8 najlepších certifikátov pre softvérových testerov

Dnešný svet charakterizuje informačná revolúcia, v ktorej sú informácie ľahko dostupné pre každého. Vzniká množstvo aplikácií a softvéru, ktoré je potrebné otestovať a dodržať ich kvalitu. Zabezpečenie kvality (QA) je atraktívna kariérnu oblasť. Jedným z účinných spôsobov, ako získať praktické odborné znalosti v oblasti riadenia kvality, sú certifikáty zabezpečenia kvality. Certifikácia je zároveň skvelý spôsob, ako zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti a hodnotu na trhu práce.

Čo sú QA certifikáty (certifikáty zabezpečenia kvality)?

Certifikáty zabezpečenia kvality sú spôsobom, ako získať školenie a pripraviť sa na prácu na pozíciách súvisiacich so zabezpečením kvality v rôznych odvetviach, napr. ako QA tester. Môžeš absolvovať rôzne programy certifikácie kvality, od základných až po tie odbornejšie a špecifickejšie.

Prečo sú certifikáty zabezpečenia kvality dôležité?

Získanie certifikácie v oblasti testovania softvéru QA je nevyhnutné nielen pre osobné znalosti, ale aj pre udržanie stálej kvality v odvetví (prečítaj si článok Manažment kvality pri vývoji a testovaní softvéru). Pri vývoji softvéru je QA tím významnou súčasťou procesu, ktorý zabezpečuje, aby bol produkt použiteľný a zachovával štandard kvality. Získanie certifikátu obohatí tvoj životopis alebo CV a zároveň rozšíri tvoje vedomosti a hranice tvojho osobného chápania.

Medzi výhody získania certifikátu zabezpečenia kvality softvéru patria:

 • vyplnenie medzier v tvojich odborných znalostiach,
 • osvieženie základných znalostí,
 • pomôže ti to odlíšiť sa od ostatných uchádzačov o zamestnanie,
 • slúži ako príprava na pokročilejšiu pozíciu,
 • preukázanie schopnosti viesť tím.

Dobré QA školenie pomáha pri strategickom myslení a dlhodobej udržateľnosti kvality. Pri výbere certifikácie sa uisti, že tvoje skúsenosti zodpovedajú úrovni daného kurzu. Existujú vzdelávacie inštitúcie, ako napríklad ASQ alebo ISTBQ, kde môžeš preskúmať dostupné certifikáty, ale vždy si urob prieskum, aby si si vybral tú najlepšiu pre tvoju konkrétnu oblasť práce.

Typy dostupných certifikátov zabezpečenia kvality

Odborníci na zabezpečenie kvality pracujú takmer v každom odvetví, niektoré certifikáty sú špecifické pre dané odvetvie. Príklady niektorých odvetví, v ktorých môžeš nájsť QA certifikáty:

 • softvér,
 • pohostinstvo,
 • služby zákazníkom,
 • poľnohospodárstvo a farmárstvo,
 • zdravotníctvo,
 • informačné technológie,
 • zdravotnícke zariadenia,
 • bezpečnosť potravín,
 • automobilový priemysel,
 • výroba.

8 najlepších certifikátov pre QA

Certifikáty zabezpečenia kvality sa líšia. Každá krajina má iné normy pre rôzne výrobky. Je dôležité nájsť certifikáciu, ktorá štandardizuje tvoje odvetvie a spĺňa aj požiadavky krajiny, v ktorej žiješ. K dispozícii je certifikácia zabezpečenia kvality prezenčne alebo online, takže existuje veľa možností, ktoré vyhovujú tvojmu časovému rozvrhu.

1. Certified Test Engineer (CSTE)

Táto certifikácia zabezpečenia kvality softvéru má stanoviť a udržiavať normy požadované pre počiatočnú kvalifikáciu zabezpečenia kvality softvéru, ktorá preukazuje spôsobilosť v základoch QA v IT profesii. Certifikát CSTE prináša dobrý kariérny postup a preukazuje schopnosť poradiť manažmentu. Certifikácia je určená pre tých, ktorí sú v tomto odvetví noví a chcú si rozšíriť svoj životopis a skúsenosti.

Uchádzači musia mať jednu z nižšie uvedených podmienok:

 • 4-ročný titul z akreditovanej vysokej školy + 2 roky praxe,
 • 3-ročný diplom z akreditovanej vysokej školy + 3 roky praxe,
 • 2-ročný diplom z akreditovanej vysokej školy + 4 roky praxe,
 • 6 rokov praxe v odbore,

a pracovať v danej oblasti počas 18 mesiacov pred podaním žiadosti.

Poplatok za CSTE sa pohybuje od 350 do 420 amerických dolárov a zahŕňa prístup k súboru PDF, ktorý pomáha pri príprave na skúšku a k samotnej skúške. Na úspešné zloženie skúšky musíš dosiahnuť 70 %.

2. Certified Software Quality Analyst (CSQA)

Tento základný certifikát je pokročilejší ako CSTE. Zahŕňa kontrolu kvality aj zabezpečenie kvality. Kurz sa absolvuje po tom, ako niekto dosiahol CSTE a posunul sa ďalej vo svojich úlohách v oblasti zabezpečovania kvality.

Uchádzači musia spĺňať jednu z nižšie uvedených podmienok:

 • 4-ročný titul z akreditovanej vysokej školy + 2 roky praxe,
 • 3-ročný diplom z akreditovanej vysokej školy + 3 roky praxe,
 • 2-ročný titul z akreditovanej vysokej školy + 4 roky praxe,
 • 6 rokov praxe v odbore,

a pracovať v danej oblasti počas 18 mesiacov pred podaním žiadosti.

Poplatok za CSTE sa pohybuje od 350 do 420 amerických dolárov a zahŕňa prístup k PDF súboru knihy o kvalite softvéru, ktorý pomáha pri príprave na skúšku. Tento poplatok zahŕňa aj samotnú skúšku. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť 70 %.

3. Certified Associate in Software Testing (CAST)

Táto certifikácia preukazuje základnú úroveň pochopenia testovania QA a technických vlastností softvéru pre IT a preukazuje schopnosť používať techniky, ktoré sa naučili v samotnom kurze. Je to dobré školenie QA pre začiatočníkov.

Kandidáti musia mať splnený jeden z troch predpokladov:

 • 3-ročný alebo 4-ročný diplom z akreditovanej vysokej školy,
 • 2-ročný titul z akreditovanej vysokej školy a 1 až 3 roky praxe,
 • 3 roky v odbore.

Poplatok za kurz CAST je 100 amerických dolárov a zahŕňa samotnú skúšku, ako aj súbor PDF pre Software Testing Body of Knowledge for CAST, ktorý je užitočný na prípravu na skúšku. Na úspešné absolvovanie skúšky musíš dosiahnuť 70 %.

4. Certified Manager of Software Quality (CMSQ)

Získanie tohto certifikátu dokazuje, že osoba je profesionálne kompetentná v oblasti zásad, zručností a schopností zabezpečovania kvality softvéru a má dobré manažérske schopnosti na vedenie tímu QA.

Kandidáti musia:

 • mať CSQA (odporúčané),
 • v súčasnosti pracovať v oblasti certifikácie,
 • byť pripravený absolvovať skúšku na úrovni manažéra.

Musia mať tiež jeden z 3 predpokladov:

 • bakalárske štúdium na akreditovanej vysokej škole + 4 roky praxe v oblasti QA,
 • vysokoškolský titul + 6 rokov praxe,
 • 8 rokov praxe.

Poplatok je 450 USD a zahŕňa skúšku a súbor PDF s príslušným materiálom na čítanie. Na úspešné absolvovanie skúšky musíš dosiahnuť 70 %.

Dve ruky píšu na laptope
Certifikáty ti pomôžu zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti a hodnotu na trhu práce.

5. ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)

ISTQB je kvalifikačný orgán pre testovanie softvéru, ktorý medzinárodne certifikuje osoby ako tester ISTQB a je medzinárodne uznávaný ako štandard pre kvalifikáciu v oblasti testovania softvéru. Má univerzálne osnovy, národné rady a je celosvetovo uznávaná. Môžeš pracovať na základnej, pokročilej alebo seniorskej úrovni.

Základný certifikát nemá žiadne predpoklady okrem odporúčaných 6 mesiacov praktických skúseností. Pokročilá vyžaduje certifikáciu na úrovni Foundational, ako aj praktické skúsenosti a expertná vyžaduje certifikáciu na úrovni Advanced a ďalšie moduly na úrovni expert. Navrhuje sa tiež sedem rokov praktických skúseností.

Poplatky za tieto kurzy sú v každej krajine iné. Cena skúšok v USA sa začína na 250 amerických dolároch a môže sa zvyšovať v závislosti od úrovne skúšky, ktorú absolvuješ. Za rôzne ceny si môžeš zakúpiť aj študijné materiály. Školenia v oblasti zabezpečenia kvality, ktoré tieto kurzy ponúkajú, sú určené pre budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti zabezpečenia kvality a pre tých, ktorí chcú byť certifikovanými pracovníkmi v tejto oblasti.

Na Slovensku zaplatíš za základný certifikát CTFL (Certified Tester Foundation Level) 150€. K dispozícii máš aj materiály zadarmo a praktické príklady skúšok. Taktiež si vieš zaplatiť celý kurz, ktorý ťa na tieto skúšky pripraví, tam sa samozrejme už bavíme o vyšších čiastkach. Cena pre kurz CTFL začína na 780€ bez ceny skúšky.

V našom minulom článku sme rozoberali ISTQB certifikát podrobne. Tiež sme písali o tom, ako zvládnuť ISTQB skúšku na prvýkrát. U nás v msg life Slovakia môžeš získať ISTQB ako benefit, keď sa u nás zamestnáš ako IT tester medior, alebo IT tester junior.

6. BrowserStack Test University

BrowserStack je pôvodne cloudový poskytovateľ softvéru na testovanie webových a mobilných aplikácií. Pomáha tímom QA testovať webové stránky a aplikácie v rôznych zariadeniach, prehliadačoch a operačných systémoch. Nedávno spoločnosť BrowserStack spustila BrowserStack Test University, online vzdelávaciu platformu pre analytikov kvality (QA) a vývojárov. Cieľom tejto platformy je stať sa miestom, kde sa budú môcť tímy vyvíjajúce softvér naučiť všetko, čo súvisí s testovaním.

Test University ponúka viac ako 40 kurzov, ktoré ti pomôžu zdokonaliť tvoje testovacie zručnosti. Kurzy sú úplne bezplatné a pozostávajú z interaktívnych videonávodov, laboratórnych cvičení týkajúcich sa bežných scenárov testovania atď.

Prihlásenie do Test University ti umožní:

 • prihlásiť sa na viac ako 40 kurzov,
 • získať certifikát BrowserStack,
 • učiť sa podľa svojich možností (self-paced),
 • získať certifikáty bezplatne,
 • získať celoživotnú platnosť,
 • naučiť sa pracovať s novými frameworkami a jazykmi.

Ide o praktické kurzy, kde sa od teba očakáva vykonávanie rôznych typov úloh, ako je objavovanie výziev, klonovanie testovacích úložísk, vykonávanie živých testov atď.

7. International Software Certifications Board (ISCB)

Medzinárodná rada pre certifikáciu softvéru (ISCB) je jednou z najrozšírenejších certifikačných rád v oblasti testovania a kvality softvéru. Hlavným cieľom ICSB je stať sa medzinárodným štandardom definície odbornej spôsobilosti odborníka v oblasti kvality softvéru alebo informačných služieb. Certifikačné skúšky tohto systému sa vykonávajú denne v testovacích centrách Pearson VUE.

Niektoré z certifikátov testovania softvéru, ktoré ponúka spoločnosť Software Certifications, sú tieto:

Certified Associate in Software Testing (CAST): Tento certifikát QA pre začiatočníkov preukazuje vysokú úroveň znalostí uchádzača v oblasti testovania softvéru a postupov v oblasti IT.

Predpoklady:

 • (3 roky alebo 4 roky) z akreditovanej vysokoškolskej inštitúcie,
 • Diplom (2 roky) z akreditovanej vysokoškolskej inštitúcie a 1 rok praxe v oblasti IT,
 • 3 roky praxe v oblasti IT.

Certifikovaný softvérový tester (CSTE): Tento certifikát QA preukazuje vysokú úroveň spôsobilosti uchádzača v oblasti zásad a postupov kontroly kvality v oblasti IT.

Predpoklady:

 • (4 roky) z akreditovanej vysokoškolskej inštitúcie a 2 roky pracovných skúseností v oblasti IT,
 • Vysokoškolský diplom (3 roky) z akreditovanej vysokoškolskej inštitúcie a 3 roky praxe v oblasti IT,
 • Diplom (2 roky) z akreditovanej vysokoškolskej inštitúcie a 4 roky praxe v oblasti IT
 • 6 rokov praxe v oblasti IT.

8. Certifikácia testovania softvéru – Edureka

Spoločnosť Edureka je populárna svojimi kurzami v oblasti informatiky. Organizuje množstvo technických certifikačných kurzov, ktoré pomáhajú udržať si konkurencieschopnosť a relevantnosť s aktuálnymi trendmi v odvetví. Niekoľko kurzov ponúkaných spoločnosťou Edureka v oblasti testovania, ktoré sú zamerané na základné frameworky automatizácie webových a mobilných zariadení, je uvedených nižšie:

 • Certifikačný kurz testovania Selenium: Tento certifikačný kurz pre profesionálov QA zahŕňa základy Java, Selenium a Selenium Web Driver & locations.
 • Testovanie mobilných aplikácií pomocou Appium: Tento certifikačný kurz QA učí o základoch testovania mobilných aplikácií a základoch Appium.

Končí platnosť certifikátov?

Platnosť niektorých certifikátov sa končí a niektoré môžu byť udelené ako doživotné certifikáty. Platnosť Quality Improvement Associate, ktoré udeľuje ASQ, nevyprší, hoci v prípade iných poverení ASQ sa budeš musieť zúčastniť na schválených školeniach a aktivitách alebo opätovne absolvovať certifikačnú skúšku. Recertifikácia vo všeobecnosti dokazuje, že tvoje znalosti a zručnosti v oblasti QA sú aktuálne a preukazujú tvoje odhodlanie rozvíjať kariéru. Pri ISTQB certifikátoch  je platnosť neobmedzená a sú platné celosvetovo, ak však hovoríme o moduloch na expertnej (seniorskej) úrovni, tieto certifikáty majú platnosť 5 rokov a potom je potrebné ísť na recertifikáciu.

Obľúbené kariérne cesty pre odborníkov s certifikátom zabezpečenia kvality

Získanie certifikátov QA vám môže pomôcť napredovať v kariére v oblasti zabezpečenia kvality. Technik zabezpečenia kvality, analytik kontroly kvality a inžinier zabezpečenia kvality sú tri bežné kariérne cesty v oblasti zabezpečenia kvality najmä u anglicky hovoriacich zamestnávateľoch.

Technik zabezpečenia kvality (Quality assurance technician)

Ako technik zabezpečenia kvality by si bol zodpovedný za testovanie výrobkov ešte vo fáze výroby, aby si sa uistil, že spĺňajú normy stanovené tvojou spoločnosťou. Navrhoval by si plány testovania, podieľal by si sa na riešení problémov s výrobkami, pracoval by si ako súčasť tímu a podával by si správy o výsledkoch kontroly.

Analytik zabezpečenia kvality (Quality assurance analyst)

Analytik zabezpečenia kvality je o stupeň vyššie ako technik zabezpečenia kvality. Vo všeobecnosti si zodpovedný za zhromažďovanie a analýzu údajov zozbieraných technikmi a ich nahlasovanie manažérovi kvality. Na základe týchto údajov budeš riešiť problémy a vydávať odporúčania na zlepšenie.

Inžinier zabezpečenia kvality (Quality assurance engineer)

Inžinier zabezpečenia kvality zvyčajne pracuje v odvetví IT a je zodpovedný za testovanie softvérových produktov počas ich vývoja. Budeš vyhľadávať chyby a potenciálne problémy so softvérom, aby si ich mohol pomôcť vyriešiť ešte pred uvedením softvéru na trh.

Pracovné pozície v oblasti software testing a zabezpečenia kvality v msg life Slovakia

Momentálne ponúkame tieto pozície: IT tester junior, IT tester medior, Tosca TesterAutomatizovaný tester, prípadne Business Process IT konzultant.

Ak chceš pracovať v oblasti QA, testovať softvér v poisťovníckej oblasti a vieš po nemecky, pozri si naše benefity pre zamestnancov a reaguj na najnovšie pracovné ponuky.

 

O autorovi

Michaela Kojnoková

Agile Test Engineer

Po štúdiu informatiky na ŽU a TUKE som sa najviac ponorila do oblasti automatizácie testovania. Okrem toho sa venujem tvorbe webov, databázam, dátovej analytike, umelej inteligencii a strojovému učeniu. Mám rada cestovanie, šport a najviac si užívam čas strávený v prírode s mojimi blízkymi. LinkedIn

Daj nám o sebe vedieť