Accessibility testing: Čo je dôležité vedieť o testovaní prístupnosti

Ako software tester určite chápeš, že tvoja úloha je oveľa viac, než len odhaľovanie chýb a bugov. Máš na starosti zabezpečenie kvality, a to znamená brať do úvahy všetky aspekty produktu. Ale čo ak ti poviem, že je tu jeden odbor, ktorému sa nevenuje dostatočná pozornosť a ktorý by mohol tvoju prácu posunúť na ďalší level? Mám na mysli accessibility testing alebo testovanie prístupnosti. Poďme sa teda pozrieť na to, čo to vlastne je, prečo testovať prístupnosť, aké sú základné štandardy a nástroje v tomto odvetví.

Čo je to Accessibility testing?

Accessibility testovanie je proces, pri ktorom sa zisťuje, ako jednoducho je softvér alebo webová stránka prístupná aj pre osoby s rôznymi druhmi obmedzení. Ide o skúmanie, či môže každý, bez ohľadu na svoje fyzické alebo mentálne obmedzenie, používať daný produkt bez problémov.

S nástupom digitálneho veku sa prístupnosť začala presúvať aj do virtuálneho sveta. S rozmachom internetu a osobných počítačov sa stala prístupnosť kritickým aspektom v oblasti informačných technológií. Webové stránky a aplikácie začali byť navrhované s ohľadom na čitateľnosť, farebný kontrast, navigáciu a interakciu, aby boli prístupné aj pre osoby so zrakovým, sluchovým alebo motorickým postihnutím.

Tu je niekoľko skupín používateľov, pre ktoré sa vykonáva accessibility testing:

 • Osoby so zrakovým postihnutím: Testovanie prístupnosti pomáha zistiť, či softvér alebo webové stránky sú kompatibilné s čítačkami obrazovky a inými asistenčnými technológiami.
 • Osoby so sluchovým postihnutím: Pre tieto osoby je dôležité, aby multimediálne prvky obsahovali alternatívne formy komunikácie, ako sú titulky alebo vizuálne návody.
 • Osoby s motorickými obmedzeniami: Zabezpečuje sa, aby boli webové stránky a aplikácie navigovateľné pomocou klávesnice, hlasových príkazov alebo iných asistenčných zariadení.
 • Starší ľudia: S vekom sa môžu objaviť obmedzenia spojené so zrakom, sluchom alebo motorikou. Testovanie prístupnosti zabezpečuje, že produkt je použiteľný aj pre staršiu generáciu.
 • Osoby s neurodiverzitou: Táto skupina zahŕňa ľudí s poruchami ako ADHD, autizmus a dyslexia. Tu je dôležité, aby bol obsah stránky zrozumiteľný a jednoducho navigovateľný.
Ishihara test je diagnostická metóda používaná na odhalenie farebnej slepoty, ktorú vytvoril japonský očný lekár Dr. Shinobu Ishihara v roku 1917. Zdroj obrázka: webeyeclinic.com
Ishihara test je diagnostická metóda používaná na odhalenie farebnej slepoty, ktorú vytvoril japonský očný lekár Dr. Shinobu Ishihara v roku 1917.
Zdroj obrázka: webeyeclinic.com

Prečo testovať prístupnosť?

Etická zodpovednosť

Prvým a najdôležitejším dôvodom je etická zodpovednosť. Predstav si, že tvoja aplikácia alebo webová stránka je neprístupná ľuďom so zdravotným postihnutím. Tým pádom im brániš v prístupe k informáciám, službám alebo zábave. Takáto neprístupnosť nie je len technickým prehreškom, je to etický problém, ktorý priamo ovplyvňuje životy ľudí.

Zákonné dôvody

V niektorých krajinách, ako sú Spojené štáty americké alebo členské štáty EÚ, existujú zákony, ktoré stanovujú pravidlá prístupnosti. Ak tvoj produkt nespĺňa tieto pravidlá, môžeš sa dostať do značných právnych problémov, vrátane pokút.

Rozšírenie cieľovej skupiny

Osoby so zdravotným postihnutím predstavujú významný podiel obyvateľstva. Ignorovaním ich potrieb zbytočne obmedzuješ okruh používateľov pre svoj produkt. Prístupný softvér môže značne rozšíriť tvoju cieľovú skupinu používateľov.

Konkurenčná výhoda

Keď tvoj produkt bude plne prístupný, staneš sa atraktívnejším pre širokú škálu ľudí a organizácií. Mnohé firmy uprednostňujú prístupné riešenia, pretože to zvyšuje ich sociálnu zodpovednosť a pozitívny obraz v očiach verejnosti.

Kvalita a použiteľnosť

Často sa ukáže, že vylepšenia vykonané v mene prístupnosti prospievajú všetkým používateľom. Či už ide o lepšiu navigáciu, jasnejší dizajn alebo intuitívnejšie ovládanie, výsledkom je kvalitnejší a používateľsky prístupnejší produkt.

Inovácie a kreativita

Riešenie problémov s prístupnosťou často vyžaduje inovatívne myslenie a kreatívne riešenia. Výrazne tak prispieva k celkovému vývoju a zdokonaľovaniu produktu.

Spätná väzba a komunita

Osoby so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré zastávajú ich práva a záujmy, sú často veľmi angažované v poskytovaní spätnej väzby. Aj táto skutočnosť ti môže pomôcť v rýchlej identifikácii problémov a v ich efektívnom riešení.

Vedel si, že...

Podľa údajov Eurostatu má až 87 miliónov Európanov nejakú formu zdravotného postihnutia. To znamená 1 zo 4 dospelých Európanov.

Site acceptance test

Site Acceptance Test (SAT) je fázou testovania softvéru alebo hardvéru pred jeho konečnou inštaláciou a spustením v prevádzke. Tento test je posledným krokom v procese vývoja a je určený na overenie toho, že systém spĺňa všetky požiadavky a je pripravený na používanie v reálnom prostredí.

Ale čo to pre teba, ako softvérového testera, znamená? Myslíš si, že to je len ďalšia fáza, ktorú musíš prejsť? Omyl. SAT je tvojou príležitosťou ukázať, že všetko, na čom si pracoval, je nielen funkčné, ale aj použiteľné a efektívne v reálnom svete. Počas tejto fázy sa často zapájaš do komunikácie s koncovými používateľmi, čo ti poskytuje cennú spätnú väzbu.

Štandardy pre testovanie prístupnosti (accessibility testing standards)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

WCAG, čo je skratka pre Web Content Accessibility Guidelines (usmernenia pre prístupnosť webového obsahu), je súbor usmernení navrhnutý tak, aby web bol prístupný pre všetkých používateľov, vrátane tých s rôznymi druhmi fyzického alebo mentálneho obmedzenia. Tieto usmernenia boli vyvinuté Medzinárodným konzorciom pre World Wide Web (W3C) a sú široko akceptované ako globálny štandard pre prístupnosť webového obsahu.

Section 508

V rámci Spojených štátov sa stretneš so Section 508, ktorá je súčasťou Občianskeho zákona o rehabilitácii. Tento štandard sa zameriava predovšetkým na federálne agentúry, ale je často uplatňovaný aj v komerčnom sektore.

EN 301 549

V Európe by ťa mal zaujímať štandard EN 301 549, ktorý je harmonizovaný so štandardmi WCAG a upravuje prístupnosť ICT (informačných a komunikačných technológií) produktov a služieb.

Accessibility checklist

Chceš, aby bola tvoja webová stránka alebo aplikácia prístupná pre čo najväčší počet ľudí? Tu je rýchly kontrolný zoznam, ktorý ti môže pomôcť splniť základné WCAG kritériá.

Zrozumiteľnosť

 • Text je čitateľný a ľahko zrozumiteľný.
 • Obrázky majú alternatívny text, ktorý popisuje ich obsah.
 • Formulárové prvky majú popisy a menovky (labels).
 • Stránka má náležitú štruktúru nadpisov (h1, h2, h3, …).

Navigácia

 • Je možné navigovať sa len pomocou klávesnice.
 • Je zrejmé, kde sa nachádza aktívny ovládací prvok (focus).
 • Stránka má skokové odkazy (skip links) pre lepšiu navigáciu.
 • Každý link je jednoznačne rozpoznateľný.

Zrakové a Sluchové Pomôcky

 • Obrázky, ikony a tlačidlá sú dostatočne kontrastné.
 • Textový obsah sa dá jednoducho zväčšiť bez straty funkcionality.
 • Video a audio obsah má titulky alebo transkripty.
 • Stránka je testovaná s čítačkami obrazovky (napr. JAWS, NVDA).

Interakcia a Dynamický Obsah

 • Dynamické prvky sú ovládateľné cez klávesnicu.
 • Upozornenia a aktualizácie stránky sú prístupné a označené prostredníctvom ARIA prvkov. (dodávajú do HTML dodatočné atribúty pre zlepšenie prístupnosti)
 • Validácia formulárov je sprístupnená a poskytuje zrozumiteľné chybové hlášky.

Technická Prístupnosť

 • Stránka je testovaná na viacerých prehliadačoch.
 • HTML je dobre štruktúrované a platné.
 • Stránka je responzívna a funkčná na mobilných zariadeniach.

Toto je len základný kontrolný zoznam, ale je dobrým východiskovým bodom pre zabezpečenie prístupnosti tvojho webu alebo aplikácie. Každý bod z tohto zoznamu je založený na konkrétnych WCAG kritériách, takže ich dodržaním sa priblížiš k širšej prístupnosti a zrozumiteľnosti pre všetkých používateľov.

Najpoužívanejšie nástroje pre testovanie prístupnosti (accessibility testing tools)

WAVE

WAVE, čo je skratka pre Web Accessibility Evaluation Tool, je jedným z najpopulárnejších nástrojov pre testovanie prístupnosti. Tento online nástroj poskytuje vizuálnu spätnú väzbu o tom, ako je tvoja webová stránka prístupná.

WAVE je jedným z najpopulárnejších nástrojov pre testovanie prístupnosti.

Výhody

 • Jednoduché použitie: Nemusíš byť odborníkom na prístupnosť, aby si vedel používať WAVE. Stačí vložiť URL tvojej stránky a analýza sa spustí.
 • Komplexná analýza: Nástroj kontroluje rôzne aspekty, od základných ako sú farby a kontrasty, až po komplexnejšie, ako je napríklad používanie ARIA značiek.
 • Interaktívne návody: Okrem identifikácie problémov, WAVE ti aj navrhne, ako ich môžeš vyriešiť.
 • Cena: Existuje bezplatná verzia, ktorá pokryje základné potreby.

 

Nevýhody

 • Falošné pozitíva: Nie všetky problémy, ktoré WAVE nájde, sú skutočnými problémami. Musíš teda vedieť, ktoré chyby ignorovať.
 • Technické limity: Nie je ideálny pre stránky, ktoré sú veľmi dynamické alebo používajú komplexné JavaScriptové frameworky.
 • Ľahko prehliadnuteľný kontext: WAVE hodnotí stránku staticky, čo znamená, že nemá schopnosť posúdiť kontext, v ktorom sú určité prvky použité.

Cena

Bezplatná verzia je dostatočná pre väčšinu malých až stredných projektov. Pre komplexnejšie potreby existuje platená verzia, ktorá začína na približne $10 mesačne.

Axe

Axe je open-source knižnica, ktorá sa zameriava na automatické testovanie prístupnosti webových stránok a webových aplikácií. Je integrovaná do rôznych vývojových prostredí a ponúka podporu pre moderné webové technológie. Je to silný nástroj, ktorý ponúka podrobné informácie a návody na odstránenie problémov.

Výhody

 • Spoľahlivosť: Axe je známy svojou vysokou úrovňou spoľahlivosti. Má menej falošných pozitívov v porovnaní s inými nástrojmi.
 • Integrácia: Je ľahko integrovateľná do existujúcich testovacích rámcov, ako sú napríklad Selenium alebo Jest.
 • Detailná dokumentácia: Axe ponúka rozsiahlu dokumentáciu a komunitnú podporu, ktorá ti pomôže pochopiť, ako problémy s prístupnosťou riešiť.
 • Cena: Je to open-source knižnica, takže je úplne zadarmo.

Nevýhody

 • Technická zložitosť: Pre niektorých môže byť Axe mierne komplikovaný nástroj na nastavenie a integráciu do existujúcich testovacích rámcov.

Cena

Axe je open-source nástroj, takže jeho použitie je úplne zadarmo. To je jednoznačná výhoda, najmä ak máš obmedzený rozpočet.

JAWS

AWS je čítačka obrazovky určená pre Windows, ktorá umožňuje ľuďom so zrakovým postihnutím navigovať po internete a používať počítačové programy. Je to komerčný produkt od spoločnosti Freedom Scientific.

Výhody

 • Komplexnosť: JAWS je jedným z najkomplexnejších nástrojov svojho druhu a ponúka množstvo funkcií, ktoré uspokoja rôzne potreby.
 • Široká podpora: Vďaka svojej popularite je JAWS často priamo podporovaný vývojármi webových stránok a aplikácií.
 • Spolupráca s inými technológiami: JAWS je kompatibilný s mnohými programami a webovými prehliadačmi, čo zvyšuje jeho univerzálnosť.
 • Aktívna komunita a podpora: Existuje veľa zdrojov, tutoriálov a fór, kde môžeš získať pomoc alebo rady ohľadom používania JAWS.

Nevýhody

 • Vysoká cena: JAWS je komerčný produkt a jeho cena je pomerne vysoká, čo môže byť pre niektoré organizácie alebo jednotlivcov limitujúce.
 • Zložitá ovládateľnosť: Pre nováčikov môže byť JAWS pomerne komplikovaný na ovládanie.
 • Limitácie na platforme: JAWS je dostupný len pre Windows, čo obmedzuje jeho použiteľnosť pre ľudí používajúcich iné operačné systémy.

Cena

Cena JAWS sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých stoviek až tisíc dolárov, v závislosti od verzie a licenčných podmienok. Pre organizácie a školy sú zvyčajne dostupné zľavy.

Accessibility checker extension

Rozšírenie na kontrolu prístupnosti (Accessibility Checker Extension) je nástroj, ktorý je určený na hodnotenie a zlepšenie prístupnosti webových stránok. Tento nástroj je veľmi užitočný pre teba ako softvérového testera, pretože ti umožní rýchlo a efektívne identifikovať problémy spojené s prístupnosťou. Môžeš ho jednoducho pridať do svojho webového prehliadača a analyzovať webové stránky v reálnom čase.

Testovanie prístupnosti a manuálne testovanie

V softvérovom testovaní sa čoraz viac sústreďujeme na automatizáciu, vďaka ktorej môžeme šetriť čas a zdroje. V prípade testovania prístupnosti sa však nemôžeme úplne spoľahnúť len na automatizované nástroje.

Prvým dôvodom je citlivosť na detaily. Automatizované testy môžu ľahko preskočiť jemné nuansy a kontextové aspekty, ktoré sú zrejmé iba človeku.

Druhým dôvodom je simulácia skutočných používateľských skúseností. Ľudia s rôznymi druhmi obmedzení používajú softvér na odlišné účely. Len fyzická simulácia týchto interakcií, napríklad použitie čítačky obrazovky alebo navigácia iba pomocou klávesnice, môže poskytnúť autentické poznatky.

Optimálny prístup často zahŕňa kombináciu manuálneho a automatizovaného testovania. Automatizované testovanie je skvelé pre rýchlu kontrolu a identifikáciu základných problémov. Manuálne testovanie pridáva hĺbku a zaoberá sa aspektmi, ktoré automatizované nástroje nemôžu pokryť.

Záver

Vždy je dobré mať na pamäti, že testovanie prístupnosti je kontinuálny proces. Nezastavíš sa pri jednej iterácii alebo verzii softvéru. Aj keď si myslíš, že už si dosiahol dostatočnú úroveň prístupnosti, vždy existuje možnosť, ako to ešte vylepšiť.

Zapamätaj si, že každý krok, ktorý urobíš v smere k prístupnejšiemu softvéru, má význam. Nie len že tým zlepšíš používateľskú skúsenosť pre širokú škálu ľudí, ale tiež napomôžeš k vytvoreniu inkluzívnejšieho a otvorenejšieho sveta technológií.

Ak si IT tester a vieš po nemecky, pozri si naše firemné benefity a reaguj na pracovné ponuky.

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť