Bežný pracovný deň testera IT špecialistu pre automatizované testovanie

Náš kolega, Jozef, je súčasťou testerského tímu už celých desať rokov. Tak, ako väčšina z talentovaných kolegov, s ktorými máme možnosť v msg life Slovakia spolupracovať, aj on si najprv prešiel zaškolením, kým sa našiel v automatizovanom testovaní. Prečítaj si viac o jeho bežnom dni, ale aj o tom, ako sa k testovaniu dostal, čo zahŕňa zamestnanie IT testera, a čo to vlastne je automatizované testovanie.

Pracuješ ako IT tester automatizovaného testovania. Ako vyzerá tvoj deň? Je v ňom niečo špecifické alebo netradičné?

V prvom rade to závisí od toho, aká je situácia na projektoch, a v akej fáze sa nachádzajú. Ale to ti asi povie každý tester u nás. Väčšinou začínam deň tým, že sa pozriem, aký je aktuálny stav testov. Som zodpovedný za automatizovaný test, to znamená, že po príchode do práce kontrolujem výsledky testovania. Zisťujem, či testy vôbec zbehli, a ak náhodou nie, tak hľadám príčinu. To je moja prvá úloha.

Pokiaľ zistím, že nastali technické problémy, nech už je dôvod akýkoľvek – môže to byť problém v spojení so sieťou, niekedy je to aj plná kapacita disku – tak odstránim technickú príčinu a pospúšťam testy nanovo.

Ak testy zbehnú, mojou úlohou je zanalyzovať ich výsledky. Aj analýza je u nás do veľkej miery zautomatizovaná, výsledky sa zapisujú do databázy pridelenej k projektu. Našou úlohou je potom správne čítať a samostatne vyhodnocovať konkrétne výsledky.

Testujeme vždy, keď nastanú zmeny v kóde. Výsledky analýzy vždy porovnávame s predchádzajúcimi výstupmi, aby sme zistili, či sa chyby neobjavili aj v starších testoch. V databáze priradíme chyby k známym alebo novým problémom. Na druhý deň prebiehajú ďalšie regresné testy. Testujeme, či zmena v kóde nemala neželaný dopad na funkcie, alebo nevytvorila chybu niekde inde.

Deň software testera spočíva aj v tom, že máme rôzne meetingy. Buď so zákazníkmi, alebo v rámci projektov. Napríklad denno-denne hovory a statusy. Do toho prichádzajú požiadavky od kolegov, keď potrebujú pomôcť, prípadne brainstormingy na posunutie projektov.

Čo to vlastne znamená, testovať automatizovane/automatizované testovanie? Ako to je s ľudským vstupom do testovania?

Automatizované testy zbiehajú v noci, o 22:00, keď sú ľudia doma. Takže keď tester príde to práce, väčšinou už má výsledky k dispozícii. To je tá  spomínaná prvotná kontrola.

Keď sa potom zapisujú výsledky do databázy, máme na to náš interný firemný nástroj. Porovnáva aktuálne výsledky s tými predchádzajúcimi. Ak nájde zhodu, tú istú chybu alebo čokoľvek neželané, v databáze vidím, že tá chyba je známa a nemusím sa ňou zapodievať – už čaká na odstránenie. Ak nájdem nové chyby, zakladám v Jire issues tickety pre vývojárov a posúvam problémy na vyriešenie. Automatizáciu teda využívam na rýchlejšie odhalenie chýb, môj ľudský vstup  spočíva v priorizovaní alebo zhodnotení relevancie týchto chýb a v následnom delegovaní.

Automatizovaný test robí vlastne to isté, čo manuálny, len ho nemusím vyklikávať ručne. Vstupy doň ale musia dávať ľudia znalý špecifík práce, aby sme vedeli, čo testovať. Väčšinou IT tester konzultant.

Si IT špecialista pre automatizované testovanie. Aký je rozdiel medzi tvojou pozíciou a pozíciou IT tester konzultanta?

IT testerov konzultantov u nás nazývame fachtesteri. To sú tí, ktorí rozumejú testovaniu po odbornej stránke z pohľadu poisťovníctva. Vedia, čo klient očakáva, majú skúsenosti s poistnými informačnými systémami a produktami. Podľa svojich skúseností alebo požiadaviek klienta sa na nás môže fachtester obrátiť s tým, že v UI systému mu chýba konkrétna funkcionalita.

My sme zodpovední za to, aby funkcionalita po technickej stránke pracovala, ako má a bola k dispozícii. Môžeme ale tiež zistiť, že požadovaná funkcionalita v kóde chýba. Potom posúvame požiadavku na developerský tím. Java programátori ju naprogramujú, integrujú a my ju následne otestujeme večernými testami.

it testeri automatizácie sa radia za stolom pri monitoroch
Manuálni testeri, testeri automatizácie a programátori spolupracujú.

V kancelárii vtedy už asi nie si. Musíš kontrolovať testy z domu?

Nie, máme bežnú pracovnú dobu. Testy sú automaticky nastavené, naplánované  na 22:00. Je to taká predpríprava do ďalšieho dňa. Jeden deň nastavím testy na večer, na druhý deň ráno mám vďaka tomu pripravené dáta, s ktorými môžem pracovať. Zamestnanie IT testera je postavené na získavaní a analyzovaní dát. Automatizácia je prostriedok k tomu, ako ich získavať efektívnejšie.

Spomenul si interný nástroj, ktorý používate na porovnávanie výsledkov testov. Vyvíjaš tento nástroj aj ty, ovplyvňuješ nejak jeho funkcionalitu? A nebolo by jednoduchšie využiť nejaké trhové riešenie namiesto vývoja vlastného nástroju?

Mali sme snahu testovať trhové riešenia, ale nakoniec nám nič nevyhovovalo. Tak sme si vytvorili interný nástroj. Využívame u nás vyvinutý nástroj/program, ktorý je postavený na Jave.

Do kódu programu ale bežne testeri nezasahujú. Je vyvinutý a spravovaný dedikovaným tímom vývojárov. Testeri sa vyslovene starajú o funkčnú stránku. Testujeme to, čo robí pracovník v poisťovni. Simulujeme teda prácu niekoho na pobočke.

Testy sa spúšťajú v noci, bežia v Jenkinse, kde máme rôzne „pipelines“ a prebiehajú rôzne nasadenia. Ak je v priebehu dňa úspešná integrácia, tá sa nainštaluje do rôznych prostredí, napríklad Windows alebo Linux, podľa typov databáz v systéme. Potom sa tam spustia testy.

Tvoje zamestnanie znie dosť technicky. Prezraď nám čosi z tvojej pracovnej minulosti. Ako si sa do msg life Slovakia dostal? Mal si už predtým skúsenosti z IT sféry?

Pravdepodobne jediná podmienka, ktorú som pred nástupom spĺňal bola tá, že som vedel po nemecky. uchádzača by mal byť na vyššej komunikačnej úrovni. Nemusia to byť samozrejme prekladateľské zručnosti, ale hovorová úroveň, s ktorou sa človek dorozumie a vysvetlí všetko nevyhnutné pre prácu.

No IT testovanie bolo pre mňa úplne iné odvetvie. Nie som ani študovaný IT-čkár, pracoval som v odlišnom segmente. Nechcem povedať, že som sa k tomu dostal ako „slepé kura k zrnu“, ale nebolo by to príliš ďaleko od pravdy. Prišiel som na pohovor, skúsil šťastie a podarilo sa mi to. Nikto nepozeral na to, či mám X rokov praxe v IT alebo technickú školu.

Predtým som pracoval vo verejnej správe, v oblasti stavebníctva. Som tu už desať rokov a neplánujem na tom nič meniť. Výhodou pri nástupe je prístup msg life Slovakia k onboardingu. Je veľmi dobre sprocesovaný. Podrobný, intenzívny, edukačný, môže trvať celú skúšobnú dobu. Človek sa učí a zároveň si otestuje znalosti, ktoré za prvé mesiace nadobudne. Máme k dispozícii rôznych coachov. Všeobecne je u nás kultúra, vďaka ktorej nemusí mať nikto obavy prísť za kýmkoľvek a spýtať sa čokoľvek, čo ten proces aklimatizácie na nový odbor veľmi urýchľuje.

Máš nejaký tip pre uchádzačov o prácu testera? A možno aj náhľad do toho, ako sa dá vo firme vydržať desať rokov. Určite v tom hrá rolu aj ohodnotenie. Plat IT testera bude asi dosť motivujúci, však?

Nie je to len o peniazoch. Dokonca ani o benefitoch. Na začiatok by som dal obyčajné „ďakujem“. Počúvam ho od kolegov na Slovensku, aj od kolegov v Nemecku. Od vedenia, lídrov, klientov. Vďaka za dobre odvedenú prácu je skvelá motivácia. Vidíš, že to, čo robíš, má zmysel a niekomu tým pomáhaš.

Okrem toho, ja osobne môžem túto firmu len chváliť. Dávajú si záležať na všetkom. Priestory, prístup k zamestnancom, firemné benefity. Povedal by som, že toto nie je štandard. Kvalitná starostlivosť veľkej firmy so širokým portfóliom benefitov skombinovaná s ľudským prístupom malého podniku. Pred desiatimi rokmi som dostal šancu a cítim, že stále sa chcem zdokonaľovať v tom, čo robím. Vzdelávať sa, rásť a pomáhať tým firme.

No a k tomu tipu pre uchádzačov poviem len toľko… Je to o človeku. Ak niekto chce, v msg life Slovakia dostane priestor a šancu. Stačí len prekonať neistotu a chytiť sa šance.

Pre pracovné ponuky v oblasti testovania softvéru si pozri podstránku zamestnanie IT testera.

Daj nám o sebe vedieť