ISTQB skúška: Ako ju zvládnuť na prvýkrát?

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa prezentovať v oblasti softvérového testovania a celkovo IT, je vlastniť certifikát, ktorý preukazuje spôsobilosť IT testera v danej oblasti. Certifikát nielenže zvyšuje hodnotu nášho testerského životopisu, ale tiež ukazuje, že ovládame osvedčené postupy a technológie používané v tejto oblasti. Poskytuje nám výhodu na trhu práce oproti ľuďom, ktorí takúto certifikáciu nemajú.

Certifikácia poskytuje v odvetví informačných technológií obrovské výhody. Pre každú IT oblasť existuje obrovské množstvo certifikátov, napríklad Cisco certified network associate (CCNA) – certifikát pre ľudí, ktorí sa viac zaujímajú o oblasť sietí, Certified data professional (CDP) – certifikát pre dátových profesionálov, Certified associate in project management (CAPM) – certifikát pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o riadenie projektov. Certifikát, ktorý je dôležitý pre väčšinu testerov, je certifikát ISTQB.

Charakteristiku ISTQB si dočítaš v článku ISTQB: Certifikáty a kurzy

ISTQB Foundation Level (ISTQB CTFL)

Medzinárodná rada pre testovanie softvéru (International Software Testing Qualifications Board) ponúka rôzne úrovne certifikácie zabezpečenia kvality softvéru. ISTQB Certified Tester je jednou z ponúkaných štandardizovaných kvalifikácií, ktoré sú k dispozícii pre základnú, pokročilú a expertnú úroveň akreditácie.

Úroveň ISTQB Foundation je prvá úroveň akreditácie, ktorú môžeš získať absolvovaním skúšky. Zahŕňa základy, ktoré sú potrebné na získanie certifikátu testera softvéru, vrátane pochopenia teoretických základov aj praktických znalostí.

Skúška je test s výberom odpovede, ktorý pozostáva z kapitol rozdelených podľa náročnosti (K1, K2, K3). Celkovo obsahuje 40 otázok za 40 bodov. Úspešnosť je 65 %, čo znamená, že na získanie kvalifikácie je potrebné správne zodpovedať minimálne 26 otázok. Čas na skúšku je 60 minút, ale pokiaľ budeš skúšku robiť napríklad v angličtine alebo češtine, budeš mať o 25% času viac ako tí, ktorí robia skúšku v natívnom jazyku.

Certifikát Foundation Level je platný doživotne, takže nie je potrebné skúšku kedykoľvek v budúcnosti opakovať.

V teste sa nachádza 6 kapitol:

 1. Základy testovania,
 2. Testovanie počas životného cyklu vývoja softvéru,
 3. Statické testovanie,
 4. Techniky testovania,
 5. Riadenie testovania,
 6. Podpora testovania nástrojmi.

Pochop témy a myšlienky, ktorými sa učebné osnovy zaoberajú, ich dôkladným prečítaním a preskúmaním. Skúška ISTQB Foundation Level obsahuje niekoľko testovacích termínov, ktoré musíš poznať. Prejdi si slovník pojmov v učebných osnovách a pochop význam jednotlivých pojmov. Uisti sa tiež, že pri odpovediach na otázky používaš správnu terminológiu.

Z každej kapitoly je rôzne množstvo otázok. Pozri si obrázok nižšie.
Z každej kapitoly je rôzne množstvo otázok. Pozri si obrázok nižšie.

Tento obrázok som videla niekoľko posledných dní pred skúškou, čo mi pomohlo čo najlepšie využiť čas, ktorý mi zostával. Sústredila som sa na kapitoly s najväčším počtom otázok a nakoniec som v týchto dvoch kapitolách urobila najviac práce, zatiaľ čo v kapitolách s menším počtom otázok to až taká sláva nebola. Samozrejme, naučiť sa každú kapitolu je najlepšia a najbezpečnejšia možnosť, ale použitie tohto návodu ti umožní sústrediť sa na konkrétne kapitoly viac ako na iné.

Ako dlho sa treba učiť na skúšku ISTQB Foundation

Keď už hovoríme o časových rámcoch, intenzívna príprava na certifikáciu mne osobne trvala o niečo viac ako 2 týždne pred záverečným testom. Štúdiu som venovala približne 5 až 6 hodín denne, a to počítam aj víkendy. Predtým som mala len minimálne znalosti ohľadom teórie a minimum praktických skúseností. Spravila som si aj jeden UDEMY kurz, ale z neho som si toho veľa nepamätala.

ISTQB skúška – materiály na prípravu

1.    Sylabus

Syllabus je základom všetkého, čo potrebuješ vedieť na skúšku ISTQB Foundation Level. Pozostáva zo všeobecných cieľov, slovníka pojmov, učebných cieľov pre jednotlivé oblasti znalostí, kľúčových pojmov, odkazov na zdroje (literatúra, normy atď.). Sylabus je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke ISTQB.

Sylabus však nie je vyčerpávajúcim zdrojom vedomostí o testovaní softvéru. Poskytuje skôr komplexné pochopenie konceptov a techník testovania pre všetky druhy projektov vrátane agilných. Sylabus rozoberá rôzne typy životných cyklov a metód vývoja softvéru, pričom nezachádza do prílišných detailov.

2.    Slovník

Tento zdroj veľmi pomáha pri nejasných alebo neznámych pojmoch. Je tu 570 abecedne zoradených pojmov s definíciami, synonymami, odkazmi a verziami. K dispozícii je aplikácia Glossary, ktorú si môžeš stiahnuť do svojho zariadenia, alebo použiť webovú verziu slovníka. Môžeš použiť základné možnosti vyhľadávania alebo použiť rozšírené vyhľadávanie na nastavenie kritérií filtrovania a zmenu možností zobrazenia.

Tipom na úspešné absolvovanie skúšky by bolo sústrediť sa len na tie pojmy, ktoré sú zvýraznené pred každou kapitolou v sylabe.
Tipom na úspešné absolvovanie skúšky by bolo sústrediť sa len na tie pojmy, ktoré sú zvýraznené pred každou kapitolou v sylabe.

3.    Kniha Foundations of Software Testing: ISTQB Certification by Rex Black and others

Praktická časť skúšky nie je v Syllabe vysvetlená. Preto som čítala aj Foundations of Software Testing v spoluautorstve Rexa Blacka, Dorothy Grahamovej a Erika P. W. M. Veenendaala, ktoré viac rozširujú témy, ako sú techniky návrhu testov. Kniha sa však neobmedzuje len na to. Všetky témy sú v nej predstavené veľmi podrobne. Ak sú niektoré kapitoly Sylabu ťažké na pochopenie, Rex Black a autori ich vo svojej knihe naozaj dobre vysvetľujú. Kniha je v anglickom jazyku.

4.    Kurz Udemy

Okrem Syllabusu a knihy Rexa Blacka som absolvovala aj kurz ISTQB kurz na Udemy, ktorý predstavoval zhruba 5 hodín zvukových prednášok. Ako som už spomenula, bola to prvá časť prípravy, ktorú som urobila pred tým, ako som sa ponorila do intenzívneho štúdia. Odporúčam urobiť to isté, pretože to vytvára dobrý základ pre pochopenie tém, keď ich začneš študovať do väčšej hĺbky.

5.    Firemný kurz alebo akýkoľvek iný akreditovaný kurz ISTQB

Ľutujem, že som sa nezúčastnila aj akreditovaného kurzu. Bolo by pre mňa oveľa jednoduchšie študovať v skupine, pretože sa objavili veci, ktorým som jednoducho nerozumela. Keďže v tom čase nerobil skúšku nikto okolo mňa, nemala som s kým tieto veci rozoberať. Veľkým plusom by bolo, keby som mala k dispozícii celú skupinu QA testerov, s ktorou by som mohla diskutovať o rôznych témach súvisiacich s certifikáciou, najmä o praktických úlohách. Je oveľa ťažšie pochopiť vysvetlenia z knihy, ako keď ich jednoduchým spôsobom vysvetlí skutočný odborník z oblasti alebo niekto, kto im rozumie.

6.    ISTQB testy – vzorové skúšky

K dispozícii sú 4 vzorové testy s odpoveďami, ktoré sú podobné skutočnej skúške. Odporúčam každému, aby si ich všetky prešiel aspoň 2-3 dni pred certifikáciou. Tieto vzorové skúšobné otázky nájdeš tu.

Tipy, ako sa pripraviť na skúšku ISTQB

 • Snaž sa zapamätať si informácie, nielen si ich pasívne niekoľkokrát prečítať. Je to oveľa účinnejší spôsob, ako pochopiť, čo si sa naučil, než opätovné čítanie. Najlepší spôsob je opakovať si to, čo si sa naučil, po malých častiach.
 • Najprv sa uč a potom sa skúšaj, nie naopak. Je naozaj dôležité najprv si prečítať teóriu v akreditovaných zdrojoch ISTQB, ako je napríklad Syllabus na webovej stránke ISTQB a snažiť sa zapamätať si informácie a až potom robiť testy. Najlepšou možnosťou by bolo testovať sa po každej kapitole. A používaj len spoľahlivé zdroje. Ak použiješ nejaké online otvorené zdroje s testovacími testami, nie je to dôkazom vedomostí. Niektoré z nich majú zastarané informácie a takto sa dozvieš veci, ktoré už nie sú presné. Ešte horšie je, keď tieto testy obsahujú nesprávne odpovede a ty sa budeš učiť z týchto chybných testov, čo môže viesť k tomu, že na skúške neuspeješ. Ak sa napriek tomu chceš otestovať pomocou online testov, uisti sa, že informácie, ktoré poskytujú, sú spoľahlivé.
 • Testy si rob hneď po každej naučenej časti. Prečítaj si sylabus (pre kapitoly, ktoré sú ťažšie na pochopenie, si prečítaj už spomínané Základy testovania softvéru podľa jednotlivých častí). Po každej časti si na konci kapitoly urob test a over si, ako dobre danú tému poznáš. Vráť sa k otázkam, ktoré vieš horšie a znova sa otestuj, kým tému nepochopíš.
 • Vyplň celú verziu testu s časovačom. Po dokončení všetkých kapitol sa otestuj plnou verziou testu so 40 vzorovými otázkami na oficiálnej webovej stránke ISTQB. Na výber sú 4 ukážkové otázky so správnymi odpoveďami a vysvetleniami. To ti pomôže nielen otestovať si svoje vedomosti, ale aj oboznámiť sa so samotným testom. Skúšobný hárok bude mať podobné otázky a rovnaký formát. Tu je dôležité mať dostatok času, aby si počas skúšky nemal problémy s prípadnými formalitami. Preto by som odporúčala absolvovať všetky plné verzie testu (40 otázok) s ohľadom na obmedzený časový rámec. Natrénuj si skúšku doma, aby si to potom zvládol striktne za 75 minút (pre cudzí jazyk) alebo 60 minút (pre rodených hovoriacich).
 • Posledný deň pred certifikáciou si prečítaj časť 7.2 Základy testovania softvéru Taking the Exam (Základy testovania softvéru) a uisti sa, že pôjdeš spať skôr, pretože nič nie je horšie, ako byť počas testu unavený, nebodaj mysľou niekde inde.
 • Nespoliehaj sa na zhrnutia! Niekoľko ašpirantov na ISTQB je zavádzaných predstavou, že môžu skúšku zvládnuť len čítaním niekoľkých zhrnutí, ktoré sú k dispozícii online bez akejkoľvek prípravy. To nie je pravda. Riešenie otázok, ktoré sú k dispozícii online, ti môže pomôcť pochopiť vzory otázok alebo trochu zvýšiť sebadôveru, ale NIKDY by si sa nemal spoliehať len na to. Skúšky nemôžeš absolvovať len na základe vyriešenia niekoľkých náhodných otázok. Netreba pripomínať, že na internete je k dispozícii niekoľko zdrojov s nesprávnymi odpoveďami, ktoré ťa dokonca môžu zmiasť.

Tipy, ako získať ISTQB certifikát a zvládnuť skúšku na prvý krát.

Ďalšie tipy, ako úspešne absolvovať ISTQB skúšku:

 1. Ak robíš skúšku online, pred skúškou si nezabudni otestovať systém. Jeden deň pred skúškou sa prihlás a zoznám sa so systémom – zvykni si na rozhranie, venuj pozornosť navigácii, fontom, posúvaniu, hodinám. Bude ťa to stáť menej stresu na skúške a budeš sa môcť sústrediť len na odpovedanie na otázky.
 2. Nestrácaj príliš veľa času na výber správnej odpovede. Nesústreď sa príliš na otázky – nezabudni, že každá otázka stojí 1 bod bez ohľadu na to, či je jej úroveň zložitosti K1 alebo K3. Ak si si nie istý odpoveďou, zatiaľ otázku preskoč a neskôr sa k tým istým otázkam vráť.
 3. Pozorne si prečítaj zadanie úlohy. Častou chybou počas skúšky je nepozornosť a snaha rýchlo odpovedať na otázku. Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť tomu, čo sa v konkrétnej úlohe vyžaduje a pozorne si prečítať opis úlohy. Dávaj si pozor, aby si si nezamieňal tvrdenia ako JE a NIE JE, SPRÁVNE a NESPRÁVNE, PRAVDA a NEPRAVDA atď. Tu ťa banálna nepozornosť bude stáť 1 bod.
 4. Na vypracovanie odpovedí použi vedľajší papier. Ak si si nie istý odpoveďou, skús vylučovacie metódy. Napíš si na papier možnosti, ktorými si si istý a o zvyšných sa rozhodni logicky. Môžeš si tiež zapísať číslo úlohy, ktorú si vynechal, aby si na ňu odpovedal neskôr. Takto nebudeš strácať čas prechádzaním v systéme, keď sa k nej vrátiš. A napokon, zdrap papiera je užitočný ako dodatočné bezpečnostné opatrenie, ak z nejakého dôvodu nastanú problémy s internetom a všetky tvoje odpovede v systéme zmiznú. Môžeš si ich jednoducho skopírovať z papiera.

Záver

Na záver možno povedať, že skúška ISTQB Foundation Level je náročná, ale dosiahnuteľná skúška.

Kedy sa na skúšku alebo certifikáciu prihlásiť, závisí od individuálnych cieľov a aktuálnej situácie. Ak je cieľom rýchle získanie zamestnania, čím skôr sa test vykoná, tým lepšie. Ak je však cieľom najprv získať vedomosti a skúsenosti, absolvovanie testu môže byť výhodnejšie až po získaní potrebných odborných znalostí.

Absolvovanie testu a získanie certifikátu môže byť užitočné, pretože potvrdzuje vedomosti a zručnosti jednotlivca v danej oblasti a môže mu poskytnúť výhodu na trhu práce.

Ak vieš po nemecky a si IT tester, ale nemáš ešte ISTQB certifikát, u nás ho môžeš získať v rámci benefitov pre zamestnancov bezplatne. Viac sa dozvieš v článku ISTQB ako benefit. Prezri si naše najnovšie pracovné ponuky.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť