Automatizované testovanie pomocou nástroja Selenium: Všetko, čo potrebuješ vedieť

Softvérové testovanie je dôležitou súčasťou vývojového cyklu a je nevyhnutné na zabezpečenie kvality a stability softvérových aplikácií. Testovaním IT aplikácií môžeš nájsť a opraviť chyby vo svojom kóde alebo pomôcť overiť, či aplikácia funguje správne v rôznych prehliadačoch a operačných systémoch. V článku ti prinášame základné informácie o tom, čo je Selenium, aký programovací jazyk Selenium podporuje aj to, aké výhody prináša automatizované testovanie pomocou tohto nástroja. 

Prečo je automatizácia testovania softvéru dôležitá

S narastajúcou produkciou webových prehliadačov stúpa aj potreba ich testovania pred uvedením finálneho produktu na trh. IT testeri sa snažia zachytiť všetky chyby, ktoré weby majú a následne ich odstrániť. Aj pri najväčšej snahe pri manuálnom testovaní softvéru sa stáva, že konečný produkt zostane s chybou alebo nie je schopný splniť požiadavky jeho používateľov. Najlepším spôsobom, ako sa týmto problémom vyhnúť a ako zvýšiť efektivitu testovania je zaviesť automatizované testovanie softvéru.

Automatizované testy využívajú špecializované nástroje na automatizáciu vykonávania manuálne navrhnutých testovacích prípadov bez ľudského zásahu. Testovacie nástroje čerpajú zo sprístupnených dát a porovnávajú skutočný výsledok s tým očakávaným. Následne generujú podrobné testovacie správy, ktoré poskytujú dôležité informácie pre vývojárov softvéru. 

Čo je Selenium

Okrem toho, že Selenium je jedným z chemických prvkov, nesie tiež názov jedného z najpopulárnejších nástrojov na automatizované testovanie. Vyvinul ho Jason Huggins v roku 2004 ako interný nástroj pre globálnu technologickú spoločnosť Thoughtworks, dnes je to obľúbená pomôcka pre vývojárov aplikácií aj testerov softvérov po celom svete.

Moderný vývoj webu potrebuje Selenium test z viacerých dôvodov

  • Oslobodzuje od manuálneho testovania a minimalizuje chyby ľudského faktora.
  • Poskytuje rozsiahle testovacie pokrytie.
  • Dokáže refaktorovať a znova použiť komplexný testovací skript zakaždým, keď pribudne nová funkcia. 
  • Automatizuje opakované testovanie softvéru.
  • Je neoddeliteľnou súčasťou agilného vývoja.

Vedel si, že...

… nástroj na automatizované testovanie podporuje rôzne programovacie jazyky, napríklad Java, Python, Ruby, C#, Pearl, PHP a iné?

Testovacie skripty Selenium môžu byť naprogramované v ktoromkoľvek z podporovaných programovacích jazykov a spustené vo väčšine moderných webových prehliadačov, ako Google Chrome, Mozilla Firefox, Explorer alebo Safari. Práve flexibilita, pomerne jednoduché používanie a dostupnosť môžu za zvýšenú obľubu používania nástroja Selenium. Nevýhodou nástroja Selenium je, že nepodporuje testovanie automatizácie pre desktopové aplikácie.

Selenium test oslobodzuje od manuálneho testovania, čo je výhoda pri práci testera
Testovacie skripty Selenium môžu byť kódované v rôznych programovacích jazykoch.

Aké nástroje na testovanie automatizácie Selenium poznáme

Selenium pozostáva zo skupiny nástrojov, ktoré uľahčujú proces automatizovaného testovania softvéru. Sú nimi Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver a Selenium Grid. Ich jednotlivé aspekty a výhody si predstavíme nižšie.

Selenium IDE

Integrované vývojové prostredie Selenium poskytuje funkciu nahrávania a prehrávania rôznych testovacích skriptov a umožňuje Selenium testerovi exportovať zaznamenané skripty v mnohých jazykoch, ako napríklad HTML, Java, Python, Ruby a iné. Tieto skripty môže následne použiť v ďalších z nástrojov Selenium RC alebo WebDriver.

Selenium RC

Tento nástroj umožňuje Selenium IT testerovi písať automatizované testy používateľského rozhrania webových aplikácií programovacím jazykom, ktorý je podporovaný. Selenium RC je dodávaný spolu so Selenium RC Server. Ten v sebe zahŕňa HTTP proxy server, pomocou ktorého prehliadač spojí webovú aplikáciu s doménou, a Selenium RC Client – knižnicu s kódom pre programovací jazyk.

Selenium WebDriver

Nástupcom Selenium RC je práve nástroj Selenium WebDriver, ktorý poskytuje programovacie rozhranie na vytváranie a spúšťanie testovacích prípadov. Funguje oveľa rýchlejšie ako jeho predchodca, pretože uskutočňuje priame spojenia s webovými prehliadačmi.

Selenium Grid

IT Tester Selenium pomocou Selenium Grid dokáže súčasne spúšťať testy na rôznych počítačoch pomocou rozličných prehliadačov a operačných systémov. Výsledkom je efektívne paralelné testovanie softvérov za krátky čas.

Odporúčame ti...

Aj pri najväčšej snahe pri manuálnom testovaní softvérov prichádza k zlyhaniu. Selenium môžeme zaradiť medzi najpopulárnejšie nástroje na automatizované testovanie, pričom tento nástroj sa stal obľúbenou pomôckou pre vývojárov aplikácií aj testerov softvérov po celom svete.

Benefity automatizovaného testovania pomocou nástroja Selenium

Na trhu existuje niekoľko nástrojov na automatizované testovanie softvérov. Každý z nich prináša určité výsledky a má isté výhody aj nevýhody. Prečo by si si mal ako tester softwaru vybrať práve Selenium? 

1. Selenium je bezplatný open-source nástroj

Jednou z mnohých výhod nástroja Selenium je jeho dostupnosť s otvoreným zdrojom. Je verejne dostupný a poskytovaný zadarmo. Selenium sa stal najspoľahlivejším nástrojom na automatizáciu testovania vďaka jednoduchému generovaniu testovacích skriptov na overenie funkčnosti.

2. Podporuje niekoľko programovacích jazykov, prehliadačov aj operačných systémov

Nástroj Selenium poskytuje jazykovú a rámcovú podporu všetkých najpoužívanejších programovacích jazykov, ako Java, Python, JavaScript, C#, Ruby alebo Perl, viacerých prehliadačov, napríklad Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera a Edge a v neposlednom rade zabezpečuje podporu naprieč rôznymi operačnými systémami, ako sú Windows, Linux, Mac OS, UNIX atď. Pri iných nástrojoch na automatizované testovanie softvéru nie sú tieto služby samozrejmosťou.

3. Neustále sa aktualizuje, zaberá menej miesta a ľahko sa používa

Keďže komunita nástroja Selenium rastie, poskytuje časté aktualizácie, ktoré sú ľahko dostupné. Okrem toho vydáva zrozumiteľný a jednoduchý Selenium tutorial na ich používanie. Ak by sme porovnali Selenium s inými nástrojmi zameranými na automatizované testovanie, tak zistíme, že je hardvérovo nenáročný.

4. Selenium predstavuje flexibilný a efektívny nástroj

Hlavným benefitom automatizovaného testovania s nástrojom Selenium je jeho efektívne využitie a flexibilita. Vďaka vysokej flexibilite a neustálemu vývoju funkcií Selenium rýchlo a efektívne pomáha vývojárom a IT testerom meniť potrebné kódy na webových stránkach. Taktiež identifikuje duplicitu, minimalizuje komplikácie a zlepšuje udržiavateľnosť pri vývoji aplikácií. S pomocou Selenium Grid môžeš vykonávať viacero testov paralelne, čím sa skráti čas samotného testovania. 

Selenium je efektívny nástroj na testovanie softvéru
Nástroj Selenium zaberá na hardvéri počítača menej miesta ako iné nástroje na automatizované testovanie.Selenium poskytuje jazykovú podporu, podporu rôznych prehliadačov aj operačných systémov.

Najobľúbenejšie programovacie jazyky Selenium Java a Selenium Python

Programovací jazyk umožňuje IT testerovi zadávať inštrukcie programovému nástroju spôsobom, ktorému rozumie. Existuje ich naozaj veľa, ale tak, ako je v ľudskej reči najpoužívanejšia angličtina alebo nemčina, aj v programovaní existujú preferované jazyky. Medzi ne môžeme zaradiť programovacie jazyky Java, C# a Python.

Programovací jazyk Selenium Java

Väčšina profesionálnych Selenium IT Testerov používa na testovanie webových prehliadačov programovací jazyk Selenium Java. Jedným z dôvodov je, že Java má neustále sa rozrastajúcu sieť aktívnych vývojárov softvéru, ktorí nepretržite prispievajú k tvorbe testovacích prípadov. Ďalším z dôvodov je poskytovanie rýchlejšej manipulácie ako pri iných programovacích jazykoch, čím sa opäť šetria čas i námaha IT testerov.

Programovací jazyk Selenium Python

Programovací jazyk Python predstavuje open source programovací jazyk a poskytuje množstvo dátových štruktúr na vysokej úrovni. Je pomerne jednoduchý na používanie a podobne ako Selenium Java, aj on sa teší veľkej obľube u IT Testerov. Nástroj Selenium Python je tiež veľmi užitočný na testovanie automatizácie, pretože podporuje viacero programovacích vzorcov. V neposlednom rade posiela štandardné príkazy do rôznych prehliadačov bez ohľadu na dizajn prehliadača, s čím majú niektoré programovacie jazyky problém.

Automatizované testovanie uľahčí prácu testera a s pomocou nástroja Selenium podporuje agilný vývoj softvéru, pretože dokáže pružne reagovať na jeho zmeny. Kým tester musel v minulosti vynaložiť veľa času a úsilia do testovania softvéru a pri každej, čo i len nepatrnej zmene začať prakticky od začiatku, Selenium tester má v dnešnej dobe veľkú výhodu. Selenium automatizuje časté a opakované testovanie funkčnosti, výkonu a kompatibility webového prehliadača, a to poskytuje vývojárom takmer okamžitú spätnú väzbu.

Nástroj Selenium je super pre všetkých IT testerov či programátorov, hlavne vďaka jeho širokým možnostiam simulácií webových aplikácií. Ak chceš aj ty testovať softvérové aplikácie, u nás v msg life Slovakia sa nájde niekoľko voľných miest. Čekni najnovšie pracovné ponuky, pošli nám svoje CV a možno už čoskoro budeš mudrovať o testovaní spolu s našimi kolegami.

Daj nám o sebe vedieť