Katka a jej pracovný deň na pracovnej pozícii IT tester junior

Nahliadni s nami za oponu msg life Slovakia a zisti, ako vyzerá bežný pracovný deň IT testera juniora. Vyspovedali sme naša kolegyňu Katku. No jej bežná agenda je len časť z toho, o čo sa s nami podelila. Dozvedeli sme sa, aký je rozdiel medzi prácou v korporátnom IT oddelení a v msg life Slovakia, a čo prinúti človeka vymeniť pohodlné miesto na finančnom oddelení za dynamické prostredie testingu.

Katka, poďme rovno k meritu: ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

Bežný pracovný deň IT testera juniora je stále iný. Zamestnanie IT testera nie je stereotypné. Naopak,  je natoľko dynamické, že sa nedá dopredu určiť, čo budem robiť. Veľmi veľa závisí od ad hoc požiadaviek a situácií. Nie je to ako telemarketing, keď plním plán: obvolám zákazníkov a keď prejdem na koniec zoznamu, alebo predám toľko a toľko produktov, tak mi „padla“.

Úlohy máme rozdelené, každý pozná svoju dennú náplň práce. Okrem tejto agendy spolupracujeme s kolegami, s ktorými sme v tíme. Mávame rôzne efektívny brainstormingy, pracovné stretnutia , kde sa snažíme prísť na efektívnejšie riešenia. Či už ide o nejaký problém, alebo o zlepšovák, nový nápad alebo funkcionalitu, ktorá by nám pomohla zefektívniť každodenný pracovný postup.

Reporting je tiež pravidelný. Bežne reportujeme dennodenne, no nielen nadriadeným, ale aj kolegom v tíme. Aby vedeli, na čom pracujeme, stručne sa snažíme upresniť, čo sa nám podarilo zlepšiť alebo vylepšiť, čo by mohlo celý tím posunúť dopredu.

Bežnou súčasťou dňa je aj práca na vývoji alebo vytváraní testovacích prípadov, ktoré sú nám priradené. Snažíme sa ich zautomatizovať. Práve ja patrím medzi tých testerov, ktorí sa zameriavajú primárne na automatizované testovanie.

V čom je teda zamestnanie IT testera dynamické? Nemáš stále rovnakú náplň práce?

Agenda síce zostáva rovnaká, ale dynamicky sa menia aktuálne úlohy a priority, požiadavky na testovanie. Testovanie  je do veľkej miery o spolupráci s vývojármi, závisí od ich spätnej väzby. Podľa toho, čo sa podarilo opraviť, alebo dokončiť, sa odvíjajú aj moje zadania . A podľa toho aj ja objavujem nové možnosti, ako interpretovať predchádzajúce testy, alebo informácie o tom, čo treba opakovane otestovať. Nie je to teda vôbec jednotvárne, každý test vychádza z niečoho iného. Je to taká nepretržitá reťazová reakcia.

Spomenula si automatizované testovanie. Čo to vlastne znamená, vieš všetko zautomatizovať? Aké nástroje na to používaš?

Automatizujeme pomocou nástrojov Eclipse, Selenium, ale využívame okrem nich tiež rôzne ticketovacie nástroje. Ak prídeme na to, že niečo nefunguje tak, ako by malo, prípadne nájdeme odchýlky, pomocou ticketov posunieme problém developerom. Podľa zložitosti problému potom nasleduje komunikácia s vývojármi. Keď sú tickety posunuté a vyriešené, overujeme, či funguje všetko ako má.

Niektoré webové služby nám pomáhajú a uľahčujú komplikovanejšie, zdĺhavejšie testovacie prípady. Automaticky potom spúšťame testy na vopred zadefinovaný čas. Pomocou nástrojov vyhodnocujeme testy, pozrieme sa na výsledky. Automatizácia nie je o tom, že by sme nemuseli nič robiť. Odľahčuje nás od monotónnych úkonov, pri ktorých by mohli vzniknúť chyby z nepozornosti, alebo by nám zaberali veľa času.

Máte v tíme autonómiu? Hovorila si o brainstormingoch. Skús nám popísať, ako to vyzerá, keď napríklad prídeš na zlepšenie nejakého procesu.

Máme samozrejme lídra, ktorý kontroluje, aby všetko prebehlo v poriadku, ale tiež máme voľnú ruku v hľadaní efektívnejších riešení. Nápady na zlepšenie môžeme hocikedy predostrieť. Ak je idea podložená argumentmi a dôvodmi, prečo ju implementovať – napríklad prinesie časovú úsporu alebo zlepšenie pracovného postupu, rytmu , dostaneme zelenú. Máme tiež priestor na to, aby sme si nové riešenie skúsili implementovať sami.

dvaja IT testeri si dávajú ťapnutie dlaňou, high five, za počítačom
V msg life Slovakia ťa naučíme všetko potrebné.

Kde si pracovala pred msg life Slovakia? Testovala si aj v predchádzajúcich zamestnaniach?

V IT firmách nie som nováčik, ale do msg life Slovakia som nastúpila ako IT tester bez praxe. Pracovala som väčšinou v korporáciách, kde som si prešla rôznymi pozíciami. Potom som išla rok na materskú, a keď som sa chcela vrátiť, hľadala som už niečo menej korporátne. Menšiu firmu, v ktorej by som si vedela zladiť prácu s rodinným životom.

Z tých predchádzajúcich pracovných skúseností by som vypichla napríklad finančné oddelenie v IT firme. Práca bola na začiatku fajn, ale časom som začala pociťovať neznesiteľný stereotyp. Vyzeralo to asi takto: dostanete denne 100 požiadaviek na vystavenie faktúr alebo dobropisov. Vyúčtovať, zaúčtovať, preúčtovať, urobiť sumár a uzávierku. Sú ľudia, ktorým to vyhovuje a robia to veľmi dobre. No druhej kategórii ľudí, do ktorej sa radím aj ja, to nestačí. Sú zvedaví, majú potrebu rozvíjať sa, skúšať nové veci. Takže to nebolo pre mňa fit.

Potom som pokračovala do ďalšej spoločnosti, kde som sa tešila na aktívne využívanie nemčiny. Bohužiaľ, to sa nekonalo. Zastrešovala som ticket management. Komunikácia bola striedma a chýbala mi tam možnosť rozvoja. Nič nové na učenie, žiadne nové nástroje alebo postupy. Nebola to síce náročná práca, ale ten konštantný korporátny stereotyp ma nudil a demotivoval.

Takže to bol pre teba ten impulz na zmenu práce?

Áno, aj to. Chcela som robiť niečo, kde by som mohla viac premýšľať, zapájať vlastnú iniciatívu, ukázať dravosť, ktorá v mnohých ľuďoch je, len sa na korporátnych pozíciách potláča. Chýbala mi tiež aktívna komunikácia v nemeckom jazyku. Chcela som intenzívnejšiu spoluprácu, technickejšiu agendu. Možnosť ukázať sa.

Hoci som nehľadala niečo veľmi „IT“, teda technické, stále som vnímala, že je to najperspektívnejšia cesta. Strop možností tam nie je tak nízko – ak vôbec nejaký existuje – preto by som sa mohla expertízou posúvať vyššie, učiť sa nové veci, spoznávať nástroje, postupy, zdokonaľovať sa. A tak som narazila na testing. Zareagovala som na ponuku zamestnania pre IT testera od msg life Slovakia. Bola som prekvapená rýchlou spätnou väzbou a pozvaním na pohovor.

Aké boli tvoje pocity z pohovoru? Síce si už pracovala v IT spoločnostiach, no testovanie  je predsa len niečo iné, ako práca na finančnom oddelení.

Na začiatku ma prekvapila vstupná previerka z nemčiny, ale príjemne. Bol to jasný impulz, že nemčina sa v msg life Slovakia bude využívať viac, ako len na jeden týždenný mail s naučenými frázami. Čiže plusový bod, prečo sa učiť nemecky. Dozvedela som sa, že pohovor bude trojkolový, a aj preto som tomu prikladala väčšiu váhu.

Bolo mi povedané, že tretie kolo bude praktické a nahliadneme v ňom do systémov, s ktorými by som pracovala. Z toho sa sformoval môj osobný cieľ, ktorý som chcela dosiahnuť. Nevedela som, či sa do msg life Slovakia dostanem, no najviac by ma mrzelo, ak by som vypadla v druhom kole. Nevidela by som totiž tie systémy.

Predstavovala som si to ako prácu v SAPe, ale začala som googliť, ako také testy vyzerajú. Ako sa simulujú, a v čom všetkom by vlastne moja práca spočívala. V tom čase to bola pre mňa raketová veda, nie som predsa vyštudovaná informatička ani java programátorka. Našťastie prišiel pozitívny feedback a posunula som sa do tretieho kola. Aj keby to nevyšlo, aspoň by som videla systémy.

V tom treťom kole som si uvedomila, čo všetko za testovaním je. A pre koho je. Je pre ľudí, ktorí majú radi zmeny, chcú na sebe pracovať, vzdelávať sa, zdokonaľovať, zaujímajú sa o technológie. Pre tých, čo chcú hľadať čoraz sofistikovanejšie riešenia. Čiže: pre mňa.

Teraz si v msg life Slovakia už rok. Aké firemné benefity ti tu najviac vyhovujú? Skús ich porovnať aj so svojimi predchádzajúcimi zamestnaniami.

Tých firemných benefitov je v msg life Slovakia určite viac. Veľkým benefitom je pre mňa určite práca z domu. Tým, že sme menšia spoločnosť – na košickej pobočke je nás približne 40 – je to komornejšie, ale o to viac sme si bližší. Aj s kolegami, s ktorými sa často nestretávame, máme dobré vzťahy, či už zo žilinskej alebo bratislavskej pobočky. Toto je dosť veľký rozdiel v porovnaní s neosobným korporátom.

Ďalším benefitom je možnosť zapájať sa do rôznych streamov, napríklad do webmarketingu, kde sa vymýšľajú a implementujú rôzne nápady. Firma oceňuje nápady zamestnancov na zlepšenie a dáva im pôdu na vzdelávanie a rozvíjanie sa.

To, že sa človek vzdeláva je fajn. Je ale veľmi dôležité vedieť vzdelanie preniesť do praxe. A nie každý zamestnávateľ dá človeku tento priestor. Dnes čelíme obrovskému informačnému pretlaku, takže nové poznatky sa bez integrácie skôr či neskôr stratia. Pridaná hodnota v msg je pre obe strany práve tá, že všetky školenia, kurzy a iné formy vzdelávania vieme zúročiť.

Firemné benefity úzko súvisia s fenoménmi dnešnej doby: work-life balance a vyhorením. Ako to vnímaš z tohto uhla pohľadu?

Čo sa týka vyhorenia, nemyslím si, že som ho zažila. Ale zažila som spomínaný ubíjajúci stereotyp, ktorý dostane človeka do zóny, z ktorej sa ťažko vychádza. Akákoľvek príležitosť na nový projekt a sebarozvoj je potom sabotovaná stereotypom, pretože sa nám už nechce. To je práve ten zlomový bod. Keď sa človek dostane do tohto stereotypu, treba spozornieť.

V msg life Slovakia mi nič také nehrozí. Ak prídem s dobrým nápadom, nikto ma neodbije. Dostanem priestor na realizáciu. Aj firme veľmi záleží na spätnej väzbe od zamestnancov, počúva, snaží sa implementovať, cítiť tu interakciu. To je ďalší dôležitý faktor. V prípade, že by som pociťovala náznak vyhorenia alebo vychýlenie z rovnováhy, viem, že by som s vedením aj kolegami našla riešenie. Pretože tu sme tím.


Ak hľadáš prácu v IT bez predošlých skúseností, pozri si naše ponuky zamestnania IT testera. Alebo si klikni na všetky voľné pracovné miesta v našej firme.

Daj nám o sebe vedieť