Automatizované testovanie a najlepšie programy na automatizáciu testov

Neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvérového produktu je testovanie, ktoré môže byť manuálne alebo automatizované. Práve vďaka automatizácii testov možno zvýšiť kvalitu softvéru, a tým aj zlepšiť používateľskú skúsenosť. V článku sa dozvieš všetko o automatizovanom testovaní a povieme si, aké sú najlepšie programy na automatizované testovanie.

Automatizáciu testovania softvéru vykonáva IT tester, čo robí softvérové testovanie pomocou skriptovacích sekvencií pre zaistenie bezpečnosti a funkčnosti softvéru podľa vopred stanovených požiadaviek. Na základe zistených informácií následne údaje porovná s výsledkami predchádzajúcich testov. Cieľom automatizovaného testovania je nájsť všetky možné chyby, nedostatky, problémy a potenciálne riziká, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výsledný produkt.

Vedel si, že...

… až 1/3 spoločností sa snaží zautomatizovať 50 – 75 % svojho testovacieho procesu? Viac ako 75 % procesu sa pokúša automatizovať približne 20 % firiem.

Okrem IT testera automatizovaného testovania sa na automatickom softvérovom testovaní podieľa aj QA tester automatizácie pre zabezpečenie kvality (z angl. Quality Assurance). Ten má na starosti návrh testovacích skriptov, pričom na samotnom testovaní za pomoci frameworkov testovania ako JUnit pre Java a Pytest pre Python už spolupracuje s testovacími inžiniermi a developermi.

Rozlišujeme päť typov automatizovaného testovania

Každé testovacie prostredie rovnako ako testovací prípad sú jedinečné. Preto im je potrebné prispôsobiť tiež nástroj na automatizované testovanie, ktorý sa bude odvíjať od testovaného produktu alebo aplikácie:

  • Analýza kódu – pozostáva z rôznych testovacích nástrojov a slúži na získanie analýzy konkrétnej oblasti v súvislosti so zdrojovým kódom. Pomocou nej tak môžeme napríklad nájsť potenciálne chyby v bezpečnosti, skontrolovať použiteľnosť a podobne.
  • Unit testy – zameriavajú sa na otestovanie každého komponentu softvéru počas vývojovej fázy a poskytujú tak okamžitú spätnú väzbu na napísaný kód.
  • Integračné testy/end-to-end testy – slúžia na testovanie väčších častí softvéru ako celku, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé komponenty spolu budú fungovať podľa stanovených požiadaviek.
  • Akceptačné testovanie – predstavuje kontrolu správneho fungovania produktu na základe používateľských požiadaviek. Jeho cieľom je vyhodnotiť, či je softvér pripravený na uvedenie do prevádzky a používanie.
  • Dymové testovanie – používa sa na kontrolu stability softvéru.

Ako prebieha automatizované testovanie?

V rámci procesu automatizácie testovania softvéru vykonáva tester niekoľko krokov. Ešte pred začiatkom testovania si vyberie testovací nástroj, ktorý chce pri testovaní použiť, pričom zohľadniť musí jeho vhodnosť pre konkrétnu oblasť testovania. Následne stanoví rozsah automatizácie, a to na základe hlavných cieľov testovania, náročnosti testu, možností technickej realizovateľnosti a počtu zdrojov.

Testerka automatizovaného testovania píše kód na klávesnici a pozrá do monitora
Automatizované testovanie má rôzne fázy procesu

Tretím krokom je fáza plánovania, ktorá pozostáva z prípravy testovacej stratégie so zadefinovaním cieľov, funkcií frameworku a spôsobu použitia testovacieho nástroja. Okrem toho je potrebné vytvoriť plán pre skriptovanie a vykonávanie testovacích prípadov pre vývojársky tím. Realizačná fáza už obsahuje samotné testovanie produktu a po ňom nasleduje jeho priebežná údržba, ktorá sa postará o aktualizáciu testovacích skriptov a nástrojov.

Odporúčame ti...

Pred spustením testu je niekedy potrebné vykonať aj testovanie API (rozhranie pre programovanie aplikácií), ktoré by mal ovládať každý tester. V prieskume z roku 2022 totiž uviedlo až 97 % respondentov, že toto testovanie je pre nich kľúčové z hľadiska úspešnosti, takže ak ho ešte neovládaš, určite mu daj šancu.

Výhody automatizácie testovania pri vývoji softvéru

Na rozdiel od manuálneho testovania ho nie je potrebné vykonávať ručne, s čím prichádzajú viaceré benefity. Automatizované testovanie je možné realizovať kedykoľvek a je mimoriadne efektívne. Skracuje celkový čas testovania i samotného životného cyklu vývoja softvéru, znižuje chybovosť zapríčinenú nepozornosťou či nepresnosťou a taktiež pomáha automatizovať monotónne úlohy. Vďaka tomu môžeme vykonávať viacero testov naraz, častejšie, bez väčšej námahy a s presnejšími výsledkami.

Najlepšie nástroje na automatizované testovanie

Dôležitú súčasť automatizácie testovania softvéru predstavujú tiež nástroje na automatizované testovanie, ktoré pomáhajú urýchliť celkový testovací proces. Medzi najobľúbenejšie nástroje na automatizované testovania patria: Katalon, Selenium, Appium, LambdaTest, Perfecto, Cypress, TestNG, Robot Framework, Playwright, Tosca.

Všestranná platforma Katalon

Táto platforma predstavuje šikovný nástroj na automatizované testovanie API, mobilných, webových a desktopových aplikácií. Katalon (oficiálna stránka) poskytuje množstvo užitočných funkcií, ako testovanie na základe kľúčových slov, medzi prehliadačmi i na rôznych platformách, automatické opakovanie neúspešných testov, paralelná a sekvenčná realizácia testov alebo dual scripting interface, vďaka ktorému môžu využívať platformu aj junior programátori a laici.

Nástroj Selenium na automatizáciu webového testovania

Selenium sa zameriava na testovanie webových aplikácií. Podporuje množstvo prehliadačov rovnako ako viaceré programovacie jazyky, napríklad Java, C#, JavaScript, PHP, Python, Groovy či Ruby. Tento open-source framework umožňuje testovanie na lokálnych i vzdialených zariadeniach a taktiež paralelné spúšťanie testov a vykonávanie testov medzi viacerými prehliadačmi. Tu nájdeš oficálnu stránku Selenium.

Appium testovanie pre mobilné aplikácie

Na rozdiel od Selenia sa open-source nástroj Appium špecializuje na automatizované testovanie pre mobilné aplikácie. Podporuje programovacie jazyky Java, JavaScript, C#, Python, PHP, Perl a Ruby a disponuje funkciami ako multiplatformové testovanie za pomoci rovnakých testovacích skrípt a API či realizácia automatizácie testov na skutočných, ale aj simulovaných zariadeniach. Tu je oficiálna stránka Appium.

Cloudové testovanie vďaka LambdaTest

Skvelým nástrojom pre cloudové testovanie desktopových a mobilných aplikácií je LambdaTest (oficiálna stránka). Ten umožňuje paralelné spúšťanie skriptov a testovanie naprieč viacerými prehliadačmi i zariadeniami a integráciu s rôznymi testovacími frameworkami a nástrojmi CI/CD, ako Jenkins alebo Circle CI.

Cloudová platforma Perfecto pre webové a mobilné aplikácie

Perfecto (oficiálna stránka) slúži na automatizáciu testovania pre webové rozhranie a mobilné aplikácie. Pomocou tejto platformy možno vykonávať automatické paralelné testovanie naprieč prostrediami a platformami, integráciu s viacerými frameworkami a CI/CD nástrojmi, ale aj tvorbu testov pre web bez skriptov a realizovať pokročilú testovaciu analýzu.

Nech už sa rozhodneš pre akýkoľvek program na automatizáciu testov, vždy vyberaj na základe vopred stanovených požiadaviek a kritérií softvéru. Automatizované testovanie ti môže výrazne zrýchliť a zefektívniť prácu a zároveň je lepšie finančne ohodnotené ako manuálne testovanie.

O tom svedčí i samotný IT tester plat rovnako ako ďalšie firemné benefity, ktoré ti u nás v msg life Slovakia ponúkame. Buď náš nový tester pre automatizované testovanie či IT tester konzultant a podieľaj sa na tvorbe budúcnosti v oblasti digitálneho poisťovníctva. Voľné pracovné miesta nájdeš na našej webovej stránke.

Daj nám o sebe vedieť