ISTQB: Certifikáty a kurzy testovania softvéru

V rýchlo sa rozvíjajúcom svete vývoja softvéru, kde je prvoradá kvalita a efektívnosť, je nevyhnutné mať správne zručnosti a kvalifikáciu. Jedným zo spôsobov, ako preukázať svoju odbornosť a odhodlanie dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti testovania, je získanie certifikátu ISTQB.

Čo je ISTQB ?

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) je najpopulárnejšia certifikácia testovania softvéru na svete s certifikátmi pre základnú úroveň testovania, špecializované testovanie (rôzne typy rozoberám nižšie), testovanie na pokročilej úrovni a testovanie na úrovni experta.

Certifikácia ISTQB je medzinárodne uznávaná certifikácia v oblasti testovania softvéru, ktorú vykonávajú jej členské rady online prostredníctvom poskytovateľa testovacích skúšok. Poskytovateľ skúšok je organizácia, ktorá má licenciu od členskej rady na ponúkanie skúšok na miestnej a medzinárodnej úrovni vrátane online certifikácie testovania. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú skúšku, získajú certifikát ISTQB Certified Tester.

V separátnom článku sa dočítaš Ako úspešne zvládnuť ISTQB skúšku.

Prečo je ISTQB najlepšou certifikáciou v oblasti testovania?

 • Je to online/prezenčná certifikácia v oblasti testovania, ktorú môže absolvovať ktokoľvek z IT alebo z inej profesijnej oblasti.
 • Certifikácia má 3 úrovne a certifikácia ISTQB Foundation Level nevyžaduje žiadne pracovné skúsenosti.
 • Táto certifikácia testovania softvéru je najuznávanejšou a najrýchlejšie rastúcou certifikáciou testovania softvéru na svete.
 • Certifikácia ISTQB ti umožňuje získať prácu v oblasti testovania kdekoľvek na svete, čo je nepravdepodobné v porovnaní s inými certifikáciami, ktoré sú uznávané podľa jednotlivých krajín.
 • Platnosť certifikátu ISTQB nevyprší ako v prípade certifikátu CSTP, ktorý je platný len tri roky a po uplynutí tejto doby sa musia IT testeri opäť kvalifikovať, aby si udržali svoj certifikát.
 • Certifikát ISTQB v životopise ti môže poskytnúť konkurenčnú výhodu oproti iným kandidátom a zvýšiť tvoje šance na získanie pracovných príležitostí v renomovaných spoločnostiach v oblasti testovania softvéru.
 • Certifikačný program ISTQB poskytuje komplexné školenie v rôznych testovacích technikách, nástrojoch a metodikách. Jeho výhodou je, že ťa vybaví širokou škálou testovacích zručností a pomôže ti pochopiť rôzne typy testovania, ako napríklad funkčné, výkonnostné, bezpečnostné testovanie a testovanie použiteľnosti.
 • ISTQB vytvára spoločný jazyk medzi odborníkmi na testovanie softvéru. Certifikačný program štandardizuje terminológiu a pojmy používané pri testovaní softvéru, čím uľahčuje efektívnu komunikáciu a spoluprácu v rámci testovacích tímov a medzi organizáciami. Zabezpečuje, aby si všetci, ktorí sa podieľajú na projektoch testovania, navzájom rozumeli, čo vedie k plynulejšej realizácii projektov a zníženiu počtu nedorozumení.
 • Otázky sú s výberom odpovede, praktického charakteru a intuitívne, vďaka čomu je skúška jednoduchšia ako iné.

ISTQB certifikát – úrovne

ISTQB certifikácia sa delí na 3 úrovne:

 • Certifikácia na úrovni Foundation
 • Certifikácia na úrovni Advanced
 • Certifikácia na úrovni Expert
ISTQB certifikát - úrovne
ISTQB certifikát – úrovne, Zdroj: istqb.com

Ako vidíš z uvedeného diagramu, odvetvie QA sa vyvíja, čo znamená, že máš viac príležitostí na kariérny postup. Keďže sa objavujú nové technológie, môžu si vyžadovať nové, jedinečné spôsoby ich testovania. Preto je dôležité investovať do svojho profesionálneho rozvoja.

Samozrejme, že rozhodnutie získať certifikáciu ISTQB neznamená, že tvoj projekt je v zlom stave. Tvoje súčasné testovacie procesy môžu byť naozaj dobré a efektívne, vždy je však čo zlepšovať a študijné materiály ISTQB sú skvelým zdrojom informácií pre QA testerov, ktorí chcú rozvíjať svoje zručnosti a zlepšovať svoje celkové pracovné procesy. Štúdium na získanie certifikátu ISTQB ti poskytne viac skúseností a porozumenia potrebného na sebazdokonaľovanie.

Pri výbere certifikácie ISTQB, ktorú chceš študovať, mysli na to, nakoľko je relevantná pre tvoj súčasný projekt alebo ako ti pomôže napredovať v kariére v oblasti zabezpečovania kvality. Jednou z najlepších vecí na ISTQB je, že všetky študijné materiály pre každý modul a úroveň sú k dispozícii online.

Takže aj keď ešte nie si pripravený absolvovať skúšku alebo si jednoducho chceš najprv urobiť prieskum, aby si zistil, čo najlepšie vyhovuje tvojim potrebám, môžeš si materiály stiahnuť a učiť sa z nich. Keď budeš pripravený, môžeš sa prihlásiť na skúšku, stať sa inžinierom QA s certifikátom ISTQB, overiť si svoje zručnosti a posunúť sa vo svojej kariére ďalej.

ISTQB levels

Základná úroveň ISTQB – Core Foundation Level

Certifikácia Foundation je základnou úrovňou certifikácie, ktorá je určená pre začínajúcich a skúsených odborníkov, ktorí chcú začať postupovať po rebríčku certifikácií ISTQB. Cieľom certifikácie Foundation je zabezpečiť široké pochopenie základných osvedčených postupov a kľúčových pojmov v oblasti testovania softvéru a poskytnúť základ pre profesionálny rast. Sylabus zahŕňa šesť hlavných tém: základy testovania; testovanie v životnom cykle softvéru; statické techniky, ako sú revízie; behaviorálny (black-box) a štrukturálny (white-box) návrh testov; riadenie testov a testovacie nástroje. Certifikát má doživotnú platnosť.

Základná úroveň ISTQB - Core Foundation Level

Základná úroveň ISTQB pre pokročilých – Core Advanced Level

ISTQB Core Advanced Level je určený pre ľudí s pokročilými znalosťami a skúsenosťami v oblasti testovania softvéru. Aby si mohol absolvovať skúšku Core Advanced Level, mal by si byť držiteľom certifikátu Core Foundation Level. Pred účasťou na tejto skúške musíš tiež vyhovieť miestnej skúšobnej komisii v krajine bydliska tým, že preukážeš, že máš praktické skúsenosti s testovaním softvéru. Úroveň Core Advanced ponúka výber z troch rôznych kategórií skúšok a to Test Manager, Test Analyst a Technical Test Analyst. Ak získaš všetky tri certifikáty, bude ti udelený certifikát „Full Advanced level“. Certifikát úrovne Advanced má celoživotnú platnosť.

 • Test Manager

Certifikácia ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) poskytuje znalosti a kompetencie na prevzatie zodpovednosti za riadenie všetkých testovacích aktivít v rámci životného cyklu vývoja softvéru. Zahŕňa všetko od toho, ako navrhnúť vhodný prístup k testovaniu pre projekt na základe organizačnej stratégie testovania až po vytvorenie testovacieho tímu alebo testovacích kompetencií na dokončenie potrebného testovania.

 • Test Analyst

Certifikácia ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) poskytuje zručnosti potrebné na vykonávanie štruktúrovaného a dôkladného testovania softvéru v celom životnom cykle vývoja softvéru. Podrobne rozoberá úlohu a povinnosti testovacieho analytika v každom kroku štandardného testovacieho procesu a rozširuje dôležité testovacie techniky.

 • Technical Test Analyst

Tento tretí a posledný certifikát úrovne Core Advanced certifikuje vysoko skúsených testerov, ktorí rozumejú základným konceptom technického testovania, ako je napr. testovanie založené na štruktúre (napríklad testovanie API), dynamickú analýzu, nefunkčné testovanie a iné analytické testovacie techniky. ISTQB® Technical Test Analyst (CTAL-TTA) poskytuje dôkladný úvod do technických testovacích zručností, ktoré sú dnes v mnohých organizáciách základom.

Základná úroveň ISTQB pre expertov – Core Expert Level

Certifikácia úrovne Core Expert sa ponúka testerom, ktorí získali pokročilé zručnosti pre hĺbkovú analýzu a prakticky orientované skúsenosti v oblasti pokročilých konceptov v testovaní. Expertná úroveň ponúka dve certifikácie – Riadenie testovania (Test Management) a Zlepšenie procesu testovania (Improving The Test Process). Na získanie certifikátu úrovne expert by mal byť kandidát držiteľom certifikátu úrovne Core Foundation a príslušného certifikátu úrovne Core Advanced, a to ešte predtým, ako sa zúčastní skúšky úrovne expert. Tento certifikát má platnosť 5 rokov.

 • Test Management

Certifikácia ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) – Riadenie testovania, testerov a zainteresovaných strán pozostáva z 3 častí: „Strategic Test Management – Strategické riadenie testovania“, „Operational Test Management – Operatívne riadenie testovania“ a „Managing the Test Team‘ – Riadenie testovacieho tímu“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú k dispozícii samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie CTEL-TM je potrebné absolvovať všetky tri časti. Certifikát úrovne Expert je platný 7 rokov.

 • Improving The Test Process

Táto certifikácia rozširuje znalosti manažérov testovania tým, že poskytuje hlboké znalosti o tom, ako posúdiť a zlepšiť súčasný proces testovania a ako ho implementovať. Certifikácia ISTQB® Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP) pozostáva z 2 častí: „Assessing the Test Process – Hodnotenie testovacieho procesu“ a „Implementing Test Process Improvement – Implementácia zlepšenia testovacích procesov“.  Pre každú časť sú k dispozícii samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie CTEL-ITP je potrebné absolvovať obe časti. Certifikát úrovne Expert je platný 7 rokov.

ISTQB Agile Foundation Level

Certifikácia ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) poskytuje kľúčové testovacie zručnosti potrebné na úspešné zapojenie sa do agilného projektu. CTFL-AT pokrýva agilné testovanie v súlade s princípmi agilného vývoja softvéru, ktoré sú uvedené v Manifeste agilného vývoja. Tester na agilnom projekte bude pracovať inak ako tester pracujúci na tradičnom projekte. Testeri musia pochopiť hodnoty a princípy, ktoré sú základom agilných projektov a to, že testeri sú neoddeliteľnou súčasťou prístupu celého tímu spolu s vývojármi a obchodnými zástupcami.

ISTQB Agile Advanced Level

Pre testerov na úrovni Advanced sa pripravujú ďalšie skúšky. Sú to Certified Tester Agile Test Leadership at Scale a Agile Technical Tester.

 • Certified Tester Agile Test Leadership at Scale

Certifikácia ISTQB® Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS) sa zameriava na to, ako organizovať a zlepšovať kvalitu a testovanie vo viacerých tímoch agilnej organizácie. Zahŕňa aj to, ako pristupovať ku kvalite a testovaniu na strategickej úrovni s cieľom dosiahnuť vyššiu obchodnú agilitu v organizácii. CT-ATLaS sa zaoberá tým, ako rozšíriť úsilie v oblasti testovania a zabezpečenia kvality prostredníctvom podpory kvalitného myslenia a kultúry v celej organizácii. To zahŕňa prechod od tradičného prístupu k riadeniu testovania, ktorý sa zvyčajne používa v sekvenčných modeloch vývoja, k prístupu podpory kvality, ktorý vychádza z princípov a hodnôt Lean a Agile. Zahŕňa aj to, ako si osvojiť spoločné techniky a procesy Lean a Agile na analýzu a riešenie problémov a ako ich využiť na zlepšenie testovania a kvality v organizácii.

 • Agile Technical Tester

Certifikácia ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT) poskytuje dôkladný úvod do technických testovacích zručností, ktoré sú základom v organizáciách využívajúcich agilný prístup k vývoju. Tieto zručnosti zahŕňajú testovanie a agilné techniky, prístupy automatizácie testovania a kontinuálne nasadzovanie a dodávanie.

ISTQB Specialist Foundation Level

ISTQB ponúka aj určité certifikácie pre testerov, ktorí sa špecializujú na konkrétne oblasti, napríklad testovanie na základe modelov, testovanie použiteľnosti atď. Vstupné kritériá pre tieto skúšky si vyžadujú, aby bol uchádzač držiteľom certifikátu ISTQB Core Foundation level, rovnako ako v prípade ostatných certifikátov.

 • Acceptance Testing – Akceptačné testovanie

Certifikácia ISTQB® Acceptance Testing (CT-AcT) sa zameriava na koncepty, metódy a postupy spolupráce medzi vlastníkmi produktov/obchodnými analytikmi a testermi pri akceptačnom testovaní. Zahŕňa používateľské akceptačné testovanie (UAT), zmluvné a regulačné akceptačné testovanie, ako aj alfa a beta testovanie.

 • AI Testing – Testovanie umelej inteligencie

Certifikácia ISTQB® AI Testing (CT-AI) rozširuje poznatky o umelej inteligencii a/alebo hlbokom (strojovom) učení, najmä o testovaní systémov založených na umelej inteligencii a používaní umelej inteligencie v testovaní.

 • Automotive Software Tester – Automobilový tester

Certifikácia ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) sa zameriava na špecifické požiadavky na „testovanie End to End systémov“ v automobilovom prostredí na základe zavedených noriem (Automotive SPICE®, ISO 26262, AUTOSAR® atď.). Zahŕňa aj testovanie vo virtuálnych prostrediach (vrátane XiL) a techniky statického a dynamického testovania špecifické pre automobilový priemysel.

 • Gambling Industry Tester – Tester v oblasti hazardných hier

Certifikácia ISTQB® Gambling Industry Tester (CT-GT) zahŕňa kľúčové koncepty v odvetví hazardných hier, ekosystém odvetvia hazardných hier a rôzne typy testov, ktoré sú pre odvetvie hazardných hier bežné. Zahŕňa aspekty, ako je testovanie zhody s predpismi v odvetví hazardných hier, testovanie faktora zábavy alebo perspektívy hráča, matematické testovanie, testovanie zvuku, testovanie viacerých hráčov a testovanie interoperability.

Game testing – Tester v oblasti hier

Certifikácia ISTQB® Game Testing sa zameriava na porozumenie a zručnosti potrebné na vykonávanie a riadenie testovania na všetkých úrovniach v herných projektoch. Zahŕňa základné koncepty testovania videí a hier, ako aj to, ako určiť riziká a ciele pre herný softvér. Zahŕňa koncepčné navrhovanie, implementáciu a vykonávanie testov herného softvéru, prístupy k testovaniu hier (testovanie hernej mechaniky, testovanie zvuku, testovanie grafiky a lokalizácie) a rozpoznávanie nástrojov na testovanie hier.

 • Mobile Application Testing – Tester mobilných aplikácií

Certifikácia ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) poskytuje prehľad o metódach, technikách a nástrojoch, ktoré môže tester použiť na testovanie mobilných aplikácií. Zahŕňa požadované činnosti, úlohy, metódy a metodiky mobilných projektov.

 • Model Based Tester – Testovanie založené na modeli

Certifikácia ISTQB® Model-Based Testing (CT-MBT) sa zameriava na pokročilý prístup k testovaniu pomocou modelov. Rozširuje a podporuje klasické techniky návrhu testov, ako je rozdelenie ekvivalencie, analýza hraničných hodnôt, testovanie rozhodovacích tabuliek, testovanie prechodov stavov a testovanie prípadov použitia. Ide o inovatívny prístup na zlepšenie efektívnosti a účinnosti testovacieho procesu.

 • Performance Testing – Testovanie výkonu

Certifikácia ISTQB® Performance Testing (CT-PT) poskytuje znalosti o hlavných aspektoch testovania výkonnosti vrátane technických aspektov, aspektov založených na metódach a organizačných aspektov. Konkrétne sa týka testovania výkonnosti a zahŕňa oblasti, ako sú základné pojmy, merania, činnosti, úlohy a nástroje.

 • Security Tester – Testovanie bezpečnosti

Certifikácia ISTQB® Security Tester (CT-SEC) sa zameriava na plánovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie bezpečnostných testov z viacerých hľadísk vrátane rizika, požiadaviek, zraniteľnosti a ľudského faktora. Zahŕňa aj nástroje a normy bezpečnostného testovania. Na získanie tohto certifikátu je potrebné mať certifikát úrovne Core Foundation a minimálne tri roky relevantných praktických skúseností.

 • Test Automation Engineer – Inžinier automatizácie testovania

Certifikácia ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) sa zameriava na návrh, vývoj a údržbu riešení automatizácie testovania. Zahŕňa tiež koncepty, metódy, nástroje a procesy automatizácie dynamických funkčných testov a vzťah týchto testov k správe testov, správe konfigurácie, správe chýb, procesom vývoja softvéru a zabezpečovaniu kvality. Opísané metódy sú všeobecne použiteľné pre rôzne prístupy k životnému cyklu softvéru, typy softvérových systémov a typy testov.

 • Usability Testing – Testovanie použiteľnosti

ISTQB® Certified Tester Usability Tester (CT-UT) sa zameriava na metódy a prístupy testovania použiteľnosti. Zahŕňa postupy nastavenia z hľadiska použiteľnosti, používateľskej skúsenosti a prístupnosti, ako aj príslušné normy a riziká.

ISTQB materiály

Učebné osnovy na skúšky a skúšobné testy nájdeš zadarmo na stiahnutie na tejto stránke – Czech and Slovak Testing Board. Navštíviť môžeš aj oficiálnu stránku ISTQB.

ISTQB skúška

Tu nájdeš pravidlá skúšok pre ISTQB a na tomto linku nájdeš všetky dostupné termíny, vrátane online termínov.

ISTQB kurz

Pokiaľ by si chcel absolvovať aj kurz, na ktorom ťa na skúšku pripravia, máš mnoho platených aj voľných zdrojov. Taktiež môžeš navštevovať školenie pre ISTQB skúšku. Niektoré z možností nájdeš nižšie:

Záver

Z vlastnej skúsenosti vieme, že medzi výhody certifikácie ISTQB patrí najmä uznanie v odvetví, lepšie kariérne príležitosti, komplexné znalosti a štandardizované procesy. Okrem toho podporuje vytváranie globálnych sietí, neustále vzdelávanie a myslenie zamerané na kvalitu. Získaním certifikácie si nielen zlepšíš svoje pracovné vyhliadky, ale získaš aj sebadôveru a uspokojenie z práce.

Ak máš záujem získať ISTQB certifikát, u nás ho môžeš získať v rámci benefitov pre zamestnancov bezplatne. Viac sa dozvieš v článku ISTQB ako benefit. Ak vieš po nemecky a si IT tester, prezri si naše najnovšie pracovné ponuky.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť