Najlepšie IT tester kurzy, ktoré sa oplatí absolvovať

Pre prácu na pracovnej pozícii softvérový tester nepotrebuješ dlhoročné skúsenosti a dokonca ani vysokoškolský titul. Toto zamestnanie môžeš vykonávať i s absolvovaným IT tester kurzom. Na trhu je dostupné veľké množstvo kurzov na rôznych úrovniach. Aké kurzy pre IT testerov sa ti oplatí absolvovať a ktoré sú tie najlepšie?

Software tester kurz si vyber podľa toho, či si v testovaní junior alebo základné pojmy testovania softvéru už ovládaš a chceš sa posunúť na vyššiu úroveň. Zvoliť si môžeš platené či bezplatné kurzy prezenčnou alebo online formou. Pri výbere je dobré brať do úvahy aj to, v akom jazyku sa chceš vzdelávať a koľko času doň môžeš investovať. Ak napríklad ešte študuješ na vysokej škole a uvažuješ nad kurzom, ktorý ťa pripraví na kariéru v IT, prípadne máš ďalšie rodinné alebo pracovné povinnosti súvisiace s inými zamestnaniami, ideálny bude pre teda víkendový IT tester kurz. Pokiaľ máš ale, naopak, viac voľna a preferuješ skôr nárazové učenie, intenzívne kurzy pre testerov budú tou správnou alternatívou.

Zhodnoť tiež, či bude pre teba prínosná pomoc zo strany vyučujúceho alebo sa radšej vyberieš cestou samovzdelávania a takisto to, či je kurz dostatočne aktuálny – to platí hlavne pri bezplatných zdrojoch. Ďalším parametrom, ktorý by si mal zvážiť pri výbere IT kurzu by mala byť možnosť získať certifikát o ukončení kurzu. Vďaka nemu budeš mať nielen dôkaz o absolvovaní kurzu, ale môžeš ho aj využiť na potvrdenie svojich vedomostí z oblasti testovania softvéru pri hľadaní IT zamestnania, čo nepochybne ocení nejeden zamestnávateľ.

Bezplatné a nízkorozpočtové kurzy pre IT testerov

Ak sa s testovaním softvéru len zoznamuješ, dobrým začiatkom je najprv naučiť sa základnú terminológiu, ktorú budeš potrebovať pri zamestnaní testera. Na úvod si môžeš prečítať niekoľko kníh alebo absolvovať neplatený software tester kurz pre začiatočníkov. Internetová stránka www.guru99.com ponúka desiatky návodov na testovanie softvéru zadarmo. Nájdeš tam informácie o základoch testovania, príklady rôznych typov testovania i návody na vývoj testovacích prípadov.

LearnVern momentálne ponúka až 28 rôznych bezplatných kurzov pre IT testerov. Po registrácii sa môžeš prihlásiť na akýkoľvek z nich a naučiť sa základy SQL, MySQL, testovania pomocou nástroja Selenium, pochopiť testovanie mobilných aplikácií alebo PL/SQL Oracle. Tieto kurzy fungujú pomocou edukačných videí, článkov a cvičení, ktoré ti zaberú aj niekoľko desiatok hodín.

Odporúčame ti...

Na absolvovanie takmer všetkých kurzov pre software testerov, najmä tých bezplatných, budeš potrebovať znalosť anglického jazyka minimálne na pasívnej úrovni, čo znamená, že musíš zvládnuť prečítať text s porozumením. Pri niektorých kurzoch budeš mať možnosť klásť otázky, preto si pred absolvovaním kurzu určite over svoju úroveň angličtiny a precvič si svoje jazykové zručnosti, aby si mohol adekvátne reagovať.

Ďalšou obľúbenou platformou, kde môžeš absolvovať rôzne IT kurzy pre začiatočníkov aj stredne pokročilých je Coursea. Vybrať si môžeš zo všeobecne orientovaných alebo z kurzov, ktoré sa venujú konkrétnej problematike, ako napríklad automatizované testovanie, webové a mobilné testovanie, testovanie pomocou nástroja Selenium či Black-box a White-box testovanie. Po zaregistrovaní získaš sedemdňovú bezplatnú skúšobnú verziu s neobmedzeným prístupom. Kurzy sú sprístupnené len na čítanie a ak chceš niektorý z nich absolvovať a po dokončení získať certifikát, tak si ho musíš zaplatiť.

Nízkonákladové kurzy testovania pre úplných začiatočníkov, po ktorých absolvovaní získaš aj certifikát, nájdeš na Udemy. Na školení zistíš, ako sa stať QA testerom, ako vyzerá bežný pracovný deň software testera, koľko IT tester zarába a taktiež sa naučíš základnú terminológiu alebo typy problémov, ktoré tester rieši. Tieto kurzy sa ti zaručene oplatí urobiť, a to najmä vtedy, ak chceš dať šancu zamestnaniu na pozícii IT tester. Na Udemy nájdeš aj kurzy pre testerov na vyššom leveli i kurzy, ktoré ti v rýchlosti vysvetlia konkrétny problém, s ktorým si nevieš poradiť.

Bezplatné kurzy pre testerov začiatočníkov
Vhodný kurz testovania si vyber podľa svojej momentálnej úrovne testovania a cieľa, ktorý chceš dosiahnuť.

Komplexné kurzy pre testerov nielen online

Pokiaľ si rozhodnutý odštartovať svoju kariéru ako software tester a chceš posúvať svoje hranice aj vedomosti na vyššiu úroveň, odporúčame ti absolvovať kurzy, ktoré sú prínosné nielen pre teba, ale ocení ich i tvoj budúci zamestnávateľ. Za tieto kurzy si síce priplatíš, no ich hodnota sa nedá porovnať s absolvovaním bezplatných kurzov. V konečnom dôsledku sa po mesačnom kurze dostaneš v zamestnaniach na rovnakú úroveň ako absolvent, ktorý študoval niekoľko rokov.

Kurzy IT testovania v slovenskom jazyku

Online vzdelávanie v spoločnosti IT v kurze prostredníctvom päťmesačného kurzu vzdeláva budúcich IT-čkárov vo vzdelávacích programoch Software Tester, Java, C# a Front-End Developer. Veľkou výhodou je absolvovanie kurzu v slovenskom jazyku.

Na intenzívny kurz pre softvérového testera si musíš počas piatich mesiacov vyhradiť až tri hodiny denne na spoločné semináre, konzultácie a cvičenia. Školenie prebieha online formou a počas neho prichádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni. Po úspešnom absolvovaní kurzu získaš certifikát MAC in Software Testing. Na kurze sa naučíš základy jazykov HTML, SQL a XML, pripravovať skripty a testy v aplikáciách SAHI a Selenium, vykonávať výkonnostné testovanie, ale aj efektívne riadiť svoj čas, pracovať v tíme či vytvoriť životopis, ktorý zaujme.

Najžiadanejším certifikátom v oblasti testovania je jednoznačne medzinárodný ISTQB certifikát na testovanie softvéru. Jeho získanie ti totiž môže výrazne pomôcť so zamestnaním v oblasti testovania softvéru. Osvedčenie ISTQB nadobudneš po úspešnom absolvovaní skúšky, na ktorú sa môžeš pripraviť pomocou prípravného kurzu. Získať môžeš postupne až tri úrovne, a to základný, pokročilý a expertný level. Na absolvovanie základného ISTQB kurzu nepotrebuješ žiadne predošlé skúsenosti v IT a dokonca ho môžeš absolvovať aj v slovenskom jazyku. Získanie osvedčenia trvá približne sedem týždňov.

Online vzdelávacie kurzy pre softvér testerov v slovenčine ponúka tiež Skillmea, kde nájdeš kurzy pre manuálne i automatické testovanie v nástrojoch Selenium, Cypress.io, Robot Framework či Python. Software Development Academy zas poskytuje diaľkový víkendový kurz software tester, počas ktorého si osvojíš manuálne testovanie rovnako ako automatizované testovanie. Ďalšou možnosťou sú komplexné kurzy testovania softvéru od IT Learning Slovakia vhodné pre juniorov i senior testerov.

Vedel si, že...

… ako zamestnanec msg life Slovakia získaš v rámci firemných benefitov možnosť absolvovať bezplatný kurz a získať medzinárodnú certifikáciu ISTQB. Platí to aj v prípade, že si sa o získanie osvedčenia už pokúsil, no neúspešne.

Prezenčný kurz testovania pre začiatočníkov QA

QA ACADEMY ponúka prezenčný kurz určený začiatočníkom. Tento kurz je zameraný na praktické zručnosti a po jeho absolvovaní budeš ovládať základy IT testovania, poznať najpoužívanejšie techniky tvorby testov, zvládneš základy HTML, CSS a JavaScript, osvojíš si používanie nástroja Java a taktiež sa naučíš základy automatizovaného testovania a používať metodiku Scrum. Čaká ťa 36 hodín výučby rozdelených do 5 týždňov a po ukončení kurzu je získanie certifikátu samozrejmosťou. Tento kurz je však dostupný iba v angličtine, preto potrebuješ ovládať anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.

Software tester kurz pre ženy

Stereotyp, že práca v IT je určená hlavne pre mužov je už dávno prekonaný. Práve vedkyňa Grace Hopper použila prvýkrát pojem bug, ktorým označujeme chybu vzniknutú pri vývoji softvéru a odhalenú pri jeho testovaní. Pokiaľ si budúca testerka a chcela by si sa v testovaní vzdelávať v spoločnosti iných žien, môžeš absolvovať dvojmesačný kurz Women Tester Academy. Je určený výhradne pre ženy a jeho cieľom je pripraviť účastníčky na softvérové testovanie aplikácií a väčších funkčných celkov. Súčasťou kurzu je záverečný test, na základe ktorého získaš certifikát Aj Ty v IT. Na úspešné absolvovanie budeš potrebovať minimálne pasívnu znalosť anglického jazyka (čítanie textu s porozumením), vlastný počítač a dostatok času na štúdium.

Absolvovanie IT tester kurzov ti otvorí dvere k stabilným a žiadaným zamestnaniam v odbore informačné technológie. Okrem zaujímavého platu IT testera môžeš v práci neustále rásť a kariérne sa posúvať. Aj my v msg life Slovakia pravidelne hľadáme šikovných softvérových testerov, testerov pre automatické testovanie, ale aj business a IT konzultantov. Pozri si voľné pracovné miesta na zamestnania IT testera, ktoré neustále aktualizujeme.

Daj nám o sebe vedieť