Appium – všestranný tool pre testovanie aplikácií

Appium je open-source tool, ktorý bol vyvinutý s cieľom automatizovať testovanie mobilných aplikácií. Appium Testing je proces testovania natívnych, hybridných a webových aplikácií pomocou nástroja Appium. Tento nástroj umožňuje automatizáciu testov na rôznych platformách, ako sú Appium Android, Appium iOS a dostupné je už aj Appium Windows. S Appium môžeš jednoducho vytvárať a spúšťať testy, čím ušetríš veľa času a úsilia.

Funkcie Appium

 • Appium nevyžaduje zdrojový kód aplikácie ani knižnicu
 • Appium poskytuje silnú a aktívnu komunitu
 • Appium má podporu viacerých platforiem, t. j. dokáže spustiť rovnaké testovacie prípady na viacerých platformách
 • Appium umožňuje paralelné vykonávanie testovacích skriptov
 • V Appium si malá zmena nevyžaduje opätovnú inštaláciu aplikácie
 • Appium Client je knižnica alebo modul, ktorý poskytuje programovacie rozhranie pre interakciu s Appium serverom. Títo klienti umožňujú programátorom vytvárať a spravovať testy v rôznych programovacích jazykoch, napríklad C#, Python, Java, Ruby, PHP, JavaScript s node.js a mnohé ďalšie, ktoré majú klientsku knižnicu Selenium

Výhody Appium

 • Appium je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, čo znamená, že je voľne dostupný. Dá sa ľahko nainštalovať
 • Umožňuje automatizované testovanie hybridných, natívnych a webových aplikácií
 • Na rozdiel od iných testovacích nástrojov nemusíte do aplikácie zahrnúť žiadnych ďalších agentov, aby bolo Appium kompatibilné s automatizáciou. Testuje tú istú aplikáciu, ktorú sa chystá nahrať do App Store.
 • Do aplikácie Appium bola pridaná ďalšia funkcia. Teraz bude podporovať testovanie desktopových aplikácií pre Windows aj spolu s testovaním mobilných aplikácií
 • Appium je multiplatformový, voľne dostupný nástroj na mobilné testovanie, ktorý nám umožňuje multiplatformové mobilné testovanie. To znamená, že môžete testovať na viacerých platformách (jedno API pre platformy Android aj IOS)
 • Bezproblémová integrácia: Appium sa hladko integruje s populárnymi vývojovými nástrojmi, ako je napríklad spojenie Appium Jenkins, čo umožňuje jednoduché nastavenie a kontinuálnu integráciu v pracovnom procese vývoja.

Nevýhody Appium

Popri niektorých funkciách a výhodách má Appium aj niektoré nevýhody, ktoré sú nasledovné-

 • Nedostatok podrobných správ
 • Keďže testy závisia od vzdialeného webového ovládača, tak sú trochu pomalé
 • V systéme iOS môže byť na jednom zariadení Mac OS spustená len jedna inštancia (iOS Script), čo znamená, že na jednom počítači Mac môže byť spustený vždy len jeden test. Ak chcete spustiť testy na viacerých zariadeniach so systémom iOS súčasne, musíte si zabezpečiť rovnaký počet počítačov Mac. Usporiadanie rôznych počítačov Mac by však bolo nákladné

Appium a Selenium – charakteristika

Appium je veľmi podobný testovaciemu nástroju Selenium Webdriver. Ak teda už poznáš Selenium Webdriver, Appium sa naučíš veľmi ľahko. Appium nemá ŽIADNU závislosť od operačného systému mobilného zariadenia, pretože má rámec, ktorý konvertuje príkazy Selenium Webdriver na príkazy UIAutomator a UIAutomation pre Android, resp. iOS, ktoré závisia skôr od typu zariadenia ako od typu operačného systému.

Podporuje niekoľko jazykov, ako sú Java, PHP, Objective C, C#, Python, JavaScript s node.js a Ruby a mnoho ďalších, ktoré majú klientske knižnice Selenium. Selenium je backend Appium, ktorý poskytuje kontrolu nad funkciami Selenium pre potreby testovania.

Ako ho môžeš získať? Stačí ísť na oficiálnu stránku a tam nájdeš všetky inštrukcie pre inštaláciu. Appium je kompatibilný s rôznymi operačnými systémami, vrátane Windows 10 a macOS. Takže, ak používaš niektorý z týchto operačných systémov, môžeš si ho jednoducho nainštalovať a začať testovať svoje aplikácie.

Appium tutorial

Nižšie nájdeš niekoľko užitočných linkov na Appium návody:

Ako Appium funguje?

 1. Keď nainštaluješ Appium, spolu s ním sa na tvojom počítači nainštaluje aj server, ktorý vystavuje rozhranie REST API. (Appium API je sada rozhraní a funkcií, ktoré umožňujú programátorom vytvárať a konfigurovať testy, ovládať zariadenia a vyhodnocovať výsledky testov)
 2. Prijíma príkazy a požiadavky na pripojenie od klienta a vykonáva tieto príkazy na zariadeniach, ako je iOS alebo Android.
 3. Odpovedá odpoveďami HTTP.
 4. Na vykonanie požiadaviek používa rámec na automatizáciu mobilných testov, ktorý spustí používateľské rozhranie aplikácie.

Appium v systéme Android

V systéme Android, Appium sprostredkuje príkaz skriptu UIAutomator, ktorý je spustený v zariadení. UIAutomator je natívny rámec automatizácie UI systému Android, ktorý umožňuje spúšťať testovacie prípady Junit priamo v zariadení pomocou príkazového riadka. Používa síce programovací jazyk Java, ale Appium ho umožňuje spúšťať z ľubovoľného jazyka podporovaného WebDriverom.

Android používa súbor bootstrap.jar, ktorý funguje ako server TCP. Používa sa na odosielanie testovacích príkazov na vykonávanie akcií v zariadení Android pomocou UIAutomator.

Architektúra Appium vzhľadom na automatizáciu systému.
Architektúra Appium vzhľadom na automatizáciu systému.

Appium v systéme iOS

Tak ako Android používa UIAutomator, iOS používa UIAutomation. Podobne ako v systéme Android, Appium sprostredkuje príkaz do testovacieho prípadu UIAutomation, ktorý beží v prostredí Mac. Spoločnosť Apple poskytuje tento aplikačný „nástroj“, ktorý vykonáva rôzne činnosti, ako je zostavovanie, profilovanie a ovládanie aplikácií iOS.

Na druhej strane má aj automatizačnú zložku, v ktorej môžeš písať príkazy v jazyku JavaScript. Na interakciu s používateľským rozhraním aplikácie používa rozhranie UIAutomation API. Appium používa rovnaké knižnice na automatizáciu aplikácií iOS.

ArchitektúrA Appium vzhľadom na automatizáciu iOS
ArchitektúrA Appium vzhľadom na automatizáciu iOS.

Appium prinieslo revolúciu do spôsobu testovania mobilných aplikácií. Vďaka svojim robustným funkciám, podpore viacerých platforiem a širokej jazykovej kompatibilite sa stal preferovanou voľbou pre vývojárov mobilných aplikácií.

Či už si skúsený vývojár, alebo nováčik vo svete testovania, Appium poskytuje komplexné riešenie na automatizáciu procesov testovania mobilných aplikácií. Využi silu Appium a zvýš kvalitu a spoľahlivosť svojich mobilných aplikácií.

Appium alternatives sú iné nástroje a riešenia, ktoré sa dajú použiť ako alternatívy k Appium. V ďalších častiach niektoré spomenieme.

Appium vs Espresso vs XCUItest

Appium vs Espresso vs XCUItest je súboj troch nástrojov na testovanie mobilných aplikácií. Appium je univerzálny nástroj, zatiaľ čo Espresso sa zameriava na Android aplikácie a XCUItest na iOS aplikácie.

 1. Appium
 • Je open-source automatizačný framework, ktorý podporuje testovanie mobilných aplikácií na platformách Android aj iOS
 • Poskytuje veľkú flexibilitu, pretože umožňuje písať testy v rôznych programovacích jazykoch ako Java, Python, Ruby atď.
 • Podporuje viacero testovacích rámcov ako JUnit a TestNG
 1. Espresso
 • Je testovací framework vyvinutý spoločnosťou Google pre testovanie Android aplikácií
 • Poskytuje rýchle a spoľahlivé testovanie, sústredí sa na testovanie UI a interakciu s aplikáciou
 • Jeho silnou stránkou je možnosť písania testov v jazyku Java
 1. XCUItest
 • Je testovací framework vyvinutý spoločnosťou Apple pre testovanie iOS aplikácií
 • Ponúka robustné testovacie možnosti, zameriava sa na testovanie používateľského rozhrania (UI) a interakciu s aplikáciou
 • Môže sa integrovať priamo do vývojového prostredia Xcode a podporuje jazyk Swift pre písanie testov

Appium vs Robotium

 • Zameriava sa na testovanie používateľského rozhrania (UI) a interakciu s aplikáciou
 • Poskytuje jednoduché a intuitívne API pre písanie testov, zamerané na rýchlosť a efektivitu
 • Appium je multiplatformový nástroj, ktorý podporuje systémy iOS aj Android. Zatiaľ čo Robotium podporuje iba Android
 • Appium podporuje rôzne jazyky, zatiaľ čo Robotium podporuje len programovací jazyk Java.
 • Appium nevyžaduje zdrojový kód/knižnicu aplikácie, zatiaľ čo nástroj Robotium vyžaduje zdrojový kód alebo knižnicu aplikácie
 • Appium možno použiť na testovanie natívnych, webových a hybridných mobilných aplikácií, zatiaľ čo Robotium môže testovať len natívne a hybridné aplikácie
 • Appium podporuje mnoho frameworkov, ako napríklad Selenium. Robotium však nie je vôbec kompatibilné so Seleniom
 • V Appium nemusíte preinštalovať aplikáciu kvôli malej zmene. Ale kód Robotium vedie k úplnému prebudovaniu pre malú zmenu

Hlavným rozdielom medzi Appium a Robotium je platformová podpora. Appium podporuje testovanie na viacerých platformách vrátane Androidu aj iOS, zatiaľ čo Robotium je obmedzený na testovanie iba na platforme Android. Ak tvoje testovacie požiadavky zahŕňajú testovanie na oboch platformách, Appium môže byť lepšou voľbou.

AppiuM vs Selendroid

 • Selendroid je open-source automatizačný framework určený pre testovanie Android aplikácií
 • Podporuje písanie testov v rôznych jazykoch vrátane Java, C# a ďalších
 • Má menej rozšírenú komunitu a menej aktívny vývoj v porovnaní s Appium
 • Appium je open-source nástroj na automatizáciu, ktorý podporuje iOS aj Android, zatiaľ čo Selendroid je rámec na automatizáciu testov, ktorý podporuje len Android
 • V Appium si malá zmena nevyžaduje preinštalovanie aplikácie. Selendroid však vyžaduje preinštalovanie aplikácie
 • Appium má silnú a aktívnu komunitu, zatiaľ čo Selendroid nemá takú silnú komunitu ako Appium
 • Appium podporuje mnoho frameworkov a jazykov. Na druhej strane je Selendroid kompatibilný s Jenkins a Selenium
 • Appium nevyžaduje zdrojový kód/knižnicu aplikácie, zatiaľ čo Selendroid vyžaduje zdrojový kód alebo knižnicu aplikácie
 • Appium podporuje všetky rozhrania API systému Android s obmedzením. Appium používa UIAutomator pre testy spustené na API>=17, zatiaľ čo pre staršie API spúšťa testy pomocou Selendroidu

Hlavným rozdielom medzi Appium a Selendroid je ich platformová podpora. Appium je flexibilný a podporuje testovanie na platformách Android aj iOS, zatiaľ čo Selendroid je špecificky zameraný na testovanie iba na platforme Android.

Ak potrebuješ testovať aplikácie na platforme Android, oba nástroje ti môžu poskytnúť potrebnú automatizáciu. Avšak Appium má väčšiu popularitu a rozšírenú komunitu, čo môže byť výhodou pri hľadaní podpory a dostupnosti zdrojov. Selendroid môže byť vhodný pre konkrétne testovacie požiadavky na platforme Android, ak preferuješ jeho špecifické funkcionality a jednoduchšie použitie.

Appium vs BrowserStack

 • v minulom článku sme sa podrobne venovali BrowserStack
 • BrowserStack je cloudová platforma pre testovanie webových a mobilných aplikácií
 • Je určený pre testovanie na rôznych kombináciách prehliadačov, operačných systémov a zariadení
 • Poskytuje prostredie pre testovanie aplikácií vo viacerých reálnych prehliadačoch a zariadeniach vzdialene
 • Zabezpečuje vysokú škálovateľnosť a umožňuje paralelné testovanie

Hlavným rozdielom medzi Appium a BrowserStack je ich primárne zameranie. Appium je špecifický pre testovanie mobilných aplikácií na konkrétnych platformách, zatiaľ čo BrowserStack sa zameriava na testovanie webových aj mobilných aplikácií v rôznych prehliadačoch a zariadeniach.

Ak tvoje testovacie požiadavky zahŕňajú testovanie na rôznych prehliadačoch a zariadeniach, BrowserStack môže byť lepšou voľbou, pretože poskytuje širokú škálu kombinácií prehliadačov a zariadení v cloudovom prostredí. Appium je zase užitočný, ak sa sústredíš výhradne na testovanie mobilných aplikácií na Androide a iOS.

Appium vs Selenium je porovnanie dvoch populárnych nástrojov na automatizáciu testovania. Zatiaľ čo Appium sa špecializuje na mobilné aplikácie, Selenium je určený pre webové aplikácie. Obidva nástroje majú svoje výhody a záleží na konkrétnych potrebách, ktorý si vybrať.

Appium vs Cypress predstavuje ďalšie porovnanie dvoch testovacích nástrojov. Appium sa zameriava na testovanie mobilných aplikácií, zatiaľ čo Cypress je vhodný pre testovanie webových aplikácií. Každý z týchto nástrojov má svoje špecifiká a vyžaduje iné skúsenosti a znalosti.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť