BrowserStack: cloudová platforma na testovanie webových aplikácií

Čo je BrowserStack?

BrowserStack je cloudová testovacia platforma, ktorá umožňuje vývojárom a testerom vykonávať testovanie webových aplikácií v reálnom čase v širokom spektre prehliadačov, operačných systémov a zariadení. Ponúka komplexný balík testovacích nástrojov a funkcií, ktoré pomáhajú zefektívniť proces testovania a zabezpečiť optimálny výkon webových aplikácií. Umožňuje aj automatizované testovanie aplikácií. V tomto článku sa pozrieme na vlastnosti a výhody BrowserStack-u, a kde alebo ako sa dá použiť.

Funkcie BrowserStack

Krížové testovanie s rôznymi prehliadačmi na rôznych operačných systémoch

BrowserStack ponúka komplexnú platformu na testovanie naprieč prehliadačmi. Poskytuje širokú škálu prehliadačov vrátane populárnych možností, ako sú Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge a ďalšie. Webové aplikácie je teda možné jednoducho testovať v rôznych verziách týchto prehliadačov, čím sa zabezpečí kompatibilita vo viacerých prostrediach. BrowserStack navyše umožňuje vykonávať testovanie v rôznych operačných systémoch, ako sú Windows a macOS.

Testovanie natívnych aplikácií na mobilných zariadeniach

Okrem testovania naprieč prehliadačmi podporuje BrowserStack aj natívne testovanie aplikácií na mobilných zariadeniach. Vďaka jeho cloudovej infraštruktúre môžeš bez námahy testovať mobilné aplikácie na širokom spektre reálnych zariadení so systémami iOS a Android. Tým sa eliminuje potreba zriadiť a udržiavať laboratórium fyzických zariadení, čo šetrí čas a zdroje.

Takto vyzerá pohľad na BrowserStack pri výbere zariadení iOS
Takto vyzerá pohľad na BrowserStack pri výbere zariadení iOS
Takto vyzerá pohľad na BrowserStack pri výbere Android zariadení:
Takto vyzerá pohľad na BrowserStack pri výbere Android zariadení

Testovanie hybridných aplikácií

BrowserStack uspokojuje aj potreby testovania hybridných aplikácií. Či už aplikácia kombinuje webové a natívne prvky alebo sa spolieha na frameworky ako React Native alebo Flutter, BrowserStack poskytuje bezproblémové testovacie prostredie. Hybridné aplikácie je možné testovať na viacerých zariadeniach a vo viacerých prehliadačoch, aby si získal uistenie, že fungujú tak, ako majú a ponúkajú konzistentný výkon a funkčnosť.

Automatizácia webových a mobilných aplikácií

Automatizácia procesov testovania môže výrazne zvýšiť efektivitu a škálovateľnosť. BrowserStack podporuje automatizáciu pre webové aj mobilné aplikácie. Vďaka integráciám s populárnymi testovacími rámcami, ako sú Selenium, Appium, Cypress a Playwright je možné písať automatizované skripty a spúšťať ich v širokom spektre prehliadačov a zariadení. Vďaka tomu môžeme efektívne vykonávať regresné testovanie, smoke testy a ďalšie opakujúce sa úlohy, čím sa tímu uvoľní čas, aby sa mohol sústrediť na dôležitejšie aspekty vývoja.

Okrem toho, BrowserStack ponúka aj rôzne ďalšie funkcie, ako je testovanie na reaktívne správanie aplikácií (responsive testing), podpora prehliadania webových aplikácií (WebView), možnosť vytvárania správ o testovaní (reporting), REST API pre integráciu s existujúcimi systémami, možnosť testovania na rôznych sieťach cez proxy, možnosť použiť plugin pre rôzne vývojové prostredia (IDE) a podporu pre lokálne testovanie. Okrem toho sa BrowserStack integruje s populárnymi nástrojmi pre správu kódu ako GitHub a GitLab, čo umožňuje jednoduchú synchronizáciu kódu a správu testovacích scenárov.

Ďalším zaujímavým aspektom je podpora pre Playwright, čo je populárny automatizačný nástroj na testovanie webových aplikácií. BrowserStack Playwright poskytuje integráciu s Playwright frameworkom, čo umožňuje vývojárom písať a spúšťať testy s využitím jeho výkonných funkcií a možností.

Taktiež poskytuje možnosti zabezpečenia pomocou VPN (Virtual Private Network). VPN je technológia, ktorá umožňuje vytvoriť bezpečné a šifrované spojenie medzi zariadením používateľa a sieťou. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že dáta odosielané a prijímané medzi používateľom a cieľovou sieťou sú chránené pred neoprávneným prístupom a odpočúvaním.

Pre testovanie mobilných aplikácií, BrowserStack ponúka aj podporu pre Appium, open-source nástroj na automatizáciu testov mobilných aplikácií. S využitím BrowserStacku a Appium je možné automatizovať testovanie na širokom spektre mobilných zariadení a operačných systémov.

Výhody BrowserStack:

 • Široká podpora prehliadačov, operačných systémov a zariadení, čo umožňuje testovať aplikácie v rôznych prostrediach.
 • Realistické testovacie prostredie s použitím skutočných zariadení a prehliadačov.
 • Možnosť automatizácie testovacích procesov s podporou populárnych testovacích rámcov.
 • Cloudové riešenie eliminuje potrebu udržiavať vlastnú infraštruktúru a fyzické zariadenia pre testovanie.
 • Rýchle a jednoduché nasadenie testovacieho prostredia.

Nevýhody BrowserStack:

 • Môže byť považovaný za drahšiu možnosť v porovnaní s inými testovacími nástrojmi.
 • Obmedzená prispôsobiteľnosť prostredia testovania, pretože závisí od cloudového prostredia BrowserStacku.
 • Závislosť na internetovom pripojení, pretože testovacie prostredie je poskytované cez cloud.

BrowserStack alternatívy

BrowserStack vs Lambdatest

BrowserStack a LambdaTest sú dve významné platformy pre testovanie softvéru, ktoré sa špecializujú na cross-browser testing. Hoci majú podobné ciele, existujú medzi nimi isté rozdiely, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere vhodnej platformy pre tvoje potreby.

LambdaTest je cloudová platforma pre automatizované testovanie webových aplikácií a webových stránok. Umožňuje spúšťať testy na rôznych konfiguráciách prehliadačov a operačných systémov pomocou cloudu, bez potreby vlastniť fyzické zariadenia. S viac ako 2000 dostupnými prehliadačmi, operačnými systémami a zariadeniami, LambdaTest umožňuje paralelné testovanie a generovanie správ o výsledkoch testovania.

    LambdaTest:

 • Paralelné testovanie: LambdaTest ponúka možnosť paralelného testovania, čo umožňuje spúšťať viacero testov súčasne. To znižuje čas potrebný na dokončenie testovacieho procesu a zlepšuje efektivitu.
 • Vizuálne testovanie: LambdaTest poskytuje vizuálnu testovaciu funkciu, ktorá umožňuje porovnávať vizuálny vzhľad webových stránok a aplikácií na rôznych prehliadačoch a zariadeniach. Tým sa zabezpečuje konzistentný vizuálny výstup na rôznych platformách.
 • Sledovanie výkonnosti: LambdaTest poskytuje nástroje na sledovanie výkonnosti aplikácie a identifikáciu problémov, ako je pomalé načítavanie stránok alebo chybné správanie sa na určitých platformách.

Pri porovnávaní týchto dvoch platforiem je dôležité zvážiť tvoje konkrétne potreby a požiadavky. BrowserStack je široko uznávaný pre svoju rozsiahlu podporu prehliadačov a operačných systémov, integrácie s populárnymi nástrojmi a možnosť testovania na reálnych zariadeniach. LambdaTest sa zase zameriava na paralelné testovanie a vizuálne testovanie.

Ak potrebuješ širokú podporu prehliadačov a operačných systémov, alebo ak preferuješ testovanie na reálnych zariadeniach, BrowserStack môže byť dobrou voľbou. Ak zase uprednostňuješ paralelné testovanie a vizuálne testovanie, môže byť LambdaTest vhodnejšou možnosťou.

Odkaz na oficiálnu stránku Lambdatest.

BrowserStack vs Saucelabs

BrowserStack a Saucelabs sú obidve významné platformy pre testovanie softvéru, ktoré sa špecializujú na cross-browser testing a testovanie na viacerých zariadeniach.

Sauce Labs je cloudová platforma pre automatizované testovanie webových a mobilných aplikácií. Umožňuje spúšťať testy na rôznych kombináciách prehliadačov, operačných systémov a zariadení pomocou cloudu. S tisíckami dostupných konfigurácií a podporou pre populárne nástroje a jazyky, Sauce Labs poskytuje efektívne testovacie prostredie a správu výsledkov testovania.

Sauce Labs

 • Cloudové testovacie prostredie: Sauce Labs je tiež cloudová platforma, ktorá umožňuje testovanie softvéru v rôznych prehliadačoch a na rôznych zariadeniach. Ponúka širokú škálu prehliadačov a operačných systémov, na ktorých môžeš testovať. Poskytuje možnosť testovania na reálnych zariadeniach.
 • Paralelné testovanie: Sauce Labs umožňuje paralelné testovanie, čo znamená, že môžeš spúšťať viacero testov súčasne na rôznych prehliadačoch a zariadeniach. Týmto spôsobom sa znižuje čas potrebný na dokončenie testov a zlepšuje sa efektivita testovacích procesov.
 • CI/CD integrácie: Sauce Labs je dobre integrovateľný s nástrojmi na kontinuálnu integráciu a nasadzovanie (CI/CD), ako je napríklad Jenkins. Toto umožňuje ľahkú automatizáciu testovacích procesov a integráciu testovania do vášho vývojového cyklu.

Pri výbere medzi BrowserStackom a Sauce Labs je dôležité zvážiť tvoje konkrétne potreby, ako sú požadovaná podpora prehliadačov a operačných systémov, potreba testovania na skutočných zariadeniach, automatizácia testovacích procesov a integrácia s existujúcimi nástrojmi. Obidve platformy sú spoľahlivými nástrojmi pre cross-browser testing a testovanie na viacerých zariadeniach, a tvoja voľba by mala závisieť od konkrétnych funkcií a vlastností, ktoré sú pre teba najdôležitejšie.

Odkaz na oficiálnu stránku SauceLabs.

BrowserStack vs Selenium

BrowserStack a Selenium sú dva rôzne nástroje, ktoré majú odlišné účely, ale často sa používajú spolu pri testovaní softvéru.

Selenium je open-source nástroj na automatizáciu testovania webových aplikácií, ktorý umožňuje vytváranie a spúšťanie automatizovaných testov vo viacerých prehliadačoch a programovacích jazykoch. Písali sme o ňom v našom minulom článku: Selenium.

Selenium

 • Testovací rámec: Selenium je testovací framework, ktorý je široko používaný pre automatizované testovanie webových aplikácií. Selenium poskytuje programovacie rozhranie pre vytváranie testovacích skriptov v rôznych programovacích jazykoch, vrátane Javy, Pythonu, JavaScriptu a ďalších.
 • Podpora prehliadačov: Selenium umožňuje testovať aplikácie na rôznych prehliadačoch pomocou WebDriveru. Poskytuje podporu pre väčšinu populárnych prehliadačov, ako sú Chrome, Firefox, Safari a Edge. Selenium umožňuje interakciu s webovými elementmi, vykonávanie akcií a overovanie správneho fungovania aplikácie.
 • Flexibilita: Selenium je veľmi flexibilný nástroj a poskytuje široké možnosti prispôsobenia testovacích scenárov podľa tvojich potrieb. Môžeš ho integrovať s rôznymi testovacími rámcami a nástrojmi, a taktiež ho je možné používať s rôznymi programovacími jazykmi.

Pri porovnávaní BrowserStacku a Selenium je dôležité pochopiť, že ide o dva odlišné nástroje s rôznymi účelmi. BrowserStack je cloudová testovacia platforma, ktorá poskytuje prostredie pre testovanie na rôznych prehliadačoch a operačných systémoch vrátane testovania na skutočných zariadeniach. Selenium je testovací rámec, ktorý umožňuje automatizáciu testovania webových aplikácií a interakciu s prehliadačmi.

Odkaz na oficiálnu stránku Selenium.

BrowserStack vs Kobiton

BrowserStack a Kobiton sú dve populárne platformy pre testovanie softvéru, ktoré sa zameriavajú na testovanie na rôznych prehliadačoch a zariadeniach. Hoci majú podobné ciele, existujú medzi nimi isté rozdiely, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere vhodnej platformy pre tvoje testovacie potreby.

Kobiton je cloudová platforma pre testovanie mobilných aplikácií. Umožňuje testovanie aplikácií na rôznych mobilných zariadeniach a operačných systémoch v cloude bez potreby vlastniť fyzické zariadenia. Poskytuje automatizované a manuálne testovanie, správu chýb a integráciu s populárnymi nástrojmi.

Kobiton

 • Testovanie na skutočných zariadeniach: Kobiton sa špecializuje na testovanie na skutočných fyzických zariadeniach. Poskytuje prístup k širokému spektru zariadení, ako sú smartfóny, tablety a wearables, čo umožňuje testovanie na reálnych modeloch zariadení a overenie kompatibility.
 • Integrácia s automatizačnými nástrojmi: Kobiton je dobre integrovateľný s automatizačnými nástrojmi, ako je Selenium, Appium a XCUITest. To umožňuje vytvárať a spúšťať automatizované testy na rôznych zariadeniach pomocou týchto nástrojov.
 • Testovanie súčasne vo viacerých prehliadačoch a zariadeniach: Kobiton umožňuje paralelné testovanie, čo znamená, že môžeš testovať aplikácie súčasne vo viacerých prehliadačoch a zariadeniach. Tento prístup zvyšuje rýchlosť a efektivitu testovacieho procesu.

Odkaz na oficiálnu stránku Kobiton.

BrowserStack vs AWS Device Farm

BrowserStack a AWS Device Farm sú dva nástroje, ktoré poskytujú možnosti testovania softvéru v cloudovom prostredí, ale majú niektoré rozdiely.

AWS Device Farm je cloudová testovacia služba od Amazon Web Services (AWS), ktorá umožňuje testovanie mobilných aplikácií na rôznych zariadeniach v cloude.

AWS Device Farm

 • Integrácia s AWS ekosystémom: AWS Device Farm je súčasťou širšieho ekosystému Amazon Web Services (AWS) a ponúka možnosti testovania softvéru v rámci tejto platformy. Poskytuje integráciu s ďalšími nástrojmi a službami AWS, ako sú napríklad AWS CodePipeline a AWS CodeBuild, čo umožňuje jednoduchú automatizáciu testovacích procesov v rámci CI/CD pipeline.
 • Škálovateľnosť a flexibilita: AWS Device Farm poskytuje možnosť testovať aplikácie na škále virtuálnych zariadení, ktoré sú hostované v cloude AWS. To znamená, že môžeš paralelne spúšťať testy na viacerých zariadeniach a rýchlo ich škálovať podľa potreby. Taktiež podporuje testovanie na reálnych fyzických zariadeniach, ale s obmedzeniami voči BrowserStacku.
 • Náklady: Z hľadiska ceny sa BrowserStack a AWS Device Farm líšia. BrowserStack má štruktúru ceny založenú na mesačných alebo ročných predplatných plánoch, kde platíš za prístup k rôznym funkciám a počtu súčasne spustiteľných testov. AWS Device Farm používa model platenia za minúty, čo znamená, že platíš len za čas, ktorý stráviš pri testovaní. Pre niektorých používateľov môže AWS Device Farm ponúknuť cenovo efektívnejšie možnosti.

Pri výbere medzi BrowserStackom a AWS Device Farm je dôležité zvážiť konkrétne potreby tvojej organizácie a testovacích scenárov. Ak je dôležitá podpora prehliadačov a operačných systémov, testovanie na skutočných zariadeniach a integrácia s automatizačnými nástrojmi, BrowserStack môže byť vhodnou voľbou. Ak už používaš iné služby a nástroje od AWS a preferujeteš integráciu v rámci tohto ekosystému alebo potrebuješ väčšiu škálovateľnosť a flexibilitu, môže byť AWS Device Farm vhodnou voľbou.

Odkaz na oficiálnu stránku AWS Device Farm.

BrowserStack vs Cypress

BrowserStack a Cypress sú dva rôzne nástroje, ktoré majú rozdielne využitie a zameranie, ale môžu byť použité v kombinácii na efektívne testovanie softvéru.

Cypress je moderný open-source nástroj pre automatizované testovanie webových aplikácií. Je jednoduchý na používanie a kombinuje testovanie, ovládanie prehliadača a overovanie v jednom nástroji. Testy sa píšu v jazyku JavaScript a poskytuje prehľadné výstupy z testov. Cypress je populárny pre svoju jednoduchosť a efektivitu pri testovaní webových aplikácií. O tomto nástroji sme písali aj v článku Cypress testing.

Cypress

 • End-to-end testovací nástroj: Cypress je moderný end-to-end testovací nástroj, ktorý je zameraný na testovanie webových aplikácií. Poskytuje robustnú a jednoduchú automatizáciu testovacieho procesu s veľmi intuitívnym API.
 • Jedinečné vlastnosti a schopnosti: Cypress má niektoré jedinečné vlastnosti, ktoré zlepšujú testovacie procesy, ako je automatická kontrola obnovy, sledovanie v reálnom čase a automatická detekcia zmien v DOM-e. Taktiež má integrovaný vývojový nástroj, ktorý umožňuje programátorom pohodlne ladenie a debugovanie

Odkaz na oficiálnu stránku Cypress.

Zhrnutie

BrowserStack je všestrannou a výkonnou platformou pre testovanie softvéru. S jeho širokou podporou prehliadačov, operačných systémov a zariadení, možnosťou automatizácie testov a integrovanými nástrojmi poskytuje testovacím tímom všetko potrebné na efektívne a spoľahlivé testovanie aplikácií. Jeho rôznorodé funkcie a možnosti robia z BrowserStacku jednu z popredných volieb pre testovanie softvéru v dnešnej konkurenčnej digitálnej krajine.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť