Manažment kvality pri vývoji a testovaní softvéru

Quality Management alebo manažment kvality predstavuje proces riadenia firemných činností a procesov, ktoré sú vykonávané s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu dodávaných riešení pre klientov, a to počas celého ich životného cyklu. V tomto článku sa zameriame na výhody manažmentu kvality v IT spoločnosti i na procesy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia kvality vrátane testovania softvéru.

Inovatívne produkty rovnako ako riešenia hýbu súčasnou dobou plnou technologických vymožeností. Pre zaistenie dôveryhodnosti firmy a zaručenie kvality výsledných produktov je však nevyhnutné v rámci manažmentu nepodceňovať riadenie kvality. Medzi hlavné výhody manažmentu kvality patria:

  • lepšie pochopenie potrieb a požiadaviek zákazníkov,
  • vyššia efektivita v procese zabezpečovania kvality produktov a služieb,
  • zvýšená spokojnosť zákazníkov,
  • zvýšený zisk,
  • viditeľné pokroky v internej komunikácii a účasti zamestnancov.

Súčasťou riadenia kvality sú tri procesy

Pokiaľ hovoríme o manažovaní kvality produktov a služieb, je potrebné spomenúť tri procesy, ku ktorým prichádza počas riadenia kvality (Quality Assurance) v spoločnosti, a teda plánovanie, zabezpečenie a kontrola kvality.

1. Plánovanie kvality vedúcim pracovníkom

Tento proces zahŕňa vymedzenie cieľov, zámerov projektu, postupov i príslušných noriem kvality, stanovenie kritérií pre produkty a dodávané služby rovnako ako požiadaviek na testovanie, prideľovanie zodpovednosti jednotlivým členom tímu, zmenu dokumentácie a meranie procesu kvality. Jednotlivé procesy musia byť naplánované projektovým manažérom alebo vedúcim a zdokumentované.

2. Zabezpečenie kvality (Quality Assurance) pri vývoji produktu

Druhý proces v manažmente kvality predstavuje zabezpečenie kvality. Ide o systematický proces zisťovania, či produkt alebo služba spĺňajú stanovené požiadavky zákazníkov a vopred zadefinované štandardy i normy a či sa zhodujú so zadaním projektu a jeho špecifikáciou. Na overenie toho, ako softvér odráža požiadavky sa využívajú verifikačné a validačné aktivity:

  • Verifikácia slúži na zistenie toho, či čiastkový produkt odpovedá špecifikovaným požiadavkám.
  • Validácia overuje, či kompletný/čiastkový produkt spĺňa požiadavky zákazníka.

Dôležitou súčasťou zaistenia kvality (Quality Assurance) je taktiež testovanie softvéru so zámerom nájsť funkčné, obsahové, logické a systémové chyby, nedostatky, defekty alebo chýbajúce požiadavky. Cieľom testovania je zabezpečiť, aby softvérový produkt zodpovedal očakávaným implicitným rovnako ako explicitným požiadavkám a aby neobsahoval žiadne kritické chyby, respektíve obsahoval čo najmenej možných chýb.

Testovanie realizuje softvérový tester, ktorý sa môže špecializovať buď na manuálne, alebo automatizované testovanie. V závislosti od toho sa budú následne odvíjať IT tester plat aj jeho pracovná náplň. Viac o zamestnaní IT tester – čo robí a aké sú výhody práce testera sa dočítaš na našom blogu.

IT testerka s tamvými vlasmi v šedom roláku sedí pred monitorom počítača a pozerá doň
Súčasťou riadenia kvality sú plánovanie, zabezpečenie a kontrola kvality.
Odporúčame ti...

Na testovanie a manažment kvality sa zameriavame aj u nás v msg life Slovakia. Ako popredná IT firma s bohatými skúsenosťami a tímom profesionálnych testerov dokážeme pomôcť s akýmkoľvek testovacím projektom za účelom zabezpečenia kvality produktov, procesov, služieb a zároveň zníženia nákladov a šetrenia času.

Základné výhody softvérového testovania predstavujú zabezpečenie kvality, bezpečnosti a lepšieho výkonu produktu aj procesu vývoja, spokojnosti klienta a zníženie nákladov v dôsledku skoršieho zachytenia chýb a ich okamžitej nápravy. Podceňovanie testovania softvéru tak môže mať negatívny dopad na funkčnosť, kvalitu a bezpečnosť softvéru.

3. Kontrola kvality pri vývoji softvéru

Posledným procesom v riadení kvality je kontrolný aspekt manažmentu kvality. Pri kontrole kvality ide predovšetkým o komparáciu výsledného produktu so stanovenými požiadavkami, s normami kvality či technickými špecifikáciami všetkých zainteresovaných strán s cieľom eliminovať neuspokojivé výsledky a vytvoriť produkt alebo službu, ktorá bude spĺňať všetky stanovené požiadavky.

Na zaisťovaní kvality softvérového produktu má veľký podiel software tester. Ak by si sa chcel podieľať na testovaní softvéru v medzinárodnej IT spoločnosti, získať atraktívne firemné benefity a pracovať ako jeden z našich odborných testerov na zaujímavých IT projektoch, zamestnanie IT tester je pre teba to pravé. Pozri si naše najnovšie pracovné ponuky pre testerov a naštartuj svoju kariéru v IT práve v msg life Slovakia.

Daj nám o sebe vedieť