JIRA – úvod pre testerov

Získaj prehľad a tipy, ako efektívne využívať nástroj JIRA pri práci testera

Čo je JIRA Atlassian

JIRA software je populárny nástroj od spoločnosti Atlassian, ktorý je široko využívaný pre správu projektov, sledovanie chýb a agilné riadenie softvérového vývoja. Bol navrhnutý tak, aby zefektívnil a zjednodušil procesy v rámci softvérového vývoja a testovania.

JIRA podporuje rôzne metodiky projektového riadenia, vrátane Scrumu a Kanbanu a umožňuje tímom prispôsobiť workflow podľa ich konkrétnych potrieb. Flexibilita a široká škála funkcií robia z JIRA veľmi mocný nástroj pre tímy rôznych veľkostí a s rôznymi požiadavkami.

Okrem toho JIRA ponúka integračné možnosti s množstvom iných nástrojov, ako sú Confluence, Bitbucket alebo rôzne externé aplikácie, čo rozširuje jej funkcionalitu a uľahčuje spoluprácu medzi tímami.

Kľúčové koncepty JIRA

JIRA Project

Projekt v JIRA Software od Atlassian je možné chápať ako kontajner, ktorý sa používa na organizáciu a sledovanie úloh (issues) v celom tíme. Projekty v JIRA sú vysoko konfigurovateľné a ľahko prispôsobiteľné, aby zodpovedali organizačnej štruktúre, pracovným postupom alebo úrovni agilnej zrelosti tímu.

JIRA poskytuje rôzne šablóny projektov, ktoré pomáhajú tímom rýchlo sa zorientovať a adaptovať. Tieto šablóny obsahujú predkonfigurované typy úloh, pracovné postupy a ďalšie relevantné funkcie.

JIRA Dashboard

JIRA Dashboard je personalizovateľná úvodná stránka, ktorá poskytuje rýchly prehľad o stave projektov a úloh. Umožňuje ti vytvárať a konfigurovať rôzne panely (gadgets), ktoré zobrazujú aktualizácie, grafy, zoznamy úloh a mnoho ďalších informácií. Dashboard môžeš prispôsobiť podľa svojich potrieb, čím získavaš okamžitý prístup k najdôležitejším metrikám a stavom tvojich projektov.

JIRA Dashboard je personalizovateľná úvodná stránka
Zdroj: marketplace.atlassian.com

JIRA Ticket

Hlavné využitie JIRA spočíva v správe a sledovaní rôznych typov „issues“ – môže ísť o chyby (v angličtine sa označujú ako Bug), nové funkcionality, úlohy alebo požiadavky na zmeny (Story, Epic, Task, atď.). Každá takáto issue je zaznamenaná ako ticket s unikátnym ID a obsahuje informácie ako popis, status, prioritu a jej priradenie určitým osobám, ako aj komentáre a históriu záznamov. Ticket management s organizáciou vývojového procesu máva na starosti IT Issue Manager.

JIRA Workflow

JIRA workflow je proces, ktorým prechádzajú úlohy (issues) od ich vytvorenia až po dokončenie v rámci JIRA. Každý workflow je zložený z viacerých stavov (statuses) a prechodov (transitions), ktoré definujú, ako sa úloha posúva od jedného stavu k inému. Stavy môžu zahŕňať napríklad „Otvorené“, „V riešení”, „V testovaní“, „Uzavreté“ a podobne.

JIRA pre testerov

Pri práci s JIRA je dôležité sa zoznámiť s jej rozhraním. Prihlásenie do JIRA (JIRA login) je jednoduché a intuitívne. Po prihlásení máš prístup k rôznym modulom, ako je JIRA Service Management, kde môžeš vytvárať a spravovať tikety, plánovať úlohy a sledovať vývoj projektov.

Test Case Management

V Jira existujú tri hlavné možnosti, akými vieš manažovať testovacie prípady:

1.    Použitie štandardných funkcií Jira

Jira, ako viacúčelový nástroj od spoločnosti Atlassian, ti ponúka možnosť efektívne spravovať test cases alebo testovacie prípady. Predstav si, že každý testovací prípad môžeš zaznamenávať a  spracovávať ako bežnú úlohu alebo chybu. V Jire máš možnosť vytvoriť si vlastné typy úloh, špecifické pre testovacie prípady. Môžeš pridávať a upravovať rôzne polia, aby sa ti podarilo zachytiť všetky kľúčové informácie. Napríklad, kroky pre reprodukciu problému, očakávané výsledky a skutočné výsledky – všetko toto sa dá zaznamenávať priamo v Jire.

Ako každý nástroj s univerzálnym použitím, aj Jira má svoje obmedzenia. Hoci tento prístup je efektívny a nevyžaduje dodatočné náklady, môže narážať na limity, pokiaľ ide o pokročilé funkcie špecifické pre testovanie. Napríklad, sledovanie verzií testovacích prípadov, podrobné reportovanie a integrácia s automatizovanými testovacími nástrojmi môžu vyžadovať ďalšie zdroje alebo nástroje.

2.    Použitie pluginov pre test management

Existujú pluginy ako Zephyr alebo Xray, ktoré rozširujú schopnosti Jira o špeciálne funkcie pre správu testovacích prípadov. Tieto nástroje ponúkajú pokročilé možnosti, ako napríklad testovacie plány, sledovanie testovacích sád, metriky kvality a integráciu s nástrojmi pre automatizované testovanie.

Hoci tieto pluginy pridávajú hodnotu, zvyčajne si vyžadujú ďalšie náklady a môžu vyžadovať určitú dobu na zvládnutie ich funkcií. S ich používaním sa zvyšuje závislosť na tretích stranách, ich aktualizáciách a podpore.

3.    Integrácia s externými nástrojmi pre test management

Ak tvoje potreby presahujú to, čo Jira alebo jej pluginy dokážu ponúknuť, môžeš zvážiť integráciu s externým nástrojom pre riadenie testov, ako je napríklad TestRail.

Tieto nástroje poskytujú ešte širšie možnosti pre riadenie testov ako pluginy, vrátane pokročilých reportovacích schopností a rozsiahlejšej podpory pre automatizované testovanie. Integrácia s Jira môže byť realizovaná prostredníctvom API alebo špeciálnych pluginov. Na druhej strane integrácia s externými nástrojmi vyžaduje vyššie finančné náklady, čas a technické zručnosti na nastavenie a udržiavanie spojenia medzi systémami.

Integrácia s externými nástrojmi pre test management
Zdroj: deviniti.com/blog/application-lifecycle-management/test-case-management-jira/

Trackovanie bugov a spolupráca s developermi

Jira Software umožňuje centralizovanú správu bugov, kde  vieš každý bug dôkladne zdokumentovať, vrátane detailov, ako sú kroky na reprodukciu, závažnosť problému, vrátane snímok obrazovky, aby bol každý scenár čo najjasnejší.

Vo svete Jira majú tímy možnosť prioritizovať chyby s precíznou efektivitou. Systém stavov je ako navigačná mapa, ktorá ukazuje cestu od prvotného odhalenia bugu až po jeho triumfálnu nápravu. To zaručuje, že každý člen tímu je neustále v obraze o aktuálnom stave a prioritách, minimalizujúc tak riziko, že kritické problémy zostanú prehliadnuté.

Jira Software nie je len o správe chýb. Je to aj platforma, ktorá uľahčuje bezproblémovú spoluprácu medzi testermi a vývojármi. Vďaka integrovaným komunikačným nástrojom, ako komentáre a notifikácie, sa tímy môžu okamžite zapojiť do diskusií o nových informáciách, brainstormingovať o možných riešeniach a udržiavať sa navzájom informovaní o postupe pracovných úloh. Tento prístup poskytuje ideálnu živnú pôdu pre efektívnu a transparentnú spoluprácu.

Trackovanie bugov a spolupráca s developermi
Zdroj: atlassian.com/software/jira/features/bug-tracking

Reporty a Analýzy

S funkciami pre generovanie reportov a analýzy, Jira Software umožňuje tímom zhodnotiť svoje procesy a identifikovať oblasti pre zlepšenie. Tieto analytické nástroje poskytujú cenné prehľady o frekvencii, závažnosti a druhoch chýb, čo pomáha pri tvorbe stratégií na zlepšenie kvality a efektivity.

JIRA Confluence je nástroj od spoločnosti Atlassian, ktorý poskytuje platformu pre spoluprácu a správu dokumentácie v rámci tímov. Umožňuje užívateľom vytvárať, zdieľať a spoločne upravovať dokumenty a obsah, čím podporuje efektívnejšiu komunikáciu a organizáciu informácií. JIRA Confluence sa často integruje s JIRA Software na poskytovanie komplexného riešenia pre správu projektov, umožňujúc tímom lepšie sledovať a dokumentovať ich prácu, plány, výsledky a diskusie. Tento nástroj je obzvlášť užitočný pre tímy, ktoré pracujú v agilnom alebo projektovom prostredí.

Ceny JIRA a cenové plány (JIRA Pricing)

Čo sa ceny týka, JIRA ponúka cenovú flexibilitu, ktorá presne kopíruje potreby teba a tvojho tímu.  Na výber máš z rôznych cenových úrovní, začínajúc bezplatnou verziou pre malé tímy, až po rozšírené podnikové balíčky určené pre veľké organizácie. Ako freelancer alebo líder tímu máš zabezpečené, že platíš len za to, čo skutočne využívaš. JIRA ti umožňuje efektívne riadiť svoje finančné zdroje, zatiaľ čo zároveň poskytuje nástroj, ktorý sa dokáže prispôsobiť a rásť spolu s tebou a tvojimi projektmi.

Ďalšie tipy pre prácu s JIRA

  • Personalizované dashboardy a filtre – vytváraj a prispôsobuj si dashboardy pre rýchly prehľad o stave projektov. Používaj JIRA Query Language (JQL) na vytváranie komplexných filtrov, ktoré ti pomôžu získať presné informácie, ktoré potrebuješ.
  • Využitie JIRA Service Desk a JIRA Service Management: Tieto moduly rozširujú funkčnosť JIRA o služby zákazníckej podpory a ITSM (IT Service Management).
  • Efektívna integrácia s GitLab a inými nástrojmi: JIRA sa dá efektívne integrovať s množstvom nástrojov, ako je GitLab (jira gitlab integration), Confluence, JIRA API, čo zlepšuje workflow a spoluprácu v tíme.
  • Osvoj si Agilné Metodiky – JIRA je ideálnym nástrojom pre agilný vývoj. Je dôležité, aby si sa zoznámil/a s agilnými metodikami, ako sú Scrum a Kanban, a využíval/a funkcie JIRA na podporu týchto prístupov. To zahŕňa vytváranie a správu sprintov, udržiavanie backlogu a efektívne sledovanie pokroku projektu.

Záver

JIRA je mocný nástroj, ktorý ti pomôže udržať prehľad v tvojich testovacích úlohách a celkovom vývoji projektu. Jeho flexibilita a rozmanitosť funkcií sú kľúčové pre efektívne riadenie softvérového projektu, najmä v dynamickom prostredí softvérového testovania.

Ak máš skúsenosti s JIRA a vieš po nemecky,  pozri si naše firemné benefity a reaguj na pracovnú ponuku IT Tester alebo na najnovšie ponuky práce.

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť