Cloud testing – testovanie s cloud technológiami

V dnešnej dobe, kedy sa technológie stále vyvíjajú a inovujú, je využívanie cloudu stále populárnejšie. Cloud Computing je výraz, ktorý sa čoraz častejšie objavuje v kontexte informačných technológií a je spojený s mnohými aspektmi ako cloudové služby, systémy, testovanie a mnoho ďalších. Ak sa zaujímate o svet IT, je dôležité mať aspoň základné pochopenie toho, čo cloudové technológie znamenajú a ako môžu ovplyvniť vaše podnikanie.

Cloud a cloud computing – definícia

Čo je to cloud? A čo je cloud computing? Cloud je len skrátené pomenovanie pre cloud computing, ktorý predstavuje model poskytovania rôznych počítačových služieb cez internet. Zahŕňa poskytovanie výpočtových zdrojov na požiadanie, ako sú servery, úložiská, databázy, siete, softvérové aplikácie a ďalšie.

Cloudové služby umožňujú používateľom vzdialene pristupovať k týmto zdrojom a využívať ich bez nutnosti vlastniť a spravovať vlastný fyzický hardvér. Namiesto toho môžu organizácie a jednotlivci pristupovať k týmto zdrojom prostredníctvom internetu a platiť iba za to, čo využívajú.

Jednoducho povedané, všetky tvoje údaje a aplikácie nie sú uložené na tvojom osobnom počítači alebo v miestnych serveroch, ale sú umiestnené v „cloude“ – vo vzdialených serveroch, na ktoré máš prístup, ak máš internet. Služby cloud computingu zvyčajne fungujú na báze platieb podľa potreby alebo predplatného, čo umožňuje organizáciám a jednotlivcom škálovať svoje výpočtové zdroje podľa ich potrieb.

Cloud poskytuje mnoho výhod, niektoré z najvýraznejších sú :

  • Škálovateľnosť: cloudové služby sa dajú ľahko rozšíriť alebo odstrániť, aby sa prispôsobili zmenám v dopyte. Používatelia majú prístup k dodatočným zdrojom počas špičkových období a môžu sa uskromniť, keď sa dopyt zníži.
  • Flexibilita: cloud computing poskytuje flexibilitu prístupu k zdrojom odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet. Umožňuje prácu na diaľku, spoluprácu a prístup k aplikáciám a údajom prostredníctvom rôznych zariadení.
  • Nákladová efektívnosť: využívaním cloudových služieb sa organizácie môžu vyhnúť počiatočným nákladom na infraštruktúru a namiesto toho budú platiť za to, čo používajú. Odpadáva tak potreba údržby a modernizácie fyzického hardvéru, čím sa znižujú celkové výdavky na IT.
  • Spoľahlivosť a dostupnosť: poskytovatelia cloudových služieb zvyčajne ponúkajú robustnú infraštruktúru a redundantné opatrenia na zabezpečenie vysokej dostupnosti a minimalizáciu výpadkov. Údaje sú často uložené na viacerých miestach, čo zvyšuje spoľahlivosť.
  • Bezpečnosť: poskytovatelia cloudových služieb výrazne investujú do bezpečnostných opatrení na ochranu údajov a infraštruktúry. Na ochranu informácií používajú šifrovanie, kontrolu prístupu a pravidelné aktualizácie zabezpečenia.

Ďalším dôležitým aspektom cloud computingu sú cloudové systémy, ktoré zabezpečujú správu a využívanie cloudových zdrojov. Tieto systémy zahŕňajú infraštruktúru, sieťové prvky a softvérové nástroje potrebné pre efektívne využívanie cloudu.

Cloud Computing – tri hlavné kategórie

1. Infraštruktúra ako služba (IaaS – Infrastructure as a Service)

Poskytuje virtualizované výpočtové zdroje, ako sú virtuálne počítače, úložiská a siete, a umožňuje používateľom vytvoriť si vlastnú IT infraštruktúru a spravovať aplikácie a údaje.

2. Platforma ako služba (PaaS – Platform as a Service)

Poskytuje platformu so súborom nástrojov a služieb na vývoj, testovanie a nasadzovanie aplikácií. Používatelia sa môžu sústrediť na vývoj aplikácií, zatiaľ čo poskytovateľ cloudu spravuje základnú infraštruktúru.

3. Softvér ako služba (SaaS – Software as a Service)

Poskytuje plne funkčné softvérové aplikácie cez internet. Používatelia môžu k týmto aplikáciám pristupovať a používať ich bez starostí o inštaláciu, údržbu alebo správu infraštruktúry.

diagram porovnania Saas, Paas a Iaas v cloud computingu
Rozdiel medzi SaaS, Paas, Iaas v cloud computingu

Cloud based testing – testovanie softvéru založené na cloud technológiách

V dnešnom rýchlo sa meniacom technologickom prostredí sa organizácie usilujú o to, aby dosiahli vysokú kvalitu softvérových produktov. V tejto oblasti sa preto často skloňuje pojem QA. Quality Assurance (QA) je kritickým procesom pri vývoji softvéru, ktorý zabezpečuje, že softvér dosahuje vysokú kvalitu a funkčnosť. Jedným z najnovších trendov v oblasti QA je testovanie v cloude.

Testovanie založené na cloude ponúka mnoho výhod oproti tradičným testovacím metódam v miestnej infraštruktúre a umožňuje organizáciám zlepšiť kvalitu, efektívnosť a škálovateľnosť svojich procesov testovania softvéru. Odohráva sa v prostredí cloud computingu a spočíva vo vykonávaní testovacích aktivít pomocou virtualizovaných zdrojov a služieb poskytovaných poskytovateľmi cloudových služieb. Namiesto závislosti na miestnej infraštruktúre sa testovanie vykonáva vo virtuálnom prostredí v cloude.

Cloudové testovanie vs tradičné konvenčné testovanie

Pri rozhodovaní sa medzi tradičným testovaním v miestnej infraštruktúre a cloud testingom je dôležité zvážiť jedinečné potreby organizácie a špecifikácie projektu. Zatiaľ čo testovanie v miestnej infraštruktúre môže byť vhodné pre niektoré prípady, testovanie založené na cloude ponúka flexibilitu, škálovateľnosť a efektivitu, ktoré sú často nevyhnutné pre moderné softvérové projekty.

Cloud testing – výhody

  • Spolupráca a dostupnosť

Okrem toho testovanie založené na cloude ponúka aj výhody v oblasti spolupráce a dostupnosti. Testovacie prostredia v cloude sú prístupné z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou internetového pripojenia. To umožňuje tímom testovať softvér na diaľku a efektívne spolupracovať aj v prípade, že členovia tímu sa nachádzajú na rôznych miestach alebo dokonca v rôznych časových pásmach.

  • Zníženie nákladov

Namiesto investícií do vlastnej hardvérovej infraštruktúry a jej udržiavania môžu organizácie využívať cloud a platiť len za skutočne využívané zdroje. To zníži náklady spojené s prevádzkou a správou testovacieho prostredia.

Pri cloudovom testovaní organizáciu platia len za to, čo používajú. Je to nákladovo efektívnejšie ako bežné testovanie, pretože testeri nemusia investovať do fyzickej infraštruktúry ani platiť za údržbu.

Pri bežnom testovaní sú náklady vysoké vzhľadom na požiadavky na hardvér a softvér.

  • Flexibilita

Jednou z hlavných výhod je flexibilita. Organizácie majú možnosť prispôsobiť svoje testovacie prostredie podľa aktuálnych potrieb. Môžu rýchlo pridávať alebo odstraňovať testovacie zdroje a škálovať svoju infraštruktúru na základe objemu testovaného softvéru alebo počtu používateľov. Odpadáva potreba zriadenie alebo údržbu fyzickej infraštruktúry.

  • Škálovateľnosť testov

V cloude je možné vykonávať testovanie na viacerých virtuálnych prostrediach súčasne, čo značne zvyšuje efektivitu testovacieho procesu. Organizácie môžu paralelne testovať softvér na rôznych konfiguráciách a platformách a získať tak rýchlejšie a spoľahlivejšie výsledky.

Záver

Súhrnne možno povedať, že cloudové a konvenčné testovanie sú dva rôzne prístupy k testovaniu softvérových aplikácií, pričom každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Testovanie v cloude ponúka flexibilitu, škálovateľnosť a nákladovú efektívnosť, ale môže sa spájať s obavami o bezpečnosť a uzamknutosť dodávateľa. Konvenčné testovanie poskytuje väčšiu kontrolu a spoľahlivosť, ale môže byť drahšie a menej flexibilné.

Populárne nástroje pre testovanie s využitím cloudu

V rámci testovania založeného na cloude je tiež dôležité mať k dispozícii vhodné nástroje (tzv. cloud testing tools) a cloudové technológie. Existuje mnoho cloudových testovacích nástrojov, ktoré poskytujú automatizované testovacie funkcie, sledovanie chýb, riadenie testovacieho procesu a ďalšie. Tieto nástroje umožňujú testovať softvér v distribuovanom prostredí cloudu a zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť aplikácií.

Tu je niekoľko populárnych nástrojov pre testovanie softvéru v cloude:

1. Selenium je jeden z najznámejších open-source nástrojov pre automatizované testovanie webových aplikácií. Poskytuje funkcie pre vytváranie, spúšťanie a spravovanie testovacích scenárov vo viacerých prehliadačoch a platformách. Selenium je často integrovaný s cloudovými platformami, čo umožňuje testovať webové aplikácie v rôznych konfiguráciách a prostrediach. Je kompatibilný s rôznymi prehliadačmi, vrátane Chrome, Firefox, Safari, Opera a ďalších, čo umožňuje testovanie webových aplikácií na rôznych platformách. Jeho hlavnou výhodou je jeho schopnosť simulovať interakciu používateľa s webovými stránkami, ako je klikanie na odkazy, vyplňovanie formulárov, odosielanie dát a ďalšie. To umožňuje vytvárať robustné testovacie scenáre, ktoré presne simuluje správanie používateľov.

2. TestComplete je komerčný nástroj pre automatizované testovanie softvéru vyvinutý spoločnosťou SmartBear. Poskytuje rozsiahle funkcie pre testovanie webových, desktopových a mobilných aplikácií. TestComplete je schopný pracovať s cloudovými platformami a poskytuje možnosti paralelného testovania, simulácie rôznych zariadení a sledovania chýb. Týmto spôsobom môžete testovať aplikácie na rôznych operačných systémoch, prehliadačoch a zariadeniach súčasne, čo výrazne znižuje čas potrebný na dokončenie testovacieho procesu.

3. BlazeMeter je cloudová platforma zameraná na výkonnostné testovanie. Poskytuje nástroje pre testovanie záťaže, škálovateľnosti a výkonu webových aplikácií. BlazeMeter vám umožňuje jednoducho simulovať veľký počet používateľov a monitorovať výkon aplikácie v reálnom čase. Tento nástroj poskytuje tiež analýzu výsledkov testovania a umožňuje identifikovať slabé miesta v aplikácii.

4. JUnit a TestNG sú populárne frameworky pre unit testovanie v jazyku Java. Tieto nástroje umožňujú písanie a spúšťanie jednotkových testov pre rôzne časti softvéru. Mnohé cloudové platformy poskytujú podporu pre tieto frameworky, čo umožňuje jednoduché spúšťanie unit testov v cloude a spravovanie výsledkov.

5. AWS Device Farm je cloudová platforma od spoločnosti Amazon Web Services (AWS), ktorá umožňuje testovanie mobilných aplikácií na širokom spektre reálnych zariadení. Táto platforma poskytuje nástroje na automatizované testovanie, spravovanie výkonu a chybových správ mobilných aplikácií. S AWS Device Farm môžete vytvárať a spúšťať testy na rôznych platformách a verziových kombináciách, čo vám umožňuje zabezpečiť, že vaša mobilná aplikácia bude fungovať správne na rôznych zariadeniach.

6. BrowserStack je cloudová platforma, ktorá poskytuje možnosť testovať webové aplikácie na širokej škále prehliadačov a operačných systémov. S BrowserStackom môžete jednoducho spúšťať testy vo viacerých prehliadačoch paralelne a získavať skutočné obrazy webových stránok na rôznych zariadeniach. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že vaša webová aplikácia je kompatibilná s rôznymi kombináciami prehliadačov a operačných systémov.

7. TestRail je cloudový nástroj pre správu testovacích scenárov a sledovanie výsledkov testovania. Pomocou TestRailu môžete vytvárať, priraďovať a sledovať testovacie prípady, spravovať chyby a generovať správy o stave testovania. Tento nástroj poskytuje aj integráciu s rôznymi automatizačnými nástrojmi a cloudovými platformami, čo zjednodušuje správu testovacích aktivít.

Pozri si aj naše články Manuálne testovanie nástrojeAutomatizované testovanie nástroje.

V závere je cloud testing jednou z kľúčových súčastí moderného prístupu k testovaniu softvéru. S rastúcim trendom cloud computingu je pravdepodobné, že testovanie založené na cloude bude hrať ešte dôležitejšiu úlohu v budúcnosti softvérového vývoja a testovania.

Ak hľadáš zamestnanie software testera, pozri si naše pracovné ponuky. Ak si začiatočník, prečítaj si naše články Čo robí IT testerPlat IT testera v msg life Slovakia.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť