TestCraft: platforma na automatizáciu testovania

TestCraft je moderná bezkódová platforma na automatizáciu testov Selenium pre webové aplikácie, ktorá umožňuje tímom testujúcich softvér jednoducho a rýchlo vytvárať a vykonávať automatizované testy. Umožňuje vytvárať testy bez nutnosti programovania. Platforma využíva umelú inteligenciu a algoritmy strojového učenia na automatické zisťovanie a prispôsobovanie sa zmenám v testovanej aplikácii, čím znižuje čas a úsilie potrebné na vytváranie a údržbu automatizovaných testov.

Funkcie TestCraft

TestCraft ponúka celý rad funkcií, ktoré ho robia atraktívnou voľbou pre tímy vyvíjajúce softvér. Niektoré z týchto funkcií zahŕňajú:

 • Automatizácia bez kódu

TestCraft využíva prístup bezkódovej automatizácie, čo znamená, že používatelia nepotrebujú znalosti programovania na vytváranie a spúšťanie automatizovaných testov. Platforma poskytuje rozhranie typu drag-and-drop, ktoré používateľom umožňuje rýchlo a jednoducho vytvárať testovacie scenáre.

 • Vizuálna tvorba testov

TestCraft umožňuje IT testerom automatizovaného testovania vytvárať automatizované testy pomocou vizuálnych prvkov, ako sú snímky obrazovky, obrázky a ikony. Táto funkcia uľahčuje vytváranie testov, ktoré sú ľahko pochopiteľné a udržiavateľné.

 • Automatizácia na báze umelej inteligencie

TestCraft využíva umelú inteligenciu a algoritmy strojového učenia na automatickú detekciu a prispôsobenie sa zmenám v testovanej aplikácii. Táto funkcia znižuje čas a úsilie potrebné na vytvorenie a údržbu automatizovaných testov.

 • Integrácia

TestCraft sa môže integrovať s rôznymi nástrojmi na vývoj softvéru, ako sú Jira, Jenkins a Selenium. Táto integrácia umožňuje používateľom zefektívniť proces testovania a zlepšiť spoluprácu.

 • Tvorba testov na základe požiadaviek

TestCraft umožňuje používateľom vytvárať testy na základe požiadaviek. To pomáha zabezpečiť, aby testy pokrývali všetky potrebné oblasti aplikácie.

 • Správa testov

TestCraft poskytuje nástroje na správu testov, ako napríklad vytváranie testovacích prípadov, sledovanie ich vykonávania a podávanie správ.

 • Testovanie na báze umelej inteligencie

Funkcie TestCraft na báze umelej inteligencie môžu používateľom pomôcť rýchlejšie a jednoduchšie identifikovať a opraviť chyby.

 • Paralelné vykonávanie

TestCraft umožňuje používateľom spúšťať testy paralelne, čo môže výrazne skrátiť čas potrebný na vykonanie testov.

Výhody TestCraft

 • Šetrí čas a peniaze

Automatizačné funkcie TestCraft bez kódu a automatizačné funkcie poháňané umelou inteligenciou pomáhajú znížiť čas a úsilie potrebné na vytvorenie a údržbu automatizovaných testov. Táto funkcia šetrí čas a peniaze, čo umožňuje tímom vyvíjajúcim softvér sústrediť sa na iné kritické aspekty procesu vývoja.

 • Zvyšuje efektivitu a presnosť

Vizuálne vytváranie testov a automatizačné funkcie TestCraft s umelou inteligenciou pomáhajú zvýšiť efektivitu a presnosť testovania. Platforma poskytuje používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré používateľom umožňuje rýchlo a jednoducho vytvárať testy. Funkcia automatizácie TestCraft poháňaná umelou inteligenciou tiež zabezpečuje, že testy sú presné a spoľahlivé.

 • Znižuje počet chýb a nedostatkov

Funkcia automatizácie TestCraft s podporou umelej inteligencie pomáha znížiť počet chýb a defektov v testovanej aplikácii. Platforma automaticky zisťuje a prispôsobuje sa zmenám v aplikácii, čím znižuje pravdepodobnosť výskytu chýb a defektov v procese testovania.

 • Zlepšuje spoluprácu a komunikáciu

Integračná funkcia TestCraft umožňuje tímom vývojárov softvéru efektívne spolupracovať a komunikovať. Platforma sa dokáže integrovať s rôznymi nástrojmi na vývoj softvéru, čím zabezpečuje, že všetci sú na rovnakej vlne.

Nevýhody TestCraft

 • Zložité počiatočné nastavenie

TestCraft si v počiatočnej fáze vyžaduje veľa úsilia na nastavenie a konfiguráciu.

 • Obmedzená podpora platforiem

TestCraft funguje len na testovanie webových aplikácií, čo znamená, že nie je možné testovať mobilné aplikácie.

 • Obmedzené prispôsobenie

Vizuálna funkcia vytvárania testov v TestCrafte je veľkou výhodou pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s programovaním, ale môže byť obmedzujúca pre tých, ktorí chcú svoje testy prispôsobiť nad rámec poskytnutých vizuálnych prvkov. To môže byť nevýhodou pre tímy s pokročilejšími potrebami testovania.

 • Obmedzená podpora zariadení a prehliadačov

TestCraft nemusí podporovať všetky zariadenia a prehliadače, čo môže byť problém pre tímy s rôznorodou používateľskou základňou. To môže mať za následok medzery v pokrytí testovania a môže si vyžadovať dodatočné zdroje na riešenie.

 • Cena

TestCraft je komerčný nástroj, ktorý môže byť pre niektoré tímy nákladný.

Ako funguje TestCraft

TestCraft využíva vizuálny prístup k automatizácii testov, ktorý používateľom umožňuje vytvárať automatizované testy pomocou vizuálnych prvkov, ako sú snímky obrazovky, obrázky a ikony. Okrem toho automatizačná funkcia platformy poháňaná umelou inteligenciou automaticky zisťuje a prispôsobuje sa zmenám v testovanej aplikácii, čím znižuje čas a úsilie potrebné na vytvorenie a udržiavanie automatizovaných testov.

Tu je stručný návod, ako TestCraft použiť:

Krok 1: Registrácia do TestCraft

Prvým krokom je registrácia do programu TestCraft. Používatelia sa môžu zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu alebo si zakúpiť predplatné.

Krok 2: Vytvorenie projektu

Po prihlásení môžu používatelia vytvoriť nový projekt v programe TestCraft. Platforma poskytuje používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré používateľom umožňuje efektívne vytvárať a spravovať projekty.

Krok 3: Vytvorenie testovacieho scenára

Po vytvorení projektu môžu používatelia začať vytvárať testovacie scenáre. Funkcia vizuálneho vytvárania testov v TestCrafte umožňuje používateľom rýchlo a jednoducho vytvárať testy pomocou vizuálnych prvkov, ako sú snímky obrazovky, obrázky a ikony. Platforma tiež poskytuje rozhranie typu drag-and-drop (pretiahni a pusť), ktoré uľahčuje vytváranie testovacích scenárov.

Krok 4: Spustenie testovacieho scenára

Po vytvorení testovacieho scenára môžu používatelia spustiť testovací scenár a skontrolovať, či funguje podľa očakávaní. Automatizačná funkcia TestCraft poháňaná umelou inteligenciou automaticky zisťuje a prispôsobuje sa zmenám v testovanej aplikácii, čím zabezpečuje presné a spoľahlivé spustenie testovacieho scenára.

Krok 5: Analýza výsledov

Po spustení testovacieho scenára môžu používatelia analyzovať výsledky a identifikovať prípadné nedostatky, chyby alebo omyly. TestCraft poskytuje rôzne analytické nástroje, ktoré používateľom umožňujú rýchlo a efektívne identifikovať problémy.

Krok 6: Odstránenie problémov

Po analýze výsledkov môžu používatelia opraviť všetky problémy zistené v procese testovania. Integračná funkcia programu TestCraft umožňuje používateľom efektívne spolupracovať a komunikovať, čím sa zabezpečí, že všetci sú na rovnakej strane.

Alternatívy TestCraft

Testim

Testim je najrýchlejšia cesta k odolným end-to-end testom – bez kódu, s kódom alebo oboje. Testim ti umožňuje vytvárať úžasne stabilné bezkódové testy, ktoré využívajú umelú inteligenciu, ale aj flexibilitu pri exporte testov ako kódu. Pri ladení, prispôsobovaní alebo refaktorovaní testov môžeš využiť moderné rozhranie API jazyka JavaScript aplikácie Testim a svoje vývojové prostredie IDE.

Applitools

Applitools poskytuje komplexnú platformu na testovanie a monitorovanie používateľského rozhrania na báze vizuálnej umelej inteligencie pre vývojárov, automatizáciu testovania, manuálnu kontrolu kvality, DevOps a tímy digitálnej transformácie. Visual AI mení prístup organizácií ku kvalite tým, že zabezpečuje, aby webové a mobilné aplikácie vyzerali a fungovali presne tak, ako boli navrhnuté v akomkoľvek zariadení, prehliadači, operačnom systéme alebo natívnej aplikácii. Applitools je rýchly, rýchlo integrovateľný do akéhokoľvek prostredia DevOps, ľahko použiteľný pre kohokoľvek v tíme a škálovateľný pre akúkoľvek veľkosť organizácie, ktorá chce zvýšiť rýchlosť a kvalitu pri každom vydaní.

CloudQA

CloudQA ponúka výkonnú platformu na automatizáciu bez použitia kódu alebo s nízkym množstvom kódu, ktorá urýchľuje regresné testovanie alebo priebežné monitorovanie webových aplikácií. Píš, klikaj a pracuj so svojím webom ako zvyčajne. Záznamník zachytáva všetky akcie pri prechádzaní webom. Spravuj testy/monitorovacie skripty pomocou vizuálneho editora, ktorý vytvára dynamický model testov, ktorý sa aktualizuje podľa zmien v aplikácii.

Testinium

Testinium je založené na Selenium a Appium. Pomáha spravovať tvoje automatizačné testy na jednej platforme. Po vytvorení automatizovaných testov ich možno opakovane spúšťať bez dodatočných nákladov a sú oveľa rýchlejšie ako manuálne testy. Spúšťaj testy paralelne na viacerých prehliadačoch súčasne. Testinium má zabudovanú podporu pre hlavný programovací jazyk, ako sú Java a C#. Má možnosť spúšťať automatizované testy implementované mnohými testovacími frameworkami, ako sú napr. Specflow, Cucumber a Gauge. Nastav svoj projekt Selenium alebo Appium zadaním potrebných informácií a nechaj Testinium vykonať automatizovaný test za teba.

Tosca

Triscentis Tosca poskytuje automatizované kontinuálne testovanie bez kódu. Tosca zrýchľuje testovanie pomocou bezskriptového prístupu pre automatizáciu testovania od začiatku do konca. S podporou viac ako 160 technológií a podnikových aplikácií poskytuje Tosca odolnú automatizáciu testovania pre akýkoľvek prípad použitia. Poskytuje rýchlu spätnú väzbu pre agilné a DevOps tímy, skracuje čas regresného testovania z hodín na minúty, maximalizuje opätovné použitie a udržateľnosť.

Eggplant

Eggplant pomáha firmám testovať, monitorovať a analyzovať ich komplexnú zákaznícku skúsenosť a neustále zlepšovať ich obchodné výsledky. Spoločnosti na celom svete používajú Eggplant na prekonanie konkurencie, zvýšenie produktivity a potešenie zákazníkov. Ako? Výrazným zvýšením kvality, odozvy a výkonu svojich softvérových aplikácií v rôznych rozhraniach, platformách, prehliadačoch a zariadeniach – vrátane mobilných zariadení, internetu vecí a počítačov – v agilných, DevOps a inovatívnych aplikačných a dátových prostrediach. Keďže cykly vydávania softvéru sa zrýchľujú, manuálne testovanie s nimi nedokáže držať krok. Umelá inteligencia automaticky  vyhľadáva chyby a vykonáva testy používateľského rozhrania na základe obrazu z pohľadu používateľa. Vytvor lepší softvér s rýchlym, rozsiahlym a presným testovaním poháňaným AI. Ak chceš držať krok s DevOps, kľúčové je kontinuálne testovanie, ktoré zefektívňuje vývoj a automatizuje proces testovania.

Kde si stiahnuť TestCraft a ako použiť Testcraft AI tool?

1. Choď na túto stránku.

2. Klikni na tlačidlo „Pridať do Chrome“, a potom na „Pridať rozšírenie“.

3. Po nainštalovaní rozšírenia klikni na ikonu „TestCraft“ na paneli nástrojov Chrome. Malo by sa ti zobraziť toto okno. Vieš si vybrať, či chceš mať testy vygenerované v Cypresse alebo Playwrighte, či chceš JavaScript alebo TypeScript.

Inštalácia Testcraft

4. Klikni na „Pick Element“ tlačidlo a vyber si element, ktorý by si chcel otestovať. Vyberieš ho tak, že naň zájdeš myšou a klikneš pravým tlačidlom.

Pick Element tlačidlo na výber elemente, ktorý by si chcel otestovať

5. Teraz keď máme vybraný element, ktorý chceme otestovať, môžeme kliknúť na tlačidlo „Generate Test Ideas“. Otvorí sa ďalšie okno, ktoré nám vypíše nápady, ako tento element otestovať.

Generate Test Ideas ti vygeneruje nápady, ako tento element otestovať

6. Povedzme, že chceme zautomatizovať prvé dva testovacie prípady. Zaškrtneme ich a klikneme na tlačidlo „Automate“.

Zautomatizuj prvé dva testovacie prípady

7. Začne sa generovať kód, pomocou ktorého vieš otestovať dané elementy bez toho, aby si kódu musel rozumieť. Pomocou tlačidla „Copy to clipboard“ si celý kód skopíruješ.

Začne sa generovať kód, pomocou ktorého vieš otestovať dané elementy bez toho, aby si kódu musel rozumieť

8. Tak isto môžeš otestovať stránku z pohľadu ľudí so zdravotným postihnutím a zaistiť im kvalitný používateľský zážitok. Stačí opäť vybrať element a kliknúť na tlačidlo „Check Accessability“. Opäť sa zobrazí obrazovka, na ktorej sa vypíšu všetky problémy s danou stránkou alebo elementom.

Môžeš otestovať stránku z pohľadu ľudí so zdravotným postihnutím a zaistiť im kvalitný používateľský zážitok

V skratke povedané, s TestCraftom sa testovanie stáva efektívnejším a rýchlejším procesom. Vďaka možnosti vizuálneho modelovania testov a generovania skriptov bez potreby programovania získavame nástroj, ktorý umožňuje aj tímovým členom bez hlbších technických znalostí aktívne prispievať k testovacím aktivitám. To nielenže zvyšuje produktivitu, ale aj pomáha šíriť zodpovednosť za kvalitu naprieč celým tímom.

Rád sa vzdelávaš v oblasti testovania a hľadáš riešenia jeho automatizácie? Ak si IT tester a ovládaš nemčinu, prezri si naše benefity pre zamestnancov a reaguj na najnovšie ponuky práce.

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť