI/CD). Výhodou Jenkinsu je, okrem iného, aktívna komunita developerov, ktorá prináša aj množstvo pluginov. S rozšíreniami sa zväčšujú aj tvoje možnosti testovania a odpadá potreba customizovania, respektíve vývoja špecifickej funkcionality – komunita ju už pravdepodobne vytvorila. Jenkins je nezávislý na platforme, kompatibilný s operačnými systémami Windows, Mac OS X aj Unix.

To, čo odlišuje Jenkins, je jeho pozoruhodná flexibilita a rozsiahly ekosystém pluginov, vďaka čomu je obľúbenou voľbou medzi agilnými vývojovými tímami. Ukazuje sa ako obzvlášť užitočný pre organizácie, ktorých cieľom je bezproblémovo integrovať manuálne testovanie do svojich CI/CD pipelines, čím sa zabezpečí efektívne a spoľahlivé dodanie softvéru.

Selenium

Ďalší nástroj, ktorý v msg pozná každý tester aj IT tester konzultant. Jeho obrovskou výhodou je škálovateľnosť. Selenium poskytuje množstvo funkcionalít na rôzne druhy testovania, debuggovania, vykonávanie administratívnych úloh, no nie každá je potrebná pre všetky projekty. S vývojom projektu je tak možné využívať čoraz viac features, napríklad Selenium IDE, Selenium Client API, Selenium remote control, Selenium WebDriver a Selenium Grid.

Veľkou výhodou Selenium je možnosť spúšťania paralelných testov, čo ti ušetrí množstvo času a zefektívni celý proces. Aj kvôli paralelným testom, ktoré sa v ekosystéme Selenium nachádzajú  v nástroji Grid, sa často toto riešenie spája s automatizovaným testovaním. Napriek tomu však ponúka možnosť manuálneho testu. Poskytuje prehrávací nástroj na tvorbu funkčných testov bez potreby učiť sa testovací skriptovací jazyk. Poskytuje tiež doménovo špecifický jazyk na písanie testov v rôznych programovacích jazykoch, ako sú C#, groovy, PHP, Perl, java, python, ruby a Scala. Selenium je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý podporuje operačné systémy ako Windows, Linux, MacOS.

JIRA

Ďalší z nástrojov, ktoré u nás využívame, sa spája s ticketovaním. Jeho výhodou je priame napojenie na developerov, s ktorými si môžu testeri a IT Issue manageri zdieľať issues tickety a zefektívniť tak proces odstraňovania chýb alebo rozširovania funkcionalít v systémoch, ktoré vytvárajú/testujú.

JIRA je vhodná pre drvivú väčšinu agilných projektov bez ohľadu na sektor. S jej JIRA Query jazykom dokážeš definovať filtre jedným klikom a nespornou výhodou je aj to, že je vlajkovým nástrojom Atlassianu, čo znamená prístup k rozsiahlej knižnici rozšírení v Atlassian Marketplace.

JIRA posilňuje postavenie testerov tým, že poskytuje efektívnu správu testovacích prípadov, sledovanie chýb a funkcie na správu vykonávania testov. Pomocou systému JIRA môžu testeri bez námahy vytvárať, organizovať a prioritizovať problémy, prideľovať ich členom tímu a pozorne sledovať ich priebeh. Vďaka robustným možnostiam reportovania a bezproblémovej integrácii s inými nástrojmi je tento nástroj atraktívnou voľbou pre mnohé organizácie. Popularita systému JIRA sa rozširuje v rôznych odvetviach vrátane technológií, financií a zdravotníctva, kde sa špičkové spoločnosti spoliehajú na jeho možnosti pri zefektívňovaní manuálnych procesov testovania.

LoadRunner

LoadRunner si získal široké uznanie vďaka svojej pozoruhodnej schopnosti simulovať činnosť mnohých používateľov pristupujúcich k systému súčasne. Testeri využívajú LoadRunner na komplexnú analýzu výkonu systému pri rôznych záťažiach, dôkladnú identifikáciu všetkých úzkych miest, ktoré môžu brániť optimálnemu výkonu, a následnú optimalizáciu celkovej funkčnosti aplikácie. Univerzálnosť nástroja podčiarkuje jeho rozsiahla podpora rôznych protokolov a poskytovanie podrobných správ, vďaka čomu je ideálnou voľbou na vykonávanie záťažových a stresových testov.

Organizácie, ktoré kladú vysoký dôraz na výkon a škálovateľnosť svojich softvérových aplikácií, sa často spoliehajú na LoadRunner, aby zabezpečili bezchybnú prevádzku svojich systémov aj pri značnej záťaži používateľov. LoadRunner je kompatibilný s množstvom developerských nástrojov a technológii, poskytuje tiež možnosť sledovania deploymentov a detailné dáta o prebiehajúcich testoch.

TestLink

TestLink slúži ako open-source nástroj na správu testov, ktorý ponúka centralizovanú platformu na efektívnu správu testovacích prípadov, testovacích plánov a vykonávania testov. Jeho používateľsky prívetivé rozhranie umožňuje testerom bezproblémovo vytvárať, organizovať a sledovať stav testovacích prípadov počas celého procesu testovania. Funkcie TestLink na spoluprácu vrátane e-mailových oznámení a používateľských rolí zohrávajú kľúčovú úlohu pri uľahčovaní hladkej koordinácie tímu počas testovacích cyklov.

Umožňuje poskytovať rôzne používateľské prístupy a úrovne s odlišnými kompetenciami, konštruovať projekty s komplexnými testovacími data setmi a relatívne jednoducho reportovať v rôznych formátoch, napríklad s exportom do MS Excel, MS Word, ale aj do HTML 5.

Bugzilla

Bugzilla je webový nástroj na sledovanie chýb napísaný v jazyku Perl. Používa databázu MySQL. Umožňuje používateľom zostať v spojení so svojimi klientmi a efektívne komunikovať o problémoch v rámci celého nástroja na správu údajov. Poskytuje rôzne funkcie, ako sú pokročilé možnosti vyhľadávania, sledovanie času, e-mailové oznámenia, silné zabezpečenie, podávanie chýb e-mailom, prispôsobenie a lokalizácia.

Môžeš ho použiť na vytváranie reportov so zoznamom prítomných bugov a rôznymi kritériami zahrnutými do filtra. Pri oprave nájdených chýb, ktoré dokáže rýchlo odhaliť vďaka nekonzistentným miestam v databáze, ti poskytne asistenciu a umožní ti tiež vyhľadávanie v čase a porovnávanie výskytu bugov.

BrowserStack

Spoločnosť BrowserStack je so svojimi testovacími nástrojmi Live a App Live už viac ako desať rokov lídrom v odvetví manuálneho testovania. Viac ako 3 000 reálnych prehliadačov a zariadení je okamžite prístupných miliónom testerov a vývojárov, ktorí môžu poskytovať skvelé používateľské skúsenosti. Či už testuješ alebo debugguješ, ich testovacia platforma ti umožní spustiť v cloude akúkoľvek kombináciu zariadenia, prehliadača a operačného systému. Získaj prístup k natívnym funkciám zariadení, ako je testovanie geolokácie a ďalšie.

Vďaka funkciám lokálneho testovania môžu tímy testovať záložné prostredia vrátane interných webových stránok, webových aplikácií a návrhových priečinkov za firewallmi a proxy servermi. BrowserStack sa tiež bezproblémovo integruje s aplikáciami Jira, GitHub, Trello a Slack, čo ti umožňuje nahlasovať chyby a upozorňovať príslušné tímy bez toho, aby si musel opustiť ovládací panel.

Citrus

Citrus je pôsobivý framework navrhnutý špeciálne na účely integračného a end-to-end testovania. Umožňuje testerom overovať a validovať integrácie založené na správach, čím zaručuje hladkú a neprerušovanú komunikáciu medzi rôznymi komponentmi v rámci systému. Citrus ponúka vynikajúcu podporu viacerých protokolov a formátov správ, vďaka čomu je veľmi vhodnou voľbou na testovanie aplikácií so zložitými integračnými scenármi. Jeho deklaratívny prístup k testovaniu a komplexná dokumentácia ďalej prispievajú k jeho širokému uznaniu medzi testermi, najmä tými, ktorí sa špecializujú na oblasť integračného testovania.

Testomatio

Testomatio je špičkový nástroj na správu testov určený na optimalizáciu a zjednodušenie procesov manuálneho testovania. S Testomatio získajú testeri prístup k širokej škále funkcií, ktoré im umožnia bez námahy vytvárať a spravovať testovacie prípady, sledovať chyby a vytvárať podrobné reporty. Vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu a kolaboratívnym funkciám je tento nástroj výnimočnou voľbou pre tímy zapojené do agilných projektov.

Testomatio sa navyše bezproblémovo integruje s populárnymi nástrojmi na vývoj a riadenie projektov, čím zvyšuje celkovú produktivitu a efektivitu. Ukazuje sa ako obzvlášť cenný pre organizácie, ktoré hľadajú komplexné riešenie na správu testov, ktoré pokryje všetky ich potreby v oblasti testovania v rámci jednej platformy.

TestRail

TestRail je komplexný nástroj na správu testov, ktorý umožňuje testerom efektívne plánovať, sledovať a riadiť všetky testovacie aktivity. Vďaka množstvu funkcií vrátane správy testovacích prípadov, správy požiadaviek a plánovania testovacích cyklov poskytuje TestRail kompletné riešenie na dohľad nad procesom testovania. Používateľsky prívetivé rozhranie nástroja a prispôsobiteľné informačné panely umožňujú testerom pozorne sledovať priebeh projektu a prijímať rozhodnutia.

TestRail sa navyše bezproblémovo integruje s populárnymi nástrojmi na sledovanie chýb, čo ďalej zvyšuje jeho použiteľnosť a zefektívňuje pracovný postup testovania. Jeho široké prijatie organizáciami odráža hodnotu, ktorá sa prikladá štruktúrovanému riadeniu testov a komplexnému reportovaniu.

Zephyr

Zephyr je nástroj na správu testov, ktorý si získal značnú popularitu medzi testovacími tímami. Jeho hlavným cieľom je zefektívniť proces manuálneho testovania, pričom ponúka celý rad funkcií špeciálne prispôsobených na správu testovacích prípadov, vykonávanie testov a sledovanie chýb. Jednou z kľúčových výhod Zephyru je jeho bezproblémová integrácia s populárnymi systémami na sledovanie problémov, čo umožňuje testerom bezproblémovo spravovať a sledovať chyby počas celého cyklu testovania.

Okrem toho je Zephyr vďaka svojej kompatibilite s automatizačnými rámcami obľúbenou voľbou pre tímy QA, ktoré hľadajú efektívne riešenia na správu testov. Možnosti reportovania v reálnom čase nástroja poskytujú testerom cenné informácie o priebehu testovania, čo im umožňuje prijímať informované rozhodnutia. Vzhľadom na pôsobivé funkcie a výhody nástroja Zephyr mu dôverujú a široko ho využívajú organizácie, ktoré kladú dôraz na efektívne plánovanie a vykonávanie testov.

Testlodge

Testlodge je používateľsky prívetivý a nenáročný nástroj na správu testov navrhnutý na zjednodušenie organizácie a správy testovacích prípadov. Ponúka celý rad funkcií, ktoré tímom umožňujú bez námahy vytvárať plány testov, vykonávať testovacie prípady a sledovať ich výsledky. Vďaka intuitívnemu rozhraniu a jednoduchému procesu nastavenia je Testlodge vynikajúcou voľbou najmä pre malé a stredne veľké tímy.

Jeho bezproblémová integrácia s populárnymi nástrojmi na sledovanie chýb navyše zvyšuje jeho funkčnosť a použiteľnosť. Mnohé organizácie oceňujú Testlodge, pretože poskytuje cenovo dostupné a používateľsky prívetivé riešenie na správu testov, ktoré vyhovuje ich špecifickým požiadavkám.

Jmeter

Jmeter je ďalší nástroj na manuálne testovanie, ktorý sa používa na testovanie záťaže na analýzu a meranie výkonu služieb webovej aplikácie. Podporuje rôzne parametrizácie, súbory cookie pred spustením, tvrdenia, konfiguračné premenné a rôzne prehľady. Jmeter podporuje aj integráciu so seleniom, ktorá mu umožňuje spúšťať automatizované skripty spolu s testami výkonnosti alebo záťaže.

Kde sa naučíš s týmito nástrojmi pracovať?

Aký má IT tester plat sa odvíja nielen od školení, ale aj od jeho schopnosti efektívne využívať nástroje na svoju prácu. Väčšinou to totiž ide ruka v ruke so senioritou. Skúsení testeri si tiež prešli manuálnym testovaním, ktoré im poskytlo základy pre neskoršiu prácu testerov automatizovaného testovania alebo IT test managerov.

Možno sa stále cítiš neistý v tom, či zvládneš prácu s jedným z týchto sofistikovaných nástrojov. Nemusíš sa báť. Privítame aj IT testera juniora bez skúseností. Každý nový prírastok do nášho tímu si prejde intenzívnym zaškolením, na konci ktorého je omnoho menej otáznikov. Medzi často spomínané firemné benefity, alebo skôr výhody práce v msg life Slovakia, však patrí aj skvelá firemná kultúra. Každý kolega ti ochotne poradí a nenechá ťa tápať v neznámych vodách. Stačí ukázať snahu a môžeš si byť istý, že tvoj nový tím ťa u nás podrží a podelí sa o svoje know-how.

Daj nám o sebe vedieť