Komplexný pohľad na TestCafe framework: Cesta k efektívnemu testovaniu

V prostredí moderného vývoja softvéru, kde neustály pokrok otvára dvere novým technológiám a výzvam, sa stáva kvalita a spoľahlivosť softvérových aplikácií nevyhnutnosťou. Pri zabezpečovaní toho, že softvér funguje ako má, je kľúčovým práve automatizované testovanie – a práve tu vstupuje na scénu TestCafe framework.

Testcafe výhody a charakteristiky

Táto moderná testovacia platforma ponúka radu výhod, ktoré z nej robia atraktívnu voľbu pre vývojárov a testerov. Nezáleží, či si v oblasti testovania začiatočník alebo skúsený tester, TestCafe je nástroj, ktorému by si mal venovať pozornosť. Tu je niekoľko kľúčových dôvodov:

1. Jednoduchá Nastaviteľnosť

TestCafe sa vyznačuje jednoduchým procesom inštalácie a nastavenia. Nemusíš sa tak trápiť s komplikovanými konfiguráciami a závislosťami na rôznych nástrojoch. Stačí nainštalovať TestCafe a môžeš okamžite začať písať svoje testy.

2. Bez potreby dodatočných nástrojov

Významnou vlastnosťou TestCafe je jeho schopnosť testovať webové aplikácie bez potreby akýchkoľvek doplnkových nástrojov na obrazovke alebo rozšírení prehliadača. To znamená, že testy môžeš spustiť na akomkoľvek zariadení alebo prehliadači bez nutnosti inštalovať akékoľvek iné nástroje.

3. Podpora pre rôzne prehliadače – TestCafe mobile testing

TestCafe umožňuje testovať webové aplikácie na rôznych prehliadačoch a zariadeniach, vrátane mobilných zariadení. Môžeš sa tak uistiť, že tvoja aplikácia je plne funkčná a zobrazuje sa správne na rôznych platformách.

4. Paralelné spúšťanie testov

Efektívnosť je kľúčom pri testovaní. TestCafe ti umožňuje paralelne spúšťať testy, čo značne zrýchľuje celkový testovací proces a šetrí čas.

5. TestCafe architektúra a syntax

Syntax testovacích scenárov v TestCafe je jednoduchá a ľahko ju zvládnu aj začiatočníci. Zároveň však poskytuje flexibilitu na pokrytie rôznych testovacích prípadov a komplexných scenárov.

6. Automatické čakanie na načítavanie

TestCafe inteligentne čaká na načítavanie stránok a elementov, čím sa eliminuje potreba manuálneho pridávania čakacích kódov. To zabezpečuje spoľahlivosť testov a robí ich odolnými voči zmenám v rýchlosti načítavania stránok.

7. Aktívna Komunita a Podpora

TestCafe má aktívnu komunitu a stále sa vyvíja. To znamená, že môžeš očakávať pravidelné aktualizácie, opravy bugov a nové funkcie.

8. Pluginy pre TestCafe

TestCafe má rozsiahnu komunitu, ktorá vytvorila mnoho užitočných pluginov na rozšírenie jeho funkcií a prispôsobenie testovacieho procesu. Užitočné pluginy pre TestCafe nájdeš na oficiálnej stránke – Install Plugins a na TestCafe github.

9. TestCafe a Python

Novšia verzia TestCafe tiež umožňuje vývojárom využívať výhody Pythonu pri písaní testov. Toto rozhranie umožňuje písať testy v Pythone, čo môže byť vhodné pre tých, ktorí s týmto jazykom už sú oboznámení alebo preferujú jeho syntax.

Ako začať testovať pomocou TestCafe

Vstup do sveta automatizovaného testovania môže na začiatku pôsobiť mierne zložito, no v prípade TestCafe je to oveľa jednoduchšie, než by si sa zdalo. V tejto kapitole sa pozrieme na kroky, ako začať s testovaním webových aplikácií pomocou TestCafe. Bez ohľadu na tvoj skúsenostný level sa budeš vedieť rýchlo a efektívne pustiť do vytvárania automatizovaných testov.

1. Inštalácia – TestCafe install

Prvým krokom je samozrejme inštalácia TestCafe. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť, avšak najjednoduchšie je inštalovať ho cez príkazový riadok alebo „package manager“, akým je napríklad npm pre JavaScript projekty. Stačí otvoriť príkazový riadok a zadať príkaz na inštaláciu:

Inštalácia TestCafe
Inštalácia TestCafe

Týmto spôsobom sa inštaluje globálne, čo znamená, že budeš mať prístup k TestCafe z ľubovoľného adresára.

2. Vytvorenie testovacieho skriptu:

Teraz, keď máš TestCafe inštalované, môžeš začať písať svoje testy. Vytvor nový súbor s príponou .js alebo .ts (pre TypeScript) a začni písať svoj prvý testovací skript. TestCafe používa jednoduchú a intuitívnu syntax, kde definuješ testy ako súbor krokov a očakávaných výsledkov.

Tu je príklad jednoduchého testovacieho skriptu:

Príklad jednoduchého testovacieho skriptu

V tomto príklade sme importovali potrebné moduly, definovaný testovací rámec (fixture) a vytvorili samotný test (test), ktorý overuje titulok stránky.

3. Spustenie testov:

S pripraveným testovacím skriptom môžeš začať testovať. Stačí spustiť príkaz v príkazovom riadku, kde uvedieš názov svojho testovacieho súboru:

Príkaz spustí test v Chrome, ale použiť môžeš aj iné prehliadače.
Príkaz spustí test v Chrome, ale použiť môžeš aj iné prehliadače.

Tento príkaz spustí tvoj test v prehliadači Chrome. Samozrejme, môžeš použiť aj iné prehliadače, napríklad Firefox, Safari alebo dokonca viac prehliadačov naraz.

4. Analýza výsledkov:

Po skončení testu TestCafe poskytne podrobnú správu o tom, či testy prešli alebo zlyhali. Tieto výsledky ti pomôžu identifikovať prípadné problémy v aplikácii a umožnia rýchlu nápravu.

5. Experimentovanie a rozširovanie:

Ak ti práca s TestCafe pôjde intuitívne a budeš hľadať nové výzvy, môžeš začať experimentovať s rôznymi druhmi testov, interakciami a komplexnejšími scenármi. TestCafe ti umožňuje simulovať interakcie používateľov, ako je klikanie, vyplňovanie formulárov a odoberanie produktov z košíka.

Best Practices pre použitie TestCafé

  • Rovnováha medzi UI a unit testami: TestCafé je ideálny pre testovanie používateľského rozhrania, ale nie je náhradou za unit testy. Kombinuj UI testy v TestCafé s unit testami pri kritických častiach kódu.
  • Dobre štruktúrovaný kód: Dôkladne štrukturuj svoje testovacie skripty a vytváraj opakovateľné funkcie pre opakované kroky.
  • Rovnaká testovacia databáza: Pred začatím testovania sa uisti, že máš rovnaké testovacie údaje v testovacej databáze. To zabezpečí konzistentné výsledky testov.
  • Paralelné testy s rozumom: I keď TestCafé podporuje paralelné testy, dávaj pozor na príliš veľký počet súčasne bežiacich testov, čo by mohlo spôsobiť preťaženie systému.
  • Pravidelné údržby testov: S aktualizáciami aplikácie pravidelne aktualizuj aj svoje testy, aby zodpovedali aktuálnemu stavu aplikácie.
  • Kombinácia testcafe wait a testcafe expect pre synchronizáciu – optimálna synchronizácia medzi testcafe wait a testcafe expect je dôležitá pre správne fungovanie testov. Použitím wait na čakanie na určitý stav a potom použitím expect na overenie tohto stavu môžeš dosiahnuť spoľahlivejšie výsledky.

Nasledovanie týchto osvedčených postupov ti pomôže dosiahnuť efektívne a spoľahlivé testovanie pomocou TestCafe. Umožní ti  lepšie kontrolovať kvalitu webových aplikácií a minimalizovať riziko chýb.

TestCafe verzus iné populárne testovacie nástroje

TestCafé je jedným z mnohých nástrojov na automatizované testovanie webových aplikácií, a preto sa oplatí porovnať ho s inými populárnymi nástrojmi ako Selenium a Cypress. Každý z týchto nástrojov má svoje výhody a obmedzenia, a výber závisí od konkrétnych potrieb a preferencií tímu.

Pre správne zobrazenie tabuľky na mobile klikni sem.

Kritérium  Testcafe Selenium Cypress
 Inštalácia a konfigurácia Jednoduchá a rýchla Zložitejšia Jednoduchá a rýchla
Syntax Intuitívna Zložitá Intuitívna
Paralelné testovanie Podporované Podporované Limitované
Cross-browser testovanie Áno Áno Limitované
Mobilné testovanie Áno Áno Limitované
Integrácia Dostupné pluginy Rôzne Limitované
Podpora a komunita aktívna veľká, rozmanitá aktívna, rastúca
Dokumentácia komplexná rozsiahla dobrá
Flexibilita vysoká stredná stredná
End-to-end testovanie Podporované Podporované Limitované

TestCafe vs Selenium

TestCafe je jednoduchý nástroj pre automatizované testovanie webových aplikácií s jednoduchou inštaláciou a používaním, čo ho robí vhodným pre začiatočníkov. Používa JavaScript, nepotrebuje externé ovládače pre prehliadače a ponúka jednoduché paralelné testovanie. Je ideálny pre tých, ktorí hľadajú rýchly štart a jednoduchosť.

Selenium je výkonnejší a flexibilný nástroj pre automatizované testovanie so širokou podporou rôznych jazykov. Vyžaduje inštaláciu WebDriver pre rôzne prehliadače a je vhodný pre pokročilých používateľov, ktorí potrebujú špecializovanú konfiguráciu a viac možností. Je ideálny pre projekty, ktoré vyžadujú pokročilé funkcionality a viacjazyčnú podporu.

Testcafe vs Cypress 

TestCafe je ideálny pre začiatočníkov a tímy, ktoré preferujú jednoduchšie riešenia. Nepotrebuje inštaláciu WebDriver, poskytuje podporu pre paralelné testy a rôzne prehliadače.

Cypress, na druhej strane, vyniká svojou rýchlosťou a reaktívnym testovaním v reálnom čase. Je to skvelý nástroj pre testovanie moderných webových aplikácií, ale vyžaduje väčšiu znalosť a prispôsobenie. Obmedzené sú tiež jeho možnosti v rámci paralelného, mobilného testovania, nepodporuje všetky prehliadače (ako napr. Safari).

TestCafe v3.0.0: Novinky a vylepšenia

TestCafe, populárny nástroj na automatizáciu testov pre webové aplikácie, sa dočkal veľkého upgradu. S novou verziou 3.0.0 prináša niekoľko významných zmien, ktoré zlepšia efektivitu, stabilitu a rýchlosť testovania. Pozri sa na hlavné zmeny a nové funkcie, ktoré táto aktualizácia prináša.

1.    Natívne automatizácie s CDP

Jednou z hlavných noviniek verzie 3.0.0 je implementácia natívnych automatizácií pomocou CDP (Chrome DevTools Protocol). Táto schopnosť umožňuje TestCafe spúšťať testy v prehliadačoch založených na Chromium (ako Google Chrome a Microsoft Edge) s využitím natívneho protokolu. Týmto spôsobom sa zvyšuje kvalita, stabilita a rýchlosť testov.

Podstatným zlepšením je eliminácia potreby používania externých knižníc na ovládanie prehliadačov, čo vedie k spoľahlivejším a efektívnejším testom. S natívnymi automatizáciami CDP môžu vývojári dôverovať testom viac a mať väčšiu istotu výsledkov.

2.    Nové možnosti v Hookoch

S verziou 3.0.0 prichádza možnosť pristupovať k údajom testov a fixtur v tzv. „hookoch“. Hooky sú časti kódu, ktoré sa spúšťajú pred alebo po vykonaní testov. Teraz môžeme v týchto hookoch pristupovať k rôznym informáciám týkajúcim sa testov a fixtur, ako sú názvy, metadáta a cesty k súborom. Táto zmena umožňuje programátorom lepšie prispôsobiť svoje testovacie prostredie a získať viac informácií o chode testov.

3.    Ovládanie dialógových okien tlače

Ďalšou užitočnou novinkou v TestCafe v3.0.0 je možnosť ovládať dialógové okno tlače. Nová metóda s názvom t.setNativeDialogHandler umožňuje automatizovať zatvorenie dialógového okna tlače. Toto je veľmi užitočná funkcia pri automatizovanom testovaní, kde by takéto dialógové okná mohli spôsobovať zablokovanie testu.

4.    Ukončenie podpory pre Internet Explorer

Verzia 3.0.0 prináša aj zmenu, ktorá môže mať vplyv na niektorých používateľov. TestCafe odstraňuje podporu pre Internet Explorer 11. Táto zmena je zavedená šesť mesiacov po oficiálnom ukončení podpory tohto prehliadača. Tento krok je motivovaný tým, že Internet Explorer už nie je moderným prehliadačom a jeho podiel na trhu je minimálny.

5.    Opravy chýb a vylepšenia

Okrem hlavných noviniek prináša TestCafe v3.0.0 aj riešenie niekoľkých chýb, ktoré mohli ovplyvniť plynulosť testovania. Medzi tieto opravy patrí napríklad správne spracovanie záhlaví požiadaviek pri použití natívnych automatizácií alebo zlepšená podpora pre niektoré funkcie klienta.

TestCafe API testovanie

TestCafe ti ponúka možnosť účinného testovania API webových aplikácií. V prípade, že potrebuješ zabezpečiť spoľahlivosť tvojich serverových komponentov, nezaobídeš sa bez metódy t.request. Táto metóda ti umožňuje nekomplikovane posielať HTTP požiadavky na server a následne dôkladne analyzovať odpovede, ktoré ti z neho prídu.

TestCafe API testovanie ti otvára dvere k testovaniu rôznych aspektov tvojho API s dôrazom na správne stavové kódy, kvalitné hlavičky a očakávaný obsah odpovedí. Je to práve týmto spôsobom, akým môžeš overiť, že tvoje API vracia očakávané HTTP stavy, vrátane napríklad toho správneho 200 OK. Môžeš tiež venovať pozornosť správnosti hlavičiek v odpovediach a presnosti dát, ktoré tvoje API poskytuje.

TestCafe Studio

TestCafe Studio je komerčný nástroj na automatizované testovanie webových aplikácií vyvinutý spoločnosťou DevExpress.

Jeho hlavnou výhodou je grafické rozhranie, ktoré umožňuje vytvárať testy jednoduchým presunutím a vložením, bez potreby písania kódu. Tento nástroj je zameraný na uľahčenie procesu vytvárania a údržby testov, najmä pre tých, ktorí nemajú vývojárske zručnosti.

Okrem toho je TestCafe Studio integrovaný s rôznymi vývojárskymi nástrojmi a systémami správy testov, čo uľahčuje zjednodušený tok práce a spoluprácu. Všetky tieto výhody však prichádzajú za určitú cenu, pretože TestCafe Studio je nástroj viazaný na licenciu, zatiaľ čo TestCafe je open-source a dostupný bezplatne.

Viac o TestCafe studio nájdeš na devexpress – TestCafe Studio.

Záver

Začať s TestCafe je pomerne jednoduché a rýchle. Jeho intuitívna syntax a schopnosť paralelného testovania robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí chcú zabezpečiť výkonnosť a spoľahlivosť webových aplikácií. Postupne sa zoznamuj s rôznymi funkciami, experimentuj a neboj sa zdieľať svoje skúsenosti a otázky s komunitou, ktorá ťa môže podporiť a pomôcť ti na ceste stať sa skúseným testerom.

Ak si testerom, pozri si naše ponuky zamestnania, možno ťa niečo zaujme. Vo firme u nás ponuje príjemná atmosféra, porzi si našu fotogalériu a firemné benefity.

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť