Regresné testovanie softvéru: Výhody, nevýhody a najbežnejšie techniky

Na to, aby sme zabezpečili správny chod softvéru a s tým spojenú aj spokojnosť s produktom na strane používateľa je potrebné systém skontrolovať ešte pred tým, ako sa dostane k zákazníkovi. V tom ti môžu pomôcť práve regresné testy, o ktorých sa viac dozvieš nižšie.

Neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvéru je testovanie, a to pre zaistenie bezpečnosti a funkčnosti systému. Špecifický druh predstavujú regresné testy pri vývoji, ktoré slúžia na overenie funkčnosti softvéru (ideálne) po každej zmene v kóde, pridaní novej funkcie, výskyte i oprave iných chýb a počas prestojov vo vývoji softvéru. Za pomoci funkčných a nefunkčných testovacích postupov tak môžeme nájsť a opraviť možné chyby alebo potenciálne riziká po aktualizácii a menších i väčších zmenách v zdrojovom kóde.

Pri funkčných testoch sa testeri zameriavajú na testovanie funkčnosti systému z hľadiska jeho požiadaviek a podnikových procesov. Nefunkčné testy naopak slúžia na overovanie vlastností, ktoré nie sú súčasťou funkcií softvéru. Vďaka nim možno zistiť, či je systém bezpečný, prenositeľný, schopný reagovať na nečakané situácie aj v prípade zaťaženia a či je optimalizovaný pre používateľa.

Výhody a nevýhody regresného testovania

Podobne ako všetky testy, i regresné testovanie softvéru so sebou prináša mnohé pozitíva a negatíva. Okrem bezproblémového chodu softvéru po úprave kódu alebo implementácii novej funkcie umožňujú regresné testy:

  • rýchlo identifikovať chyby, ktoré by mohli spôsobiť značné problémy v neskorších fázach vývoja softvéru. Po oprave chýb je produkt opätovne otestovaný testermi. Potom sa tím zabezpečenia kvality (QA) presvedčí o tom, že softvér funguje tak, ako má a následne je vrátený zákazníkovi.
  • znížiť náklady vynaložené na vývoj a jeho pozastavenie v dôsledku možných problémov v systéme a ich potrebnej opravy neskôr vo vývoji.
  • zavedenie kontinuálnej integrácie a automatické spustenie testovacích scenárov využitých pri predošlých regresných testovaniach.

V súvislosti s regresnými testami môžeme spomenúť tiež niekoľko ich obmedzení. Po každej zmene kódu by mal byť pre zabezpečenie jeho funkčnosti a efektivity softvér otestovaný. To si však vyžaduje množstvo času, ktoré môže v konečnom dôsledku zapríčiniť oneskorenie a predĺženie celého procesu vývoja softvéru, čím sa zvyšujú aj vynaložené náklady.

Automatizovať alebo neautomatizovať regresné testy?

Manuálne regresné testovanie je náročné nielen z časového hľadiska, ale vyžaduje si aj veľa námahy zo strany testerov. Na druhej strane, automatizované regresné testovanie poskytne vývojárom okamžitú spätnú väzbu ohľadom funkčnosti softvéru a ušetrí testovaciemu tímu množstvo času, ktoré by musel vynaložiť na manuálne testy.

Automatizácia testovania je však pomerne nákladná, testy možno vykonávať iba v rámci vopred naprogramovaného času a môže prichádzať ku kolízii s ďalšími druhmi automatizovaných testov a nástrojov. Oba druhy testovania tak majú svoje pozitíva i negatíva.

Odporúčame ti...

Pre komplexné aplikácie na komerčnej/podnikovej úrovni sú ideálne automatizované regresné testy, zatiaľ čo menšie spoločnosti si vystačia aj s manuálnym regresným testovaním. Okrem toho môže IT tester automatizovaného testovania využívať tiež hybridný model manuálnych a automatizovaných testov.

Techniky regresného testovania

Existuje niekoľko druhov techník, pomocou ktorých možno realizovať regresné testy. Najbežnejšou technikou je priorizovanie testovacích prípadov. V rámci neho postupujú testeri pri testovaní od najzávažnejších prípadov po tie najbanálnejšie. Cieľom je najprv vyriešiť chyby a problémy znemožňujúce funkčnosť a chod softvéru, a až potom venovať pozornosť drobným, jednoduchým chybám.

Tester v strednom veku využíva na prácu notebook, kedy používa pri testovaní softvéru rôzne techniky regresného testovania.
Rozlišujeme niekoľko druhov techník regresného testovania.

Pri výbere regresných testov sa naopak tester orientuje iba na testy, v ktorých mohla nastať zmena v správaní softvéru od poslednej aktualizácie, a opakovane využíva staršie a overené testovacie prípady. Pokiaľ ide o techniku opätovného testovania, tá sa zameriava na opakované testovanie už realizovaných regresných testov, avšak s novým kódovaním. Táto technika je ale časovo náročná a používa sa zväčša pri rozsiahlych úpravách softvéru.

Testovacie prípady a ich vplyv na efektivitu regresného testovania

Výber správnych testovacích, resp. skúšobných prípadov je pri regresnom testovaní kľúčový pre zabezpečenie funkčnosti a efektivity samotných testov. Unáhlené opravy na poslednú chvíľu, najmä pri časovom sklze, môžu nabádať k využitiu najjednoduchších testovacích prípadov.

To však môže mať za následok nedostatočné a neprimerané otestovanie, ktoré neodhalí všetky chyby a potenciálne riziká a v konečnom dôsledku iba predĺži samotný proces testovania. Ideálne je preto využívať testovacie prípady, ktoré:

  • zosobňujú najdôležitejšie vlastnosti softvéru,
  • predtým už úspešne našli chyby v kóde,
  • overujú viditeľnejšie, nedávno a častejšie upravované funkcie,
  • sú komplexné, integračné alebo zamerané na testovanie limitných hodnôt.

V čom sa odlišujú regresné testy od iných typov testovaní?

Ako sme už spomínali, regresia prebieha kombinovaním funkčných a nefunkčných testovacích postupov. V porovnaní s funkčným testovaním sa pri regresných testoch nezameriavame na to, či sa kód správa tak, ako by mal, ale či zmeny v kóde alebo nové funkcie fungujú správne s pôvodným kódom. Pri testovaní správnosti majú zas testeri za cieľ overiť funkčnosť a stabilitu kódu v počiatočných fázach vývoja na rozdiel od regresného testovania, ktoré prebieha v závere vývojového procesu alebo po každej zmene kódu.

Na druhej strane, smoke testy pomáhajú nájsť primárne chyby a menšie problémy v softvéri ešte pred samotným pridaním novej funkcie alebo aktualizáciou, zatiaľ čo regresné testy majú za úlohu nájsť príčiny daného problému a jeho možné riešenia po úprave kódu. Pre zaistenie čo možno najlepšej používateľskej skúsenosti by si tak regresné testovanie určite nemal podceniť ani zanedbať. Vďaka nemu budú tvoj softvér či aplikácia správne fungovať a bežať tak, ako majú.

Baví ťa testovanie a chceš vedieť, ako sa stať testerom v poprednej IT spoločnosti? U nás v msg life Slovakia môžeš uplatniť svoje skills a nadobudnuté zručnosti, pričom za odmenu ťa čakajú nadštandardný IT tester plat, skvelý kolektív kolegov a kopec firemných benefitov. Podporujeme aj mladé talenty, a preto má u nás dvere otvorené senior i IT tester bez skúseností. Pozri si voľné pracovné miesta, pošli nám tvoje premakané CV a staň sa členom nášho testerského tímu.

Daj nám o sebe vedieť