Čo robí IT tester? Priblížime ti zamestnanie software testera

Máš záujem o prácu softvérového testera, no nevieš, čo môžeš od tohto zamestnania očakávať? Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, čo robí IT tester a ako vyzerá jeho bežný pracovný deň, čítaj ďalej. V článku ti popíšeme hlavné úlohy software testera v msg life Slovakia v závislosti od jeho konkrétnej pozície.

IT tester dohliada a zabezpečuje funkčnosť, použiteľnosť a bezpečnosť softvéru, vrátane softvérových produktov a aplikácií, webových stránok či ďalších oblastí. Na starosti má primárne testovanie softvéru, testovanie webových stránok alebo iných produktov s cieľom postarať sa o čo najlepšiu používateľskú skúsenosť s aplikáciami našich klientov a s tým súvisiaceho zachovania dobrého mena IT spoločnosti a kontinuálneho zdokonaľovania našich produktov.

Úlohy softvérového testera

Hlavnou úlohou IT testera softvérových aplikácií je nájsť, reportovať a vyriešiť zistené chyby a nedostatky v našich produktoch, ktoré by mohli ohroziť kvalitu alebo stabilitu nášho softvéru. Software tester úzko spolupracuje s ďalšími zamestnaniami v IT, ako sú vývojári, programátori, konzultanti, analytici a projektoví manažéri. Do pracovnej náplne IT testera patria nasledujúce úlohy:

  • riadenie procesu testovania softvéru,
  • navrhnutie rozsahu a stratégie testovania,
  • príprava a zaznamenanie testovacích prípadov (manuálnych i automatizovaných),
  • odborné posúdenie konceptu a testovanie v systémoch,
  • podpora pre zákazníkov pri testovaní a zavádzaní softvérových produktov,
  • príprava reportov,
  • kontrola testovacích činností.

So zamestnaním software testera sa spájajú tiež tasky ako príprava a následné vyhodnocovanie regresných testov pre produkty našich klientov. Testy sú spustené po každej zmene softvéru, aby sme zabezpečili bezproblémové fungovanie softvéru. Špecialista IT tester okrem toho rieši aj JIRA tickety a pomocou JIRA hlási zistené chyby a nedostatky, ktoré následne opravujú vývojári. Po vyriešení chýb tester softvér opätovne otestuje, aby sa uistil, že zistený problém bol skutočne odstránený.

Vedel si, že...

… v zamestnaniach softvérových testerov sa vyžadujú hlavne znalosti XML a SQL, no dôležité sú aj skúsenosti s programovaním a nástrojmi ako Eclipse či DbVisualizer.

IT tester pre automatizované testovanie

Okrem manuálneho testovania vykonáva mnoho software testerov v rámci svojej práce tiež automatizované testovanie, a to najmä z dôvodu zautomatizovania a zefektívnenia niektorých rutinných procesov. Pri zamestnaní tester pre automatizované testovanie sú na softvérového testera kladené väčšie požiadavky a zodpovednosť, čo je však kompenzované vyšším platom (článok o IT tester plate).

Zamestnanie IT testera automatizovaného testovania zahŕňa úlohy ako vykonávanie automatizovaných testov, tvorba skriptov v Shell alebo vo Windows Script a automatizovaných testovacích prípadov v XML, ale aj konfigurácia interných nástrojov a integrácia automatizovaného testovania do tzv. nightly build procesov. Ako softvér tester budeš tiež participovať na ďalšom vývoji interných nástrojov a zlepšovaní procesov automatizovaného testovania v spoločnosti.

IT testerka testuje funkčnosť softvéru
Software tester má na starosti koordináciu celého procesu testovania softvéru.

Čo robí IT tester konzultant pre poisťovníctvo?

K zamestnaniam v oblasti testovania poistných produktov sa okrem IT testera pridáva aj SAP konzultant alebo junior consultant. Osoby na týchto pracovných pozíciách zodpovedajú za vedenie projektov, riadenie procesu testovania softvéru a prípravu odborných funkčných testov, ako i tvorbu test cases. Konzultant IT tester pre poisťovníctvo má taktiež na starosti podporu a poradenstvo kolegom či zákazníkom počas celého procesu testovania a zavádzania našich produktov.

Odporúčame ti...

Výška platu IT testera závisí od jeho špecifikácie, pozície a ďalších faktorov. Ak však chceš dosiahnuť čo najlepšie finančné ohodnotenie, nájdi si zamestnanie ako IT tester v oblasti automatizovaného testovania s nemeckým jazykom.

Aké úlohy zahŕňa práca business IT konzultanta

Po softvér testerovi a konzultantovi pre poisťovníctvo si zbežne uvedieme i pracovnú náplň business consultanta, ktorým sa môže stať ktokoľvek so skúsenosťami s testovaním softvéru, dobrou znalosťou nemčiny rovnako ako obchodných procesov a produktov životného poistenia v oblasti poisťovníctva.

Biznis IT konzultant poskytuje podporu a poradenstvo zákazníkom msg life Slovakia a vytvára odborné koncepty a zadania na prispôsobenie systému so zreteľom na potreby zákazníka. Vykonáva analýzy zákazníckych požiadaviek, tvorí funkčnú špecifikáciu a podieľa sa nielen na konfigurácii a parametrizácii systému, ale aj samotnom testovaní softvéru. V neposlednom rade, business konzultant zodpovedá za prípravu a realizáciu školení, prezentácií a rôznych workshopov a využíva nástroje ako Aris, Zephir Scala či SQL Developer.

Zamestnaniu v oblasti testovania softvéru sa môže venovať v podstate každý, koho baví programovanie, cudzie jazyky, XML a SQL. V prípade, že ťa pracovná náplň IT testera zaujala a rád by si sa podieľal na zaujímavých projektoch, pozri si ponuky zamestnania IT testera a staň sa súčasťou medzinárodného tímu v poprednej IT spoločnosti. O firemných benefitoch v msg life Slovakia si môžeš viac prečítať na webovej stránke našej spoločnosti.

Daj nám o sebe vedieť