Playwright: Automatizované testovanie pre moderné webové aplikácie

V tomto článku sa dozvieš viac o Playwright, nástroji vyvíjanom spoločnosťou Microsoft. Pozrieme sa na jeho využitie, kľúčové výhody a porovnáme ho s ostatnými automatizačnými nástrojmi, ako napríklad Cypress, Selenium a pod. Okrem toho ťa oboznámime s „best practices” pre úspešné nasadenie Playwright v tvojom projekte.

Čo je Playwright?

Playwright je open-source nástroj, ktorý poskytuje jednotné rozhranie API pre ovládanie prehliadačov ako Chromium, Firefox a WebKit. Playwright sa vyznačuje vysokou výkonnosťou, spoľahlivosťou a bohatou sadou funkcií, ktoré zjednodušujú automatizáciu testov a interakciu s prehliadačmi. Svojou schopnosťou simulovať reálne používateľské scenáre a poskytovať prístup k objektom prehliadača sa Playwright stáva nenahraditeľným nástrojom pre vývojárov, ktorí sa zameriavajú na vytváranie a testovanie kvalitných webových aplikácií.

Výhody používania Playwright

Playwright prináša množstvo výhod pre vývojárov a testerov. Tu ti uvedieme hlavné benefity jeho používania:

1. Podpora pre viacero prehliadačov

Jednou z najväčších výhod Playwright je jeho podpora pre viacero prehliadačov vrátane Chromium, Firefox a WebKit. To znamená, že testy napíšeš len raz a následne ich môžeš spúšťať na rôznych prehliadačoch bez potreby meniť svoj testovací kód. Táto flexibilita umožňuje testovať webovú aplikáciu na rôznych platformách, a zároveň sa uistiť, že je kompatibilná s rôznymi prehliadačmi.

2. Rýchlosť a efektivita

Playwright je navrhnutý tak, aby bol rýchly a efektívny. Vďaka svojim optimalizáciám a paralelnému spúšťaniu testov dokáže značne znížiť čas potrebný na vykonanie testovacieho cyklu. Rovnako poskytuje možnosti, ako rýchlo interagovať s prehliadačom a manipulovať s jeho rôznymi komponentmi, čo prispieva k rýchlejšiemu písaniu a spúšťaniu testov.

3. Flexibilita výberu jazyka

Playwright podporuje viacero programovacích jazykov, vrátane JavaScriptu, Pythonu a TypeScriptu. Testy tak môžeš písať vo svojom preferovanom jazyku a využívať jeho výhody a funkcionality. Táto flexibilita umožňuje vývojárom a testerom pracovať s nástrojom, s ktorým sa cítia najpohodlnejšie a v ktorom majú najväčšiu odbornosť.

4. Rozšírené funkcie

Playwright prináša množstvo rozšírených funkcií, ktoré uľahčujú testovanie a automatizáciu prehliadačov. Medzi ne patria možnosti ako simulácia mobilných zariadení, nahrávanie obrazovky, emulácia sietí a viac. Tieto funkcionality sú veľmi užitočné pri testovaní responsivity, detekcii bugov a pri získavaní dôveryhodných výsledkov.

5. Široká komunitná podpora

Playwright má rýchlo sa rozvíjajúcu komunitu vývojárov a testerov, ktorí aktívne prispievajú k jeho rozvoju. Existuje množstvo dostupných zdrojov, dokumentácia, návody a príklady, ktoré ti môžu pomôcť pri používaní a zvládaní Playwright. Komunita navyše pravidelne vydáva aktualizácie a opravy chýb, čo prispieva k zlepšovaniu a rozširovaniu jeho funkcionality.

6. Integrácia s existujúcimi nástrojmi

Playwright je schopný integrovať sa s existujúcimi nástrojmi a frameworkami, a teda umožňuje jednoduchú implementáciu automatizácie do existujúceho vývojového ekosystému. Playwright podporuje knižnice a rozhrania pre rôzne populárne frameworky, ako sú napríklad Jest, Mocha a TestCafé a uľahčuje tak integráciu s tvojimi existujúcimi nástrojmi a procesmi.

Playwright vs Selenium

Porovnanie medzi Playwrightom a Seleniom je dôležité, pretože sú to dva populárne nástroje na automatizáciu prehliadačov. Obe technológie poskytujú možnosť automatizovať testovanie webových aplikácií, ale existujú medzi nimi niektoré kľúčové rozdiely. Tu je porovnanie Playwrightu a Seleniumu vo viacerých aspektoch:

Podpora prehliadačov:

 • Playwright: Playwright ponúka jednotné rozhranie API pre viacero prehliadačov vrátane Chromium, Firefox a WebKit.
 • Selenium: Selenium je založené na architektúre WebDriver, ktorá umožňuje automatizovať rôzne prehliadače. Avšak, podpora prehliadačov nie je tak jednotná a niektoré prehliadače môžu vyžadovať príslušné ovládače.

Jazyková podpora:

 • Playwright: Playwright je k dispozícii pre viaceré programovacie jazyky, vrátane JavaScriptu, Pythonu a TypeScriptu, čo umožňuje vývojárom pracovať v preferovanom jazyku.
 • Selenium: Selenium je tiež dostupné v rôznych jazykoch, vrátane Java, Python, Ruby, C#, atď.

Architektúra:

 • Playwright: Ponúka modernú a rýchlu architektúru, ktorá umožňuje spúšťanie testov na viacerých prehliadačoch paralelne.
 • Selenium: Jeho architektúra si vyžaduje špecifický ovládač pre každý webový prehliadač, čo môže byť obtiažne a obmedzujúce.

Vlastnosti a funkcionality:

 • Playwright: Playwright prináša množstvo pokročilých funkcií pre automatizáciu prehliadačov, vrátane podpory pre mobilné zariadenia, nahrávania obrazoviek a emulácie sietí. Tiež ponúka rôzne nástroje pre rýchle ladenie a správu testov.
 • Selenium: Selenium je robustný a osvedčený nástroj, ale nemusí mať všetky pokročilé funkcionality, ktoré sú k dispozícii v Playwrighte.

Dokumentácia a podpora:

 • Playwright: Playwright je relatívne nový nástroj, ale má už teraz slušnú dokumentáciu a rastúcu komunitu. Microsoft, ktorý stojí za vývojom Playwrightu, poskytuje podporu a pravidelne vydáva aktualizácie.
 • Selenium: Selenium je dlhodobo používaný a má rozsiahlu komunitu a dokumentáciu.

Zhrnutie

Ak hľadáš moderný nástroj s pokročilými funkcionalitami a jednotným API pre viacero prehliadačov, Playwright môže byť skvelou voľbou. Ak preferuješ osvedčený nástroj s rozsiahlymi skúsenosťami a komunitou, Selenium bude stále dobrá voľba.

Playwright vs cypress

O Cypress sme písali v minulom článku. Tu je jeho porovnanie s Playwright.

Podpora prehliadačov:

 • Playwright: Playwright ponúka jednotné rozhranie API pre viacero prehliadačov vrátane Chromium, Firefox a WebKit.
 • Cypress: Cypress je optimalizovaný na spúšťanie testov vo vlastnom prehliadači, ktorý je postavený na Chromiu. Tým pádom nepodporuje všetky prehliadače, napríklad Safari.

Jazyková podpora:

 • Playwright: Playwright je k dispozícii pre viaceré programovacie jazyky, vrátane JavaScriptu, Pythonu a TypeScriptu, čo umožňuje vývojárom pracovať v ich preferovanom jazyku.
 • Cypress: Cypress sa primárne zameriava na podporu jazyka JavaScript. Aj keď je možné použiť niektoré ďalšie jazyky, ako napríklad TypeScript alebo CoffeeScript, hlavným jazykom pre písanie testov v Cypressu je JavaScript.

Výkonnosť:

 • Playwright: Playwright je známy svojou vysokou rýchlosťou a efektívnym vykonávaním testov. Jeho paralelná schopnosť umožňuje rýchlejšie spúšťanie testov na rôznych prehliadačoch a zariadeniach.
 • Cypress: Cypress sa tiež môže pochváliť rýchlym a efektívnym spúšťaním testov, ale niektoré testy môžu byť pomalšie, ak závisia od jedného prehliadača.

Asynchrónne testovanie:

 • Playwright: Playwright prirodzene podporuje asynchrónne testovanie, čo umožňuje plynulé riadenie asynchrónnych operácií a čakanie na načítanie webových stránok alebo elementov.
 • Cypress: čo sa týka asynchrónneho testovania, jeho API vyžaduje zvláštne príkazy na riadenie asynchrónnych operácií.

Flexibilita:

 • Playwright: Playwright poskytuje väčšiu flexibilitu výberu prehliadačov a podporuje testovanie na mobilných zariadeniach.
 • Cypress: Cypress sa zameriava na poskytnutie ucelenejšieho a jednoduchšieho riešenia s vlastným prehliadačom a nie je tak flexibilný výberom prehliadačov.

Zhrnutie

Playwright je vhodný pre tých, ktorí vyhľadávajú pokročilé funkcie, paralelné spúšťanie testov a podporu viacerých prehliadačov. Cypress je ideálny pre tých, ktorí preferujú jednoduchšie a ucelenejšie riešenie s nahrávaním a nástrojmi pre ladenie.

Inštalácia Playwright

Nasledujúce kroky ti ukážu, ako nainštalovať Playwright a nastaviť svoj prvý projekt.

Krok 1: Inštalácia Node.js

 • Navštív oficiálnu webovú stránku Node.js.
 • Stiahni si najnovšiu stabilnú verziu Node.js pre svoj operačný systém.
 • Spusti inštalačný súbor Node.js a postupuj podľa inštrukcií na obrazovke na dokončenie inštalácie.

Krok 2: Inštalácia Playwrightu

Po úspešnej inštalácii Node.js môžeš prejsť k inštalácii Playwrightu.

Inštalácia Playwrightu pomocou npm:

 • Otvor terminál alebo príkazový riadok na svojom počítači.
 • Prejdi do svojho pracovného adresára, kde chceš mať nainštalovaný Playwright.
 • Spusti nasledujúci príkaz na inštaláciu Playwrightu:
Inštalácia Playwrightu pomocou npm
Po dokončení inštalácie môžeš začať používať Playwright vo svojom projekte.

Krok 3: Vytvorenie prvého testu s Playwrightom

Teraz, keď máš Playwright nainštalovaný, môžeš začať vytvárať svoje prvé testy.

 • Vytvor nový súbor s príponou .js pre svoj test (napríklad js).
 • otvor súbor v editore kódu a importuj Playwright:

Vytvorenie prvého testu s Playwrightom

 • Vytvor funkciu pre svoj test a začni s používaním Playwright API. Napríklad otvor nové okno prehliadača:

Vytvor funkciu pre svoj test a začni s používaním Playwright API

 • Spusti svoj test pomocou nástroja, ktorý si použil na inštaláciu Playwrightu (npm)

Spusti svoj test pomocou nástroja, ktorý si použil na inštaláciu Playwrightu

Best practices pri používaní Playwright

Playwright je výkonný nástroj na automatizáciu prehliadačov, tu je niekoľko odporúčaní pre jeho efektívne používanie:

1. Správny manažment prehliadača

Pri automatizácii prehliadačov je dôležité efektívne riadiť životný cyklus prehliadača. Odporúča sa vytvárať a zatvárať inštancie prehliadača iba vtedy, keď je to nevyhnutné. To pomáha ušetriť pamäť a zabezpečiť rýchlejší beh testov. V prípade potreby môžeš vytvoriť a zdieľať inštancie prehliadača medzi rôznymi testami alebo na začiatku a konci každého testu.

2. Optimalizácia čakania na načítanie

Optimalizácia čakania na načítanie stránky alebo na určité udalosti je dôležitá, aby si zabránil nespoľahlivým a nestabilným testom. Využitie správnych metód čakania, ako je waitForLoadState alebo waitForSelector, pomáha zabezpečiť, že tvoje testy budú spustené v správnom kontexte.

3. Správne ošetrenie bugov

Pri automatizácii prehliadačov je dôležité správne ošetrenie bugov a neočakávaných situácií. Playwright poskytuje metódy na ošetrenie bugov, ako je zachytenie výnimiek pomocou blokov try-catch, ošetrenie časových limitov alebo skúmanie neúspešných asynchrónnych operácií.

4. Parametrizácia testov

Parametrizácia testov umožňuje spúšťať rovnaký testovací scenár s rôznymi vstupmi alebo nastaveniami. Playwright umožňuje jednoduchú parametrizáciu testov pomocou prepínača alebo konfiguračného súboru. Táto prax pomáha zvýšiť pokrytie testov a zabezpečiť, že testuješ rôzne scénare a rôzne kombinácie vstupov.

5. Používanie asercií

Aby si overil správne fungovanie tvojho kódu a zabezpečil správne výsledky testov, je dôležité používať asercie. Playwright poskytuje vstavané metódy na overenie stavu stránky alebo existencie určitých elementov. Použitie týchto metód, ako je expect, pomáha pri vytváraní spoľahlivých a výstižných testov.

6. Udržiavateľnosť a znovupoužiteľnosť

Pri písaní testov v Playwright je dôležité dbať na udržiavateľnosť a znovupoužiteľnosť kódu. Odporúča sa vytvárať zrozumiteľné a dobre zdokumentované testy, ktoré sú jednoduché na pochopenie a úpravu. Taktiež je vhodné vytvárať funkcie a triedy pre znovupoužiteľné časti kódu, čo pomáha znížiť duplicitu a uľahčuje údržbu testov.

7. Správne logovanie a sledovanie

Pri písaní a spúšťaní testov je dôležité správne logovanie a sledovanie udalostí. Playwright poskytuje možnosti na záznam udalostí a logovanie rôznych častí testu. Toto logovanie pomáha sledovať a analyzovať priebeh testov, získavať informácie o bugoch  a identifikovať problémové oblasti v aplikácii.

Doporučené zdroje

Pre získanie viac informácií o Playwright môžeš navštíviť oficiálnu webovú stránku a dokumentáciu projektu. Tu sú niektoré zdroje, ktoré ti pomôžu nadobudnúť hlbší pohľad na to, čo Playwright ponúka:

 • Oficiálna webová stránka, na ktorej nájdeš základné informácie o nástroji, jeho vlastnosti, použitie a aktuálne novinky.
 • Dokumentácia: Playwright poskytuje podrobnú dokumentáciu, ktorá obsahuje príklady, API referencie a inštrukcie na začiatok s nástrojom.
 • GitHub repozitár: Ak sa chceš pozrieť na zdrojový kód a aktuálne vývojové projekty Playwrightu.
 • Blog spoločnosti Microsoft: Spoločnosť Microsoft pravidelne prispieva článkami a aktualizáciami o Playwright na svojom technologickom blogu.
 • YouTube videá: Na platforme YouTube nájdeš rôzne videá a tutoriály, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť funkcionalite a použitiu Playwrightu. Stačí vyhľadať „Playwright tutorial“ alebo „Playwright introduction“.

Záver

Playwright je výkonný nástroj na automatizáciu prehliadačov, ktorý zjednocuje testovanie webových aplikácií na rôznych prehliadačoch. Jeho jednoduché rozhranie API a podpora viacerých jazykov z neho robia obľúbený nástroj medzi vývojármi. S Playwright môžeš písať robustné testovacie scenáre, ktoré zabezpečia kvalitu a spoľahlivosť tvojich webových aplikácií.

Nainštaluj si Playwright a začni využívať jeho výhody pre automatizáciu testovania tvojich webových aplikácií ešte dnes!

O autorovi

Katarína Kučáková

Software Test Engineer

Moja cesta k testovaniu softvéru sa začala v roku 2019 až po štúdiu ekonómie a pracovných skúsenostiach v iných odvetviach. To mi pomohlo vnímať IT svet v rôznych súvislostiach. Ten totiž ponúka neustále nové výzvy, pre ktoré rada hľadám riešenia. Obľubujem oddych pri čítaní, turistiku alebo lyžovanie. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť